С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД ЕООД

ЕИК 121696028
 • ГР. СОФИЯ 1000 район ИСКЪР, ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 2
 • 9732310
 • 9732652

Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 18,467активи
 • 17,270приходи
 • 568печалба
 • 362 заети
 • Общо приходи17,270
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 17,249
 • продукция 0
 • стоки 0
 • услуги 17,249
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (15,850)
 • суровини и материали (3,318)
 • персонал (4,921)
 • външни услуги (7,556)
 • балансова стойност на продадени активи 0
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  1,399
 • Амортизация (744)
 • EBIT** 655
 • Нетни лихвени разходи/приходи (40)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци (67)
 • Нетна печалба/загуба 568
 • Активи 18,467
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 0
 • материали 0
 • нематериални 247
 • финансови 2,580
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 9,203
 • суровини и материали 0
 • вземания 0
 • касови наличности и сметки 2,872
 • Собствен капитал 9,513
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 8,954
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 4,013
 • към финансови предприятия 4,013
 • към доставчици 0
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 4,941
 • към финансови предприятия 450
 • към доставчици 1,683
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • 5.97% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 3.08% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 3.29%Марж на печалбата
 • 8.10%EBITDA маржин
 • 3.79%EBIT маржин
 • 106.24% Капитал/пасиви
 • 186.26% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • Джоанна Кръстева Димитрова Управител