С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД ЕООД

ЕИК 121696028
 • ГР. СОФИЯ 1000 район ИСКЪР, ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 2
 • 9732310
 • 9732652

Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 18,410активи
 • 22,717приходи
 • 18печалба
 • 392 заети
 • Общо приходи22,717
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 21,921
 • продукция 0
 • стоки 0
 • услуги 21,921
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (21,943)
 • суровини и материали (4,099)
 • персонал (5,559)
 • външни услуги (12,170)
 • балансова стойност на продадени активи (1)
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  (22)
 • Амортизация (520)
 • EBIT** (542)
 • Нетни лихвени разходи/приходи (220)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци (21)
 • Нетна печалба/загуба 18
 • Активи 18,410
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 0
 • материали 0
 • нематериални 238
 • финансови 2,523
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 9,427
 • суровини и материали 0
 • вземания 0
 • касови наличности и сметки 1,278
 • Собствен капитал 9,531
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 8,879
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 3,563
 • към финансови предприятия 3,563
 • към доставчици 0
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 5,316
 • към финансови предприятия 450
 • към доставчици 1,877
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • 0.19% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 0.10% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 0.08%Марж на печалбата
 • -EBITDA маржин
 • -EBIT маржин
 • 107.34% Капитал/пасиви
 • 177.33% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • Джоанна Кръстева Димитрова Управител