С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

АЛКОМЕТ АД АД

ЕИК 837066358
 • ГР. ШУМЕН 9700 ВТОРА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
 • 054/858601
 • 054/858688
 • legal@alcomet.eu
 • www.alcomet.bg

Производство на алуминий

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 278,906активи
 • 366,311приходи
 • 15,430печалба
 • 965 заети
 • Общо приходи366,311
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 356,183
 • продукция 354,871
 • стоки 15
 • услуги 1,297
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (333,998)
 • суровини и материали (288,126)
 • персонал (24,569)
 • външни услуги (13,563)
 • балансова стойност на продадени активи (4,603)
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  22,185
 • Амортизация (12,774)
 • EBIT** 9,411
 • Нетни лихвени разходи/приходи (2,110)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци (2,232)
 • Нетна печалба/загуба 15,430
 • Активи 278,906
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 0
 • материали 0
 • нематериални 96,101
 • финансови 11,340
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 115,973
 • суровини и материали 36,814
 • вземания 3,739
 • касови наличности и сметки 984
 • Собствен капитал 171,593
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 107,313
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 38,418
 • към финансови предприятия 29,267
 • към доставчици 0
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 8,308
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 60,183
 • към финансови предприятия 41,267
 • към доставчици 14,409
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • 8.99% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 5.53% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 4.21%Марж на печалбата
 • 6.06%EBITDA маржин
 • 2.57%EBIT маржин
 • 159.90% Капитал/пасиви
 • 192.70% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • Фикрет Кузуджу Надзорен съвет
 • Бекир Юджел Надзорен съвет
 • Фикрет Индже Надзорен съвет
 • Семих Корай Надзорен съвет
 • Христо Тодоров Дечев Надзорен съвет
 • Бранимир Младенов Младенов Надзорен съвет
 • Осман Керем Кузуджу Надзорен съвет
 • Хюсеин Умут Индже Представител
 • Хюсеин Йорюджю Представител
 • Хюсеин Умут Индже Управителен съвет
 • Хюсеин Йорюджю Управителен съвет
 • Семих Батурай Управителен съвет
 • Нели Кънчева Тончева Управителен съвет
 • Мехмет Дедеоглу Управителен съвет