С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

БТБ БЪЛГАРИЯ АД АД

ЕИК 117671567
 • ГР. РУСЕ 7009 бул.БЪЛГАРИЯ 125
 • 082/813610
 • 082/823094
 • btb@btbulgaria.com

Производство на горно облекло, без работно

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 37,605активи
 • 69,684приходи
 • 4,803печалба
 • 867 заети
 • Общо приходи69,684
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 66,069
 • продукция 66,069
 • стоки 0
 • услуги 0
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (63,335)
 • суровини и материали (32,341)
 • персонал (12,734)
 • външни услуги (15,827)
 • балансова стойност на продадени активи (29)
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  2,734
 • Амортизация (899)
 • EBIT** 1,835
 • Нетни лихвени разходи/приходи (34)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци (543)
 • Нетна печалба/загуба 4,803
 • Активи 37,605
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 0
 • материали 0
 • нематериални 386
 • финансови 4,981
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 24,716
 • суровини и материали 922
 • вземания 0
 • касови наличности и сметки 5,995
 • Собствен капитал 30,297
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 7,308
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 395
 • към финансови предприятия 395
 • към доставчици 0
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 6,088
 • към финансови предприятия 199
 • към доставчици 4,499
 • към предприятия от групата 222
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • 15.85% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 12.77% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 6.89%Марж на печалбата
 • 3.92%EBITDA маржин
 • 2.63%EBIT маржин
 • 414.57% Капитал/пасиви
 • 405.98% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • КАЛИНКА ПЕТКОВА КИРОВА Представител
 • АХИМ НИКОЛАЙ БАЙЕРЛ Съвет на директорите
 • БОНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА Съвет на директорите