С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД ЕООД

ЕИК 121696028
 • ГР. СОФИЯ 1000 район ИСКЪР, ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 2
 • 9732310
 • 9732652

Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 9,999активи
 • 24,960приходи
 • 3,722печалба
 • 428 заети
 • Общо приходи24,960
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 24,402
 • продукция 0
 • стоки 0
 • услуги 24,402
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (19,620)
 • суровини и материали (4,142)
 • персонал (4,276)
 • външни услуги (10,874)
 • балансова стойност на продадени активи 0
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  4,782
 • Амортизация (1,165)
 • EBIT** 3,617
 • Нетни лихвени разходи/приходи (39)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци (374)
 • Нетна печалба/загуба 3,722
 • Активи 9,999
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 4,586
 • материали 4,460
 • нематериални 114
 • финансови 0
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 5,395
 • суровини и материали 361
 • вземания 4,776
 • касови наличности и сметки 208
 • Собствен капитал 6,375
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 3,624
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 431
 • към финансови предприятия 431
 • към доставчици 0
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 3,193
 • към финансови предприятия 157
 • към доставчици 2,352
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • 58.38% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 37.22% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 14.91%Марж на печалбата
 • 19.16%EBITDA маржин
 • 14.49%EBIT маржин
 • 175.91% Капитал/пасиви
 • 168.96% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • Джоанна Кръстева Димитрова Управител