С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД ЕООД

ЕИК 121696028
 • ГР. СОФИЯ 1000 район ИСКЪР, ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 2
 • 9732310
 • 9732652

Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 6,850активи
 • 12,553приходи
 • 1,490печалба
 • 206 заети
 • Общо приходи12,553
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 12,527
 • продукция 0
 • стоки 0
 • услуги 12,527
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (9,525)
 • суровини и материали (2,553)
 • персонал (2,547)
 • външни услуги (3,706)
 • балансова стойност на продадени активи (13)
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  3,002
 • Амортизация (1,338)
 • EBIT** 1,664
 • Нетни лихвени разходи/приходи (32)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци (232)
 • Нетна печалба/загуба 1,490
 • Активи 6,850
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 2,809
 • материали 2,712
 • нематериални 30
 • финансови 0
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 4,008
 • суровини и материали 215
 • вземания 1,866
 • касови наличности и сметки 1,927
 • Собствен капитал 5,509
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 1,341
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 31
 • към финансови предприятия 31
 • към доставчици 0
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 642
 • към финансови предприятия 131
 • към доставчици 276
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • 27.05% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 21.75% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 11.87%Марж на печалбата
 • 23.91%EBITDA маржин
 • 13.26%EBIT маржин
 • 410.81% Капитал/пасиви
 • 624.30% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • Джоанна Кръстева Димитрова Управител