С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ ЕАД ЕАД

ЕИК 131287026
 • ГР. СОФИЯ 1784 Цариградско шосе 86
 • 4 620 965

Компютърно програмиране

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 16,921активи
 • 53,489приходи
 • 3,140печалба
 • 712 заети
 • Общо приходи53,489
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 53,489
 • продукция 0
 • стоки 0
 • услуги 53,489
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (49,148)
 • суровини и материали 0
 • персонал (41,303)
 • външни услуги (7,834)
 • балансова стойност на продадени активи 0
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  4,341
 • Амортизация (721)
 • EBIT** 3,620
 • Нетни лихвени разходи/приходи (174)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци (306)
 • Нетна печалба/загуба 3,140
 • Активи 16,921
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 0
 • материали 0
 • нематериални 0
 • финансови 0
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 14,578
 • суровини и материали 0
 • вземания 0
 • касови наличности и сметки 164
 • Собствен капитал -717
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 17,638
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 773
 • към финансови предприятия 0
 • към доставчици 0
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 16,313
 • към финансови предприятия 0
 • към доставчици 1,541
 • към предприятия от групата 11,219
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • - Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 18.56% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 5.87%Марж на печалбата
 • 8.12%EBITDA маржин
 • 6.77%EBIT маржин
 • -4.07% Капитал/пасиви
 • 89.36% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • Анна Сашева Динева Съвет на директорите
 • Петър Тодоров Бънков Съвет на директорите
 • Дхармендра Морарджи Съвет на директорите
 • Петър Тодоров Бънков Представител