С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД ЕООД

ЕИК 121696028
 • ГР. СОФИЯ 1000 район ИСКЪР, ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 2
 • 9732310
 • 9732652

Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 7,061активи
 • 12,782приходи
 • 1,451печалба
 • 229 заети
 • Общо приходи12,782
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 12,731
 • продукция 0
 • стоки 0
 • услуги 12,731
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (10,050)
 • суровини и материали (2,633)
 • персонал (2,800)
 • външни услуги (4,468)
 • балансова стойност на продадени активи (1)
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  2,681
 • Амортизация (1,105)
 • EBIT** 1,576
 • Нетни лихвени разходи/приходи (11)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци (162)
 • Нетна печалба/загуба 1,451
 • Активи 7,061
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 1,583
 • материали 1,559
 • нематериални 22
 • финансови 0
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 5,442
 • суровини и материали 403
 • вземания 3,548
 • касови наличности и сметки 1,491
 • Собствен капитал 6,144
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 917
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 0
 • към финансови предприятия 0
 • към доставчици 0
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 917
 • към финансови предприятия 0
 • към доставчици 577
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • 23.62% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 20.55% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 11.35%Марж на печалбата
 • 20.97%EBITDA маржин
 • 12.33%EBIT маржин
 • 670.01% Капитал/пасиви
 • 593.46% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • Джоанна Кръстева Димитрова Управител