С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД ЕАД

ЕИК 831642181
 • ГР. СОФИЯ 1784 бул. "Цариградско шосе" 115и
 • (02) 9494465
 • (02) 9549780

Далекосъобщителна дейност по безжичен път

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 1,528,065активи
 • 940,709приходи
 • 108,027печалба
 • 1537 заети
 • Общо приходи940,709
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 901,747
 • продукция 0
 • стоки 140,982
 • услуги 760,765
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (595,711)
 • суровини и материали (76,103)
 • персонал (134,479)
 • външни услуги (252,597)
 • балансова стойност на продадени активи (100,330)
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  306,036
 • Амортизация (189,083)
 • EBIT** 116,953
 • Нетни лихвени разходи/приходи (33,370)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци (6,714)
 • Нетна печалба/загуба 108,027
 • Активи 1,528,065
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 0
 • материали 0
 • нематериални 362,019
 • финансови 3,657
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 256,999
 • суровини и материали 40,506
 • вземания 0
 • касови наличности и сметки 30,211
 • Собствен капитал 561,926
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 966,139
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 722,454
 • към финансови предприятия 717,447
 • към доставчици 3,042
 • към предприятия от групата 1,965
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 194,284
 • към финансови предприятия 26,024
 • към доставчици 110,363
 • към предприятия от групата 15,161
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • 19.22% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 7.07% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 11.48%Марж на печалбата
 • 32.53%EBITDA маржин
 • 12.43%EBIT маржин
 • 58.16% Капитал/пасиви
 • 132.28% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • АСЕН МАРИНОВ ВЕЛИКОВ Управителен съвет
 • Радослав Владимиров Златков Управителен съвет
 • Димитриос Лиупис Управителен съвет
 • АТАНАС ИЛИЕВ ДОБРЕВ Управителен съвет
 • АТАНАС ИЛИЕВ ДОБРЕВ Представител
 • ФРАНЦ ХЬОРХАГЕР Надзорен съвет
 • ЗЕНО АЛОНС МАЙЕР Надзорен съвет
 • СПАС ДИМИТРОВ РУСЕВ Надзорен съвет
 • БОЯН ИВАНОВИЧ Надзорен съвет
 • БРУНО ДЮШАРМ Надзорен съвет