С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД ЕООД

ЕИК 121696028
 • ГР. СОФИЯ 1000 район ИСКЪР, ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 2
 • 9732310
 • 9732652

Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 7,670активи
 • 15,967приходи
 • 3,110печалба
 • 303 заети
 • Общо приходи15,967
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 14,158
 • продукция 0
 • стоки 0
 • услуги 14,158
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (11,061)
 • суровини и материали (2,230)
 • персонал (3,325)
 • външни услуги (4,964)
 • балансова стойност на продадени активи (373)
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  3,097
 • Амортизация (1,383)
 • EBIT** 1,714
 • Нетни лихвени разходи/приходи (65)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци (336)
 • Нетна печалба/загуба 3,110
 • Активи 7,670
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 4,042
 • материали 3,998
 • нематериални 43
 • финансови 0
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 3,576
 • суровини и материали 257
 • вземания 2,341
 • касови наличности и сметки 0
 • Собствен капитал 6,507
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 1,163
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 165
 • към финансови предприятия 165
 • към доставчици 0
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 998
 • към финансови предприятия 131
 • към доставчици 471
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • 47.79% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 40.55% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 19.48%Марж на печалбата
 • 19.40%EBITDA маржин
 • 10.73%EBIT маржин
 • 559.50% Капитал/пасиви
 • 358.32% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • Джоанна Кръстева Димитрова Управител