С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK

//К:PRO/КАПИ/Фирмен профил

Пейсейф България ЕООД ЕООД

ЕИК 175274614
 • ГР. СОФИЯ 1784 Цариградско шосе 90

Други дейности в областта на информационните технологии

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 97,468активи
 • 150,988приходи
 • 12,425печалба
 • 982 заети
 • Общо приходи150,988
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 150,471
 • продукция 0
 • стоки 0
 • услуги 150,471
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (129,922)
 • суровини и материали 0
 • персонал (48,520)
 • външни услуги (73,632)
 • балансова стойност на продадени активи (2)
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  20,549
 • Амортизация (9,522)
 • EBIT** 11,027
 • Нетни лихвени разходи/приходи 426
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци 1,073
 • Нетна печалба/загуба 12,425
 • Активи 97,468
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 0
 • материали 0
 • нематериални 6,548
 • финансови 0
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 72,223
 • суровини и материали 0
 • вземания 0
 • касови наличности и сметки 4,274
 • Собствен капитал 48,706
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 48,762
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 0
 • към финансови предприятия 0
 • към доставчици 0
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 43,020
 • към финансови предприятия 0
 • към доставчици 7,217
 • към предприятия от групата 31,243
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • 25.51% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 12.75% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 8.23%Марж на печалбата
 • 13.61%EBITDA маржин
 • 7.30%EBIT маржин
 • 99.89% Капитал/пасиви
 • 167.88% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • Мирослав Христов Божилов Управител
 • ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МУРДЖЕВ Управител