С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД ЕАД

ЕИК 000649348
 • ГР. СОФИЯ 1000 ул. ТРИАДИЦА 8
 • (2) 833254
 • (2) 9872550

Търговия с електрическа енергия

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 5,371,800активи
 • 3,141,701приходи
 • 6,870печалба
 • 2082 заети
 • Общо приходи3,141,701
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 2,614,998
 • продукция 976
 • стоки 1,932,762
 • услуги 681,260
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (2,959,739)
 • суровини и материали (5,812)
 • персонал (73,433)
 • външни услуги (43,571)
 • балансова стойност на продадени активи (2,750,056)
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  (344,741)
 • Амортизация (57,210)
 • EBIT** (401,951)
 • Нетни лихвени разходи/приходи (81,877)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци 6,735
 • Нетна печалба/загуба 6,870
 • Активи 5,371,800
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 0
 • материали 0
 • нематериални 390,570
 • финансови 8,975
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 499,951
 • суровини и материали 268
 • вземания 0
 • касови наличности и сметки 14,267
 • Собствен капитал 1,285,754
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 4,086,046
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 2,844,511
 • към финансови предприятия 63,355
 • към доставчици 4,462
 • към предприятия от групата 1,921,675
 • към свързани и асоциирани лица 5,282
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 1,036,304
 • към финансови предприятия 35,986
 • към доставчици 234,490
 • към предприятия от групата 603,509
 • към свързани и асоциирани лица 112,893
 • 0.53% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 0.13% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 0.22%Марж на печалбата
 • -EBITDA маржин
 • -EBIT маржин
 • 31.47% Капитал/пасиви
 • 48.24% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • Иван Тодоров Йончев Представител
 • Иван Тодоров Йончев Съвет на директорите
 • Христо Величков Георгиев Съвет на директорите
 • Момчил Векилов Ванов Съвет на директорите