С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД ЕООД

ЕИК 121696028
 • ГР. СОФИЯ 1000 район ИСКЪР, ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 2
 • 9732310
 • 9732652

Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 7,494активи
 • 12,359приходи
 • 1,872печалба
 • 211 заети
 • Общо приходи12,359
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 12,329
 • продукция 0
 • стоки 0
 • услуги 12,329
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (9,114)
 • суровини и материали (2,704)
 • персонал (2,586)
 • външни услуги (3,771)
 • балансова стойност на продадени активи (17)
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  3,215
 • Амортизация (1,141)
 • EBIT** 2,074
 • Нетни лихвени разходи/приходи (22)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци (208)
 • Нетна печалба/загуба 1,872
 • Активи 7,494
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 2,094
 • материали 2,008
 • нематериални 18
 • финансови 0
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 5,373
 • суровини и материали 467
 • вземания 3,109
 • касови наличности и сметки 1,797
 • Собствен капитал 6,190
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 1,304
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 13
 • към финансови предприятия 13
 • към доставчици 0
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 623
 • към финансови предприятия 16
 • към доставчици 385
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • 30.24% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 24.98% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 15.15%Марж на печалбата
 • 26.01%EBITDA маржин
 • 16.78%EBIT маржин
 • 474.69% Капитал/пасиви
 • 862.44% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • Джоанна Кръстева Димитрова Управител