С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД ЕАД

ЕИК 831646048
 • ГР. СОФИЯ 1618 бул.Цар Борис III 215, ет. 4
 • info@avtomagistrali.com

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 58,671активи
 • 80,407приходи
 • 5,682печалба
 • 271 заети
 • Общо приходи80,407
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 78,929
 • продукция 0
 • стоки 0
 • услуги 78,929
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (72,878)
 • суровини и материали (17,916)
 • персонал (5,128)
 • външни услуги (48,884)
 • балансова стойност на продадени активи (24)
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  6,051
 • Амортизация (1,191)
 • EBIT** 4,860
 • Нетни лихвени разходи/приходи (16)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци (640)
 • Нетна печалба/загуба 5,682
 • Активи 58,671
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 0
 • материали 0
 • нематериални 928
 • финансови 3,136
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 50,699
 • суровини и материали 0
 • вземания 0
 • касови наличности и сметки 5,784
 • Собствен капитал 20,566
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 38,105
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 73
 • към финансови предприятия 73
 • към доставчици 0
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 34,432
 • към финансови предприятия 38
 • към доставчици 33,015
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • 27.63% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 9.68% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 7.07%Марж на печалбата
 • 7.53%EBITDA маржин
 • 6.04%EBIT маржин
 • 53.97% Капитал/пасиви
 • 147.24% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • СТОЯН ФЬОДОРОВ БЕЛИЧЕВ Представител
 • Иван Денчев Коларов Съвет на директорите
 • АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ФИЛЕВ Съвет на директорите
 • СТОЯН ФЬОДОРОВ БЕЛИЧЕВ Съвет на директорите