С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД ЕООД

ЕИК 121696028
 • ГР. СОФИЯ 1000 район ИСКЪР, ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 2
 • 9732310
 • 9732652

Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 6,178активи
 • 8,563приходи
 • 1,858печалба
 • 94 заети
 • Общо приходи8,563
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 8,529
 • продукция 0
 • стоки 0
 • услуги 8,529
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (5,824)
 • суровини и материали (1,658)
 • персонал (1,454)
 • външни услуги (2,680)
 • балансова стойност на продадени активи 0
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  2,705
 • Амортизация (641)
 • EBIT** 2,064
 • Нетни лихвени разходи/приходи (31)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци (208)
 • Нетна печалба/загуба 1,858
 • Активи 6,178
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 3,474
 • материали 3,373
 • нематериални 49
 • финансови 0
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 2,693
 • суровини и материали 178
 • вземания 1,572
 • касови наличности и сметки 943
 • Собствен капитал 4,139
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 2,039
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 62
 • към финансови предприятия 62
 • към доставчици 0
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 1,505
 • към финансови предприятия 212
 • към доставчици 1,068
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • 44.89% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 30.07% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 21.70%Марж на печалбата
 • 31.59%EBITDA маржин
 • 24.10%EBIT маржин
 • 202.99% Капитал/пасиви
 • 178.94% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • Джоанна Кръстева Димитрова Управител