С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД ЕАД

ЕИК 831609046
 • ГР. СОФИЯ 1680 ул. "Ястребец" 23 Б
 • www.toplo.bg

Производство и разпределение на топлинна енергия

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 909,904активи
 • 390,564приходи
 • (34,817)печалба
 • 2341 заети
 • Общо приходи390,564
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 365,532
 • продукция 356,990
 • стоки 0
 • услуги 8,542
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (374,768)
 • суровини и материали (253,581)
 • персонал (50,843)
 • външни услуги (22,799)
 • балансова стойност на продадени активи 0
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  (9,236)
 • Амортизация (51,423)
 • EBIT** (60,659)
 • Нетни лихвени разходи/приходи (201)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци 0
 • Нетна печалба/загуба (34,817)
 • Активи 909,904
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 0
 • материали 0
 • нематериални 89,603
 • финансови 36,623
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 436,041
 • суровини и материали 0
 • вземания 0
 • касови наличности и сметки 3,552
 • Собствен капитал 149,039
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 760,865
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 506,753
 • към финансови предприятия 6,288
 • към доставчици 500,465
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 166,448
 • към финансови предприятия 4,244
 • към доставчици 119,358
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • - Възвращаемост на капитала (ROE)
 • - Възвращаемост на активите (ROA)
 • -Марж на печалбата
 • -EBITDA маржин
 • -EBIT маржин
 • 19.59% Капитал/пасиви
 • 261.97% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • Десислава Георгиева Билева Надзорен съвет
 • Сашо Петров Чакалски Надзорен съвет
 • Валентин Георгиев Терзийски Надзорен съвет
 • Александър Славчев Александров Представител
 • Александър Славчев Александров Управителен съвет
 • Иванка Тотева Попова Управителен съвет
 • Петър Тодоров Тодоров Управителен съвет