К100 Земеделие: Хегемонията на зърното

К100 Земеделие: Хегемонията на зърното

Годината бе силна за житото, но слаба за рапица, слънчоглед и царевица

Деница Ватева
20416 прочитания

© Tsvetelina Nikolaeva


Сравнително добра година като цяло, но шарени резултати при различните култури и региони. Стабилни цени при повечето продукти, но и растящи разходи за фирмите. Така премина 2012 г. в сектор селско стопанство. Официалните данни и оценките на бизнеса показват, че секторът е в добра кондиция, но забавя темпа на растеж спрямо 2011 г. Двигател за отрасъла продължава да бъде производството и търговия със зърно, като всички други подотрасли се сблъскват със сериозни проблеми и остават невидими в класациите на лидерите в земеделието.

Характерно за сектора е, че капиталите в него са предимно български, което важи както за най-големите компании, така и за средния бизнес. Същевременно обаче публичността на информация и коректността на данните в бранша се подлагат под съмнение.

Секторът в числа

Миналата агрогодина е била сравнително успешна като цяло, но при някои култури е имало проблеми. Това е и причината данните за отделните производители и търговци да са различни в зависимост от подсектора, в който работят. Още през есента на 2011 г. стана ясно, че голяма част от засетите с рапица площи са замръзнали и съответно се наложи част от фермерите да презасеят площите си. Горещото време през пролетта и лятото на 2012 г. пък доведоха до сериозни проблеми за пролетните култури - слънчоглед и царевица, където бяха отчетени по-ниски добиви. Същевременно реколтата от пшеница - културата, с която са засети най-много площи в страната, беше добра, като произведените количества бяха повече от предходната година.

Официалната статистика показва, че износът на зърно е достигнал 2.5-2.6 млн. тона, което е сходно с предходните години, но резултатите са различни за отделните отрасли. Така например е увеличено количеството пшеница, продадено на международни пазари, но е спаднало при слънчогледа, царевицата и ечемика. За 2012 г. износът на житни култури е бил за 1.6 млрд. лв при 1.37 млрд. лв година по-рано, сочат данните. При маслодайните той е бил 1.1 млрд. лв. при 1.5 млрд. лв година по-рано.

За 2012 г. бе характерна и тенденцията за нарастване на разходите в селското стопанство. Освен продължаващия ръст на рентите и цените на земята фирмите в сектора плащаха повече и за торове, семена и др., като според данните на Националния статистически институт те са растели с между 4 и 7% през отделните тримесечия. Цените на отделните продукти пък са сходни с предходните години, като увеличение има при слънчогледа, рапицата и царевицата, показва статистиката.

Най-големите фирми в земеделието са работили на печалба през миналата година, но при част от тях приходите са намалени спрямо предходната. Маржовете в сектора са малки и средни - до около 7-8%.

Лидерите поименно

Отличителен белег за селското стопанство е, че голяма част от едрия и средния бизнес е с български капитали за разлика от почти всички други отрасли. Изготвянето на напълно изчерпателна класация за най-големите в него обаче не е лесна задача. Все още фирмите от земеделието много рядко дават информация за своите резултати и планове и предпочитат да стоят встрани от публичното пространство. Факт е, че преобладаващата част от данните в класацията са взети от Търговския регистър, а не са предоставени от фирмите. От подреждането отсъстват клоновете на големите чуждестранни търговци като "Гленкор грейн", "Каргил", както и редица български дружества, обработващи хиляди декари земя и шампиони в класациите за най-големи получатели на европейски субсидии за площ.

Тазгодишният лидер в селското стопанство отново е базираният в Бургас търговец на зърнени култури "Севан". Компанията е собственост на Артур Акопян, Армен Акопян и Азатуи Погосян. Дружеството е един от най-големите търговци в страната на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и кориандър. Малка част от обема на фирмата е и собствено производство на жито - дружеството обработва около 30 хил. дка.  Компанията е постигнала през 2012 г. приходи 326 млн. лв и печалба от 5617 хил. лв. В сравнение с предходната година, когато дружеството реализира феноменален ръст и по двата показателя, сега има известно намаление. Бургаската компания е свързана и с десетия в класацията "Хранекспорт БГ".

На второ място в класацията присъства и друг голям играч от сектора съхранение и търговия със зърно - "Зърнени храни - гр. Силистра". Мажоритарен собственик и управител в акционерното дружество е Стефан Иванов. Компанията е търговец на едро и собственик на зърнобази в Североизточна България.

Топ 3 в класацията се допълва от дъщерното на "Агрия груп холдинг" дружество "Кристера", което е собственик на най-големия публичен склад за зърно в страната, който се намира в Попово. Компанията се занимава и с мелничарство, като според данни от фирмата мелницата има капацитет от 30 хил. тона годишно.

Десетте най-големи компании в сектора се допълват от търговци на зърно и на фуражи. В нея попада и единственият чужд представител - търговецът на семена "Пионер България", дъщерно дружество на "Дюпонт". Най-големият зърнопроизводител присъства с едно дружество - ЕТ "Агро - Светозар Дичевски", част от групата "Октопод холдинг". Заедно с другите компании от нея "Октопод" е взел най-много европейски субсидии за площ, като през миналата година е получил над 34 млн. лв. според данни за десетте най-големи получатели на евросредства от фонд "Земеделие".

Апетитът за земя продължава

Макар някои от представителите на производството и търговията със зърно да смятат, че секторът започва да забавя темп, данните на най-големите дружества и официалните статистики показват, че той е бил в добра кондиция през 2012 г. Едната от тенденциите е, че продължава окрупняването в него, макар и с по-бавни темпове отпреди. Това се вижда и от данните за миналогодишните кандидати за евросубсидии на площ, показващи увеличение на заявените земи и сравнително сходно ниво на фирмите, които ги обработват и кандидатстват за плащанията.

2012 г. бе и годината, в която за първи път български производители излязоха извън пределите на страната, търсейки разширение на бизнеса си. По данни на консултанти първите сделки за земя в Румъния вече са факт, като играчите там са български арендатори и фондове за земя. Повечето от тях не търсят публичност, като сделките са и трудно проследими заради все още важащите ограничения за притежаване на земя от чужденци, които отпадат от 2014 г. Според консултанти и фирми от бранша закупените земи са около 15 хил. дка, а взетите под аренда - около 20 хил. дка, а терените са предимно в южните части на страната.

Бавният напредък на другите

Зърнопроизводството е един от най-бързо развиващите се сектори в икономиката въобще, но данните за другите земеделски подотрасли чертаят съвсем друга картина. В секторите животновъдство и производство на плодове и зеленчуци все още няма фирма, която дори да се доближава до лидерите в селското стопанство. През последните години се направиха известни инвестиции в нови насаждения и подобряване на фермите, но все още в тези сектори бизнесът е дребен и среден. Покриването на многобройните европейски изисквания за животновъдството доведе до сериозни проблеми за фирмите, както и до намаление на броя животни в стопанствата. Същевременно през последните години се виждат и нови инвестиции - в кравеферми и свинеферми, като част от тях са дъщерни дружества на фирми от хранителната индустрия, които се опитват да си осигурят суровини собствено производство.

Компаниите от сектор плодове и зеленчуци пък казват, че основният им проблем към момента е силно амортизираната напоителна инфраструктура в страната, както и по-евтиният внос от съседни държави. Официалните статистики показват, че при овощарството в последните години има по-висок темп на инвестиции в нови насаждения при черешите, интерес има още и към ябълките.

Плановете за инвестиции в тези отрасли през следващите години често се свързват с бъдещите възможности за еврофинансиране - директните субсидии за фермерите и възможностите за одобрение на проекти по бъдещата програма за развитие на селските райони. Според плановете на ЕК при директните плащания няма да има съществени промени, дори България най-вероятно ще запази настоящата схема, при която средствата се плащат предимно на база обработваните декари земя. Тук единствената промяна е обмисляният таван върху субсидиите, но все още не е напълно изчистен механизмът за контрол върху него.

Добри очакванияна първо четене

Въпреки че в селското стопанство трудно се правят прогнози заради зависимостта на отрасъла от климатичните условия, на този етап очакванията на фирмите за 2013 г. са положителни. Данните на асоциацията на зърнопроизводителите показват, че реколтата се развива нормално, като фермерите са успели да засеят и площите си с пролетни култури. През тази година почти няма сделки "на зелено" в отрасъла, като очакванията са те да бъдат сключвани с напредването на жътвата. Сравнително добри реколти се очакват и при зеленчукопроизводството и овощарството.

В някои други отрасли обаче вероятно ще има проблеми. Така например прибирането на реколтата от маслодайни рози започна с напрежение в началото на май заради горещото време, довело до-бързото прецъфтяване на розите, но валежите в следващите седмици подобриха прогнозите на производителите. Въпреки това се очаква през тази година добивите и произведеното масло да бъдат по-ниски от 2012 г.

Сравнително добра година като цяло, но шарени резултати при различните култури и региони. Стабилни цени при повечето продукти, но и растящи разходи за фирмите. Така премина 2012 г. в сектор селско стопанство. Официалните данни и оценките на бизнеса показват, че секторът е в добра кондиция, но забавя темпа на растеж спрямо 2011 г. Двигател за отрасъла продължава да бъде производството и търговия със зърно, като всички други подотрасли се сблъскват със сериозни проблеми и остават невидими в класациите на лидерите в земеделието.

Характерно за сектора е, че капиталите в него са предимно български, което важи както за най-големите компании, така и за средния бизнес. Същевременно обаче публичността на информация и коректността на данните в бранша се подлагат под съмнение.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


1 коментар
 • 1
  zurnalist avatar :-(
  zurnalist

  Ето какво се е случило на крупен търговец на зърно от Карнобат пред офиса на фирма Севан в Бургас:

  Войната за зърното пусна първа кръв. Нейна жертва стана бизнесменът от Карнобат Минчо Гроздев, известен сред местните с прякора Бумбала. 47-годишният зърнопроизводител и управител на мелница бил издебнат от засада, докато отключвал автомобила си пред сградата на завод "Елкабел". Инцидентът станал около 15 часа в четвъртък следобед в центъра на Бургас. Нападателят е бил на видима възраст около 20 години, облечен с тъмни спортни дрехи и бейзболна шапка. Той е намушкал търговеца с нож два пъти в бедрото и седалищните части. Гроздев сам е успял да се добере до болницата, където му е оказана първа медицинска помощ. От здравното заведение съобщиха, че състоянието му е стабилно и не се е наложило да бъде приет за стационарно лечение. "Не ме безпокойте, нямам какво да ви кажа", заяви зърненият бос и изключи телефона си. Той не пожела да коментира дали е получавал заплахи и дали е разпознал нападателя си. Коментар отказа и шефът на полицейското управление в морския град с мотива, че не е на работа. Най-вероятната причина за нападението са зърнени войни, шушукат хората в Бургас. Според представители от бранша възможно е причината да са преговори за износ на зърно за чужбина или опит да се договори ниска цена на пшеницата. Друга догадка е, че недоволни собственици на земи, чийто арендатор е Гроздев, са му пратили човек за сплашване. Според полицията наистина най-вероятната цел на нападението е сплашване, защото в противен случай бизнесменът вече нямаше да е между живите. Миналата година приблизително по същото време той беше обект на друго покушение, при което беше прострелян в седалището с ловна пушка.
  Минчо Гроздев обработва огромни масиви със зърнени насаждения в Карнобатско и е един от тримата най-крупни зърнопроизводители в региона. Той дели нишата заедно с бившия общински съветник Бенчо Бенчев и със сегашния Ангел Ангелов. Според запознати обаче между тях нямало никаква вражда, нито неуредени сметки. Разследващите по-скоро търсят следа към пазара на хляб, който е пряко свързан със зърнопроизводството. Обществена тайна е, че от няколко години по Южното Черноморие се води война за територии между бургаските и ямболските хлебопроизводители. Търговците от морския град недоволстват от факта, че конкуренцията от Ямбол завзема лека-полека голяма част от пазара и ги елиминира с дъмпингови цени. Преди година жестоката конкуренция стигна дотам, че по бургаските магазини насъщният се появи на цена от 26 стотинки. По същото време се случиха и няколко инцидента, които потвърдиха, че войната между хлебопроизводителите навлиза в остра фаза. През ноември миналата година снабдител на фирма "Ямбол хляб" ООД бе причакан от засада в бургаския квартал Горно Езерово. Микробусът на 38-годишния Стефан Стефанов бил обграден от три автомобила с бургаска регистрация, от които изскочили шестима здравеняци. Търговецът е бил пребит жестоко насред площада, преди да успее да разтовари стоката си. Микробусът му пък е бил буквално потрошен. Според пострадалия Стефанов биячите го предупредили, че ако още веднъж видят стока на фирмата му в региона, микробусът му ще бъде взривен.
  Екип "Стандарт"
  http://paper.standartnews.com/bg/article.php?article=345627


  особено подозрително е че има и още един подобен случай
  http://sfsmvr.eu/forum/viewtopic.php?f=9&t=2610&p=6570


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал