Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

АБ АД АД

ЕИК 836014515
 • ГР. ХАСКОВО 6300 бул. СЪЕДИНЕНИЕ 38
 • 038/26598
 • 22978

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 47,578активи
 • 31,033приходи
 • 1,814печалба
 • 251 заети
 • Общо приходи31,033
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 28,806
 • продукция 26,927
 • стоки 1,130
 • услуги 749
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (23,671)
 • суровини и материали (8,648)
 • персонал (4,163)
 • външни услуги (7,587)
 • балансова стойност на продадени активи (1,281)
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  5,135
 • Амортизация (2,062)
 • EBIT** 3,073
 • Нетни лихвени разходи/приходи (2,017)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци (391)
 • Нетна печалба/загуба 1,814
 • Активи 47,578
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 0
 • материали 0
 • нематериални 5,147
 • финансови 885
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 36,784
 • суровини и материали 261
 • вземания 22,992
 • касови наличности и сметки 142
 • Собствен капитал 13,731
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 33,847
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 20,257
 • към финансови предприятия 8,601
 • към доставчици 7,814
 • към предприятия от групата 186
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 13,360
 • към финансови предприятия 4,376
 • към доставчици 1,942
 • към предприятия от групата 2,417
 • към свързани и асоциирани лица 44
 • 13.21% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 3.81% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 5.85%Марж на печалбата
 • 16.55%EBITDA маржин
 • 9.90%EBIT маржин
 • 40.57% Капитал/пасиви
 • 275.33% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • Георги Христозов Теоргиев Съвет на директорите
 • Станимир Русинов Милев Съвет на директорите
 • Димитър Георгиев Талев Съвет на директорите
 • Телят Сали Хасан Съвет на директорите
 • Красен Володя Оханян Съвет на директорите