Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД АД

ЕИК 123682269
 • ГР. СОФИЯ 1408 ул.Никола Образописов 12
 • 042/613713 02/9657940
 • 042/613737, 02/9657943
 • tracegroup@tracebg.com
 • www.tracebg.com

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 167,473активи
 • 197,877приходи
 • 6,073печалба
 • 69 заети
 • Общо приходи197,877
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 188,838
 • продукция 0
 • стоки 2,874
 • услуги 185,964
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (181,036)
 • суровини и материали (7,357)
 • персонал (6,115)
 • външни услуги (163,594)
 • балансова стойност на продадени активи (2,810)
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  7,802
 • Амортизация (8,543)
 • EBIT** (741)
 • Нетни лихвени разходи/приходи 4,484
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци 0
 • Нетна печалба/загуба 6,073
 • Активи 167,473
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 0
 • материали 0
 • нематериални 13,586
 • финансови 142
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 84,963
 • суровини и материали 0
 • вземания 2,969
 • касови наличности и сметки 14,987
 • Собствен капитал 103,675
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 63,798
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 15,574
 • към финансови предприятия 6,794
 • към доставчици 3,282
 • към предприятия от групата 2,949
 • към свързани и асоциирани лица 2,420
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 45,594
 • към финансови предприятия 2,434
 • към доставчици 12,392
 • към предприятия от групата 16,142
 • към свързани и асоциирани лица 12,474
 • 5.86% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 3.63% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 3.07%Марж на печалбата
 • 3.94%EBITDA маржин
 • -EBIT маржин
 • 162.51% Капитал/пасиви
 • 186.35% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ Представител
 • Мирослав Калчев Манолов Представител
 • Боян Стоянов Делчев Представител
 • Антон Николов Дончев Съвет на директорите
 • НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ МИХАЙЛОВ Съвет на директорите
 • Мария Георгиева Каварджикова Съвет на директорите
 • Николай Костадинов Вълев Съвет на директорите
 • Мирослав Калчев Манолов Съвет на директорите
 • Боян Стоянов Делчев Съвет на директорите
 • Галин Николаев Михайлов Съвет на директорите