Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД АД

ЕИК 127001597
 • ГР. ШУМЕН 9700 УЛ. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 8
 • 054830250
 • 054830252

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 65,080активи
 • 71,701приходи
 • 464печалба
 • 650 заети
 • Общо приходи71,701
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 66,430
 • продукция 61,977
 • стоки 0
 • услуги 4,453
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (67,056)
 • суровини и материали (20,456)
 • персонал (14,081)
 • външни услуги (29,282)
 • балансова стойност на продадени активи (1,410)
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  (626)
 • Амортизация (2,804)
 • EBIT** (3,430)
 • Нетни лихвени разходи/приходи (1,110)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци (225)
 • Нетна печалба/загуба 464
 • Активи 65,080
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 0
 • материали 0
 • нематериални 13,452
 • финансови 3,032
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 31,606
 • суровини и материали 8,173
 • вземания 0
 • касови наличности и сметки 864
 • Собствен капитал 14,186
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 50,894
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 4,947
 • към финансови предприятия 3,109
 • към доставчици 0
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 44,566
 • към финансови предприятия 21,721
 • към доставчици 12,053
 • към предприятия от групата 469
 • към свързани и асоциирани лица 4,245
 • 3.27% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 0.71% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 0.65%Марж на печалбата
 • -EBITDA маржин
 • -EBIT маржин
 • 27.87% Капитал/пасиви
 • 70.92% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • ДИМО ХРИСТОВ ДИМОВ Съвет на директорите
 • ХРИСТИНА ДИМОВА ХРИСТОВА Съвет на директорите
 • ЯРОСЛАВ ДИМОВ ХРИСТОВ Съвет на директорите