С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД ЕООД

ЕИК 121696028
 • ГР. СОФИЯ 1000 район ИСКЪР, ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 2
 • 9732310
 • 9732652

Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 10,303активи
 • 13,071приходи
 • 2,315печалба
 • 284 заети
 • Общо приходи13,071
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 13,056
 • продукция 0
 • стоки 0
 • услуги 13,056
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (9,876)
 • суровини и материали (3,546)
 • персонал (3,352)
 • външни услуги (2,786)
 • балансова стойност на продадени активи 0
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  3,180
 • Амортизация (618)
 • EBIT** 2,562
 • Нетни лихвени разходи/приходи (3)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци (258)
 • Нетна печалба/загуба 2,315
 • Активи 10,303
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 3,926
 • материали 3,916
 • нематериални 3
 • финансови 0
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 6,302
 • суровини и материали 1,002
 • вземания 3,237
 • касови наличности и сметки 2,063
 • Собствен капитал 9,809
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 494
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 0
 • към финансови предприятия 0
 • към доставчици 0
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 466
 • към финансови предприятия 0
 • към доставчици 110
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • 23.60% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 22.47% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 17.71%Марж на печалбата
 • 24.33%EBITDA маржин
 • 19.60%EBIT маржин
 • 1,985.63% Капитал/пасиви
 • 1,352.36% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • Джоанна Кръстева Димитрова Управител