Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

Солитрон България ЕООД ЕООД

ЕИК 202990290
 • ГР. СОФИЯ 1592 бул.Христофор Колумб № 64, София Еърпорт център-Офис сграда А2 , ет. 1, ап. офис 124
 • 029602400
 • 029602399
 • office@solytron.bg
 • www.solytron.bg

Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 63,455активи
 • 217,873приходи
 • 3,569печалба
 • 120 заети
 • Общо приходи217,873
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 215,011
 • продукция 0
 • стоки 214,977
 • услуги 34
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (212,407)
 • суровини и материали (171)
 • персонал (5,919)
 • външни услуги (2,861)
 • балансова стойност на продадени активи (201,625)
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  2,604
 • Амортизация (160)
 • EBIT** 2,444
 • Нетни лихвени разходи/приходи (510)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци (562)
 • Нетна печалба/загуба 3,569
 • Активи 63,455
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 0
 • материали 0
 • нематериални 143
 • финансови 0
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 61,223
 • суровини и материали 19,641
 • вземания 0
 • касови наличности и сметки 91
 • Собствен капитал 17,631
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 45,824
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 0
 • към финансови предприятия 0
 • към доставчици 0
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 45,824
 • към финансови предприятия 13,148
 • към доставчици 28,895
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • 20.24% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 5.62% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 1.64%Марж на печалбата
 • 1.20%EBITDA маржин
 • 1.12%EBIT маржин
 • 38.48% Капитал/пасиви
 • 133.60% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • Ралица Николова Килиан Управител
 • Петър Георгиев Иванов Управител