К100 Най-големите работодатели за 2012: Леко разместване на пластовете

Някои държавни мастодонти продължават да оптимизират персонала си, а частният сектор - да се адаптира към икономическата среда

Изглежда, тектонските плочи на пазара на труда не просто продължават да се разместват, но вече са на път и да върнат стари острови на надеждата в някои сектори, докато по пътя потопяват други. Масовите съкращения са по-скоро изключение. Общият брой на наетите от най-големите 100 работодатели през 2012 г. са с около 2% по-малко. От компаниите 53 са освободили общо над 8800 служители, а останалите 47 са наели около 4400 души. Така образно може да се пресъздаде 2012 г. за стоте най-големи работодатели в България.

Данните по сектори показват, че машиностроителната индустрия изпитва трудности, защото там са съкратени най-много работни места - над 2000. Търговията на дребно също забавя ход и големите вериги магазини се нареждат на второ място в класацията с най-голям спад на броя на служителите.

Не липсват и приятни изненади. Строителният сектор например се връща обратно в играта след няколко трудни години и през 2012 г. е сред браншовете с увеличаващи се работни места.

Някои големи държавни компании пък продължават належащото оптимизиране на персонала си, което води до съществено намаление на работещите в мастодонти като БДЖ и "Български пощи".

Скъсяване на веригата

Конкуренцията на пазара на бързооборотни стоки продължава да расте с доста високи темпове и той сега вече е близо до точката си на насищане. Ако трябва да обобщим как изглежда голямата картина за големите вериги, за по-старите имена на пазара агресивната експанзия отстъпи място на оптимизация на мрежата ("Пикадили" и Billa например), докато част от влезлите през последните години търговци продължиха да залагат на бърз растеж (Carrefour, Lidl).

Статистиката показва, че веригите, които попадат в топ 100 на най-големите работодатели, са изпратили в бюрото по труда общо над 1500 служители, но са наели почти 500 нови. Малко над една трета от всички са били освободени от "Пикадили". Промяната при тях се дължи на комбинация от фактори. Първо те затвориха големия си формат "Темпо" и излязоха от слабите си хипермаркети в провинцията. Освен това са оптимизирали персонала си и в някои от обектите. Едновременно с това обаче веригата е отваряла нови обекти от типа "удобен магазин" ("Пикадили Daily") и с това пък е увеличавала наетите. Тази година компанията продължава да разширява присъствието си в тази ниша чрез придобиване на конкуренти, така че може да се очаква през 2013 г. служителите да нараснат.

"Метро кеш енд кери" също не са разширявали мрежата си през 2012 г. При тях има спад на служителите с 200 души. От компанията обясниха, че това се дължи на оптимизация на някои процеси, с което са намалели служителите предимно в бекофиса (административните звена).

Навлезлите през последните години вериги продължиха да разширяват мрежата си от магазини. Lidl отвориха 14 обекта през миналата година и затова спадът на броя служители по-скоро изненадва. От компанията обясниха, че това е нормален процес на текучество, а също така е следствие и от повишаване на продуктивността след оптимизиране на процеси. Управителят на веригата Милена Драгийска-Денчева допълни, че до края на тази година са планирани нови магазини, което предполага и нови работни места. Carrefour също разшириха мрежата си от обекти през 2012 г., като така персоналът на "КМБ България" (дружеството, което представлява Carrefour в нашата страна) е нараснал с 304 души, или почти една четвърт нагоре.

Въпреки свитото вътрешно потребление за веригите за техника 2012 г. всъщност е била сравнително добра година. "Технополис" например откриха 3 нови обекта и служителите им са се увеличили със 111 души.

Ако погледнем по-голямата картина, данните на националната статистика показват спад в оборотите на търговците на дребно, което се дължи на доста свитото потребление. През декември 2012 г. продажбите в търговията са намалели с 5.5% на годишна база и отрицателната тенденция продължава вече няколко поредни месеца. Изглежда, свитото потребление вече е успяло да се предаде нагоре по веригата, защото никой от големите производители в сектор храни и напитки не е наемал служители, макар и да няма масови съкращения на хора. При производителите на бързооборотни стоки се наблюдава и тенденция на окрупняване на длъжности (компаниите залагат все повече на регионални директори и центрове за услуги, които отговарят за няколко страни) по думите на Златина Кушкиева, директор услуги по управление на човешкия капитал в "Адеко България".

Тежко в индустрията

Миналата година не е била лесна и за машиностроителния сектор. Сред 20-те най-големи (по приходи) производителя в бранша над половината са регистрирали спад на оборотите спрямо 2011 г. Има обаче ръст при тези, които изнасят основна част от производството си на чужди пазари. Сектор машини и оборудване е изпратил в бюрата по труда най-много хора – нетно общо 2067 души. От 15-те най-големи работодатели в бранша 11 са освободили служители, като най-голям е приносът на "Арсенал", които са се разделили с около 1000 души. Оръжейният производител обяви план за съкращение на до 800 души още в началото на миналата година, като причина за това бяха намалелите поръчки.

Заетите в оръжейния завод ВМЗ - Сопот, също са редуцирани като брой. Държавното дружество е освободило над 260 служители през 2012 г., а през тази година процесът продължи. Ако до миналата есен в сопотския завод работеха 3200 души, сега персоналът е намален с общо около 1000 души, повечето от които напускат доброволно. Всъщност големият брой на хората, работещи в завода, беше и сред основните спирачки при приватизацията му. Според колективния трудов договор, подписан в края на миналата година, двата синдиката (КНСБ и "Подкрепа") трябва да одобряват всяко съкращение там. Така че оптимизирането на персонала е на практика добър сигнал, който би улеснил сключването на приватизационна сделка за губещото държавно предприятие.

Шведско-швейцарската инженерингова компания "АББ България" пък е сред отличниците в бранша както по обороти, така и по брой наети служители. Персоналът им е нараснал с над една пета, а до края на годината трябва да е готов и заводът на компанията в Раковски, който ще осигури още 600 работни места.

Тази година, изглежда, ще има известно раздвижване в индустрията, като някои компании може да обърнат миналогодишната тенденция за освобождаване на служителите. По думите на Елена Тодорова, оперативен мениджър по подбор на персонал в "Менпауър България", автомобилостроенето е сред секторите, които в момента търсят служители, като това се забелязва основно при предприятията, които правят компоненти.

Добри новини идват и от работодателите от строителния бранш в класацията. И трите дружества, попадащи в нея, са наемали хора, като най-много са увеличили персонала си в "Енемона". Оттам обясниха, че ръстът (450 души, или над 60% увеличение - бел. авт.) се дължи на по-големия брой поръчки за проекти извън България. Компанията прогнозира още 10% ръст на заетите през тази година.

Ало, има добри новини

Компаниите в телекомуникационния бранш са били нетни наематели през миналата година, въпреки че мобилните оператори отчетоха спад на приходите си през 2012 г. спрямо година по-рано. БТК и "Булсатком" например са назначили съответно 153 и 71 нови служители.

"Мобилтел" също са с нараснал персонал - почти 500 души, но там ефектът е по-скоро механичен. От компанията обясниха, че през миналата година "Мегалан" и "Спектър нет", които мобилният оператор купи през 2010 г. и досега съществуваха като отделни компании, са се слели с "Мтел".

Други компании обаче са освобождавали служители, като например "Близу медиа енд броудбенд" - 303 души, които беше наела основно през 2011 г. Тогава увеличението на персонала се дължеше на разширяването на мрежата им. През миналата година обаче не е изграждана нова инфраструктура и затова сега нивото на персонала е възстановено, обясниха от кабелния оператор.

В IT секторът добрите новини за миналата година са умерени, но пък погледът в бъдещето показва, че то ще е светло. След поредната мощна вълна назначения през 2011 г. контакт центърът на Hewlett-Packard е наел 136 служители през 2012 г. Българският бизнес на компанията обаче ще порасне с още 800 работни места през тази година, защото компанията отваря тук клиентски център, който ще обслужва потребители в Германия. Така персоналът на "Хюлет-Пакард глоубъл деливъри България сентър" ще набъбне до над 4000 души и компанията бързо ще се изкачи нагоре от сегашното си десето място в класацията на най-големите работодатели.

Един по-широк поглед върху технологичния бранш показва, че и там има противоречиви тенденции, дори в силно растящия IT сектор. Според Златина Кушкиева някои от софтуерните компании, които имат предимно български клиенти, също започват да изпитват трудности и затова между IT компаниите непрекъснато има преливане на служители.

Държавни съкращения

През миналата година е продължила и оптимизацията на персонала в част от големите държавни дружества, някои от които от години работят с раздут щат. "Български пощи" са намалили служителите си с над 900 души, след като през 2011 г. от дружеството си тръгнаха около 600 служители. По-голямата част от спада в персонала на пощите през миналата година се дължи на доброволната програма за напускане, като хората, които са си тръгнали сами (715 души по информация от дружеството) са получили между 2 и 10 заплати. На мястото на пенсионираните над 200 души пък просто не са били назначавани нови хора, обясниха от пощите.

В Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), "БДЖ - Пътнически превозии" и "БДЖ - Товарни превози" също има спад на служителите. През 2011 г. както НКЖИ, така и "БДЖ - Пътнически превози" се разделиха с по над 1000 души персонал. През миналата година служителите в НКЖИ са намалели с около 950 души, като прогнозата на държавното дружество е през тази година то да се раздели с още около 500 служители. В пътническия и товарния превозвач съкращенията през тази година също са продължили - съответно със 155 и 378 души, като и двете дружества прогнозират спад с още около 400 служители през 2013 г.

Въпреки че оптимизацията в държавните мастодонти е по-скоро положителна, освобождаването на голям брой служители ударно ще има негативни последици за пазара на труда. Според Елена Тодорова от "Менпауър" държавните служители не са особено активни в търсенето на работа.

На тях вероятно им отнема повече време да намерят нова работа, което има временно отрицателно влияние върху безработицата, а и върху държавния бюджет.

Наместването на пазара на труда вероятно ще продължи и през тази година. Все още много слабата икономика и несигурната бизнес среда не дават гаранция, че изгряващите сектори звезди догодина няма да са под водата и обратно - съкращаващите могат да започнат отново да наемат. Едно е сигурно обаче - групата на най-големите работодатели едва ли ще претърпи големи промени през тази година.

Още от Капитал