Търговците на електроенергия - малки фирми с големи печалби

През последните години приходите плавно, но сигурно се покачват

Кризата в енергийния сектор, която се задълбочава все повече в последните няколко години, сякаш оставя незасегната търговията с електроенергия на свободния пазар и износ. Това поне сочат финансовите резултати на основните дружества в този сектор.

През последните пет години (от 2009 до 2013 г. включително) приходите и съответно печалбите на търговците на електроенергия плавно, но сигурно се покачват. Разбира се, в общата картина има и малки изключения от общия тренд. Като цяло обаче спокойно може да се направи заключението, че Националната електрическа компания постепенно започва да освобождава място и за частните търговски субекти в продажбите на свободния пазар и износа. Трябва да се отбележи, че в случая резултатите на НЕК не са отчетени, тъй като поради множеството функции, които компанията съчетава, резултатите й от продажби на свободен пазар включват и приходите, които тя реализира на този сегмент и като производител на енергия.

В случая обаче разглеждаме само частните компаниите, които се занимават само с търговия на електроенергия. Сред тях се открояват основно няколко фирми, чиито резултати са впечатляващи на общия фон. Техните приходи и печалби за разгледания период са значително по-високи, отколкото на останалите фирми в сектора.

Кои са най-големите

Компанията, реализирала най-голяма печалба през 2013 г. (виж таблицата), е Енергийна финансова група (ЕФГ). Според Търговския регистър в съвета на директорите на дружеството влизат Николай Вузев, Александър Вузев и Стилиян Христов. Според информационната система ДАКСИ до 2004 г. Богомил Манчев също е бил сред собствениците на компанията, а по неофициална информация той продължава да стои зад нея (най-малкото фирмите ЕФГ и "Аркадия сървис" са регистрирани на същия адрес като "Риск инженеринг").

Според финансовите данни на дружеството през последните пет години значителните печалби се редуват със значителни загуби. Най-голям отрицателен резултат дружеството реализира през 2012 г., когато загубата му достига 1.819 млн. лв., и то при положение че през тази година компанията има най-голям приход през разглеждания период - малко над 289 млн. лв. Според Николай Вузев този резултат се дължи на факта, че в средата на 2012 г. цената на такса пренос беше увеличена с близо 75%, което направи българската електроенергия напълно неконкурентна на регионалния пазар. "Нямаше как да променим международните си договори в средата на годината и това изяде печалбата ни", коментира той. В средата на 2013 г. добавките, натоварващи цената за пренос, отпаднаха, което отпуши износа. Това се вижда и в резултатите на компанията, която е реализирала печалба от 3.2 млн. лв.

Въпреки очакванията на повечето търговци, че 2014 г. ще бъде по-добра от предходната година, Вузев коментира, че очаква лоша година за Енергийна финансова група. Като причина за това той изтъкна, че на търговете за продажба на електроенергия, организирани от производителите, е имало чужди компании, които са вдигали изкуствено цената. Отделно в средата на годината кредитните линии на компанията в Корпоративна търговска банка са били замразени, от което компанията е натрупала допълнителни пасиви.

Вузев обаче посочи, че компанията разчита основно на твърдите си договори за износ към Гърция, Турция и Сърбия. През 2014 г. Енергийна финансова група е реализирала добри продажби от 250-300 мегавата и на вътрешния пазар. Причината е, че от средата на миналата година фирмите на средно напрежение (малките и средните предприятия) излязоха от защитената квота на регулирания пазар. Така те бяха принудени също да сключват сделки по свободно договорени цени.

Александър Вузев пък е сред собствениците и на "Аркадия сървис", която също се занимава с търговия на електроенергия. Нейните резултати обаче спокойно могат да се нарекат лоши, тъй като от 2010 до 2013 г. включително реализира само загуби.

"OET – Обединени енергийни търговци" ООД е също сред компаниите, които са реализирали най-големи приходи и печалби през последните пет години (виж таблицата). От 2009 до 2013 г. дружеството реализира само положителни финансови резултати, като най-голяма печалба от 4.4 млн. лв. има през 2010 г.  "Независимо от световната икономическа криза и значителния спад на потреблението и търговията на електроенергия експортната дейност на OET запазва нивото на своите продажби през 2009 г. и отбелязва значителен ръст за първото полугодие на 2010 г.", пише на уебстраницата на дружеството по повод на тези резултати. Фирмата придоби наскоро популярност, тъй като неин консултант се оказа все още водещият се изчезнал бивш шеф на ДАНС Петко Сертов.

Стабилен ръст

Компанията с най-стабилно растящи приходи през последните пет години е "ЧЕЗ трейд". Следвайки общия тренд на покачване на печалбите на почти всички търговци в сектора през 2013 г., дружеството е реализирало печалба от 2.774 млн. лв. при 997 хил. лв. за 2012 г. Според Владимир Дичев, изпълнителен директор на "ЧЕЗ трейд", 2014 г. ще бъде още по-добра от предходната и по думите му износът ще се доближи до рекордните нива от 2011 г. Това се вижда и от публикуваните данни на сайта на Електроенергийния системен оператор, според които от началото на годината до 17 декември 2014 г. износът е нараснал с 53% спрямо същия период на миналата година. Според Дичев този значителен ръст се дължи основно на отпадането на добавките към такса пренос от средата на 2013 г. 

Нови, но големи

Сред големите фирми - търговци на електроенергия, е и фирмата "Ген-и София – търговия и продажба на електрическа енергия". Тя е 100% собственост на словенската GEN-I, която е най-големият доставчик на електрическа енергия в Словения и функционира на територията на 18 страни в Европа. Компанията стъпва на българския пазар през 2010 г., но реализира най-голяма печалба от 2.694 млн. лв. през 2013 г. Преди това тя има последователно загуба и печалба (виж таблицата), което означава, че резултатите й са тясно свързани с пазарната конюнктура в страната.

Малко по-скромни

Сред компаниите, които също имат стабилни приходи и печалби през разглеждания период, са "Енерджи съплай", "Енерджи маркет", "ЕВН трейдинг" и "Трен".

"Енерджи съплай" е фирмата, която нашумя покрай това, че е на съпругата на депутата от БСП Георги Кадиев - Соня Кадиева. Макар и с по-скромна печалба от тази на големите в сектора, фирмата е на плюс от 442 хил. лв. през 2010 г. до 890 хил. лв. през 2013-а. Това се отнася и за "Енерджи маркет", част от енергийния конгломерат, в чийто център е бизнесменът Борислав Лоринков.

Фирмата "Трен", която е собственост на Национална компания "Железопътна инфраструктура", също има положителни резултати, които обаче с всяка изминала година се стопяват.

Интересно е, че "Енерго-про трейдинг", която е собственост на електроразпределителното дружество "Енерго-про", реализира сравнително лоши резултати. От стъпването си на пазара в България през 2011 г. то е реализирало печалба от продажби на свободния пазар едва през 2013 г. вероятно поради увеличените обеми продажби на вътрешния пазар.

От прочита на финансовите данни се вижда, че силните години за износа на електроенергия са 2011 и 2013 г., като очакванията за 2014 г. също са добри.

Финансовите резултати на търговците на електроенергия изглеждат още по-впечатляващо на фона на броя на служителите, които работят в тези дружества. От данните се вижда, че през годините те варират от средно 6 служители през 2009 г. до средно 13 през 2013 г. Разбира се, трябва да се има предвид, че често едни и същи собственици контролират по няколко фирми, практика, която се използваше преди, за да участват на търговете за вътрешен и външен пазар (вече централите провеждат единен търг).

Още от Капитал