С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД ЕООД

ЕИК 121696028
 • ГР. СОФИЯ 1000 район ИСКЪР, ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 2
 • 9732310
 • 9732652

Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 12,271активи
 • 11,655приходи
 • 1,466печалба
 • 160 заети
 • Общо приходи11,655
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 11,302
 • продукция 0
 • стоки 0
 • услуги 11,302
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (9,139)
 • суровини и материали (2,761)
 • персонал (4,376)
 • външни услуги (1,989)
 • балансова стойност на продадени активи 0
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  2,163
 • Амортизация (882)
 • EBIT** 1,281
 • Нетни лихвени разходи/приходи (5)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци (170)
 • Нетна печалба/загуба 1,466
 • Активи 12,271
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 0
 • материали 0
 • нематериални 304
 • финансови 1,423
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 8,936
 • суровини и материали 0
 • вземания 0
 • касови наличности и сметки 4,565
 • Собствен капитал 11,275
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 996
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 0
 • към финансови предприятия 0
 • към доставчици 0
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 996
 • към финансови предприятия 0
 • към доставчици 314
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • 13.00% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 11.95% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 12.58%Марж на печалбата
 • 18.56%EBITDA маржин
 • 10.99%EBIT маржин
 • 1,132.03% Капитал/пасиви
 • 897.19% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • Джоанна Кръстева Димитрова Управител