С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД ЕООД

ЕИК 121696028
 • ГР. СОФИЯ 1000 район ИСКЪР, ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 2
 • 9732310
 • 9732652

Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 3,283активи
 • 0приходи
 • 0печалба
 • 88 заети
 • Общо приходи0
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 0
 • продукция 0
 • стоки 0
 • услуги 0
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) 0
 • суровини и материали 0
 • персонал 0
 • външни услуги 0
 • балансова стойност на продадени активи 0
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  0
 • Амортизация 0
 • EBIT** 0
 • Нетни лихвени разходи/приходи 0
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци 0
 • Нетна печалба/загуба 0
 • Активи 3,283
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 1,535
 • материали 1,420
 • нематериални 63
 • финансови 0
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 1,733
 • суровини и материали 180
 • вземания 405
 • касови наличности и сметки 1,148
 • Собствен капитал 2,281
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 1,002
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 0
 • към финансови предприятия 0
 • към доставчици 0
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 514
 • към финансови предприятия 0
 • към доставчици 312
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • - Възвращаемост на капитала (ROE)
 • - Възвращаемост на активите (ROA)
 • -Марж на печалбата
 • -EBITDA маржин
 • -EBIT маржин
 • 227.64% Капитал/пасиви
 • 337.16% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • Джоанна Кръстева Димитрова Управител