К10 №3 Време е да преодолеем стреса и да бъдем по-активни на пазара

Стилиян Вътев, главен изпълнителен директор на ОББ

№3 в общото класиране

№3 Стабилност и риск

№4 Ефективност и рентабилност

№6 Устойчивост и динамика

№4 Размер

ОББ има 23-годишна история на българския банков пазар. Създадена е през 1992 г. чрез сливането на 22 български регионални търговски банки. Това я превръща в най-мащабния консолидационен проект в банковия сектор на страната до днес. Неин собственик е гръцката National Bank of Greece, която държи 99.9% от капитала. В края на 2014 година ОББ е четвърта по големина на активите в сектора от общо 28 кредитни институции.

В общото класиране на "Капитал" тя заема трето място, придвижвайки се с две позиции нагоре само за една година. За това спомага изчистването на баланса й от лоши кредити, към което се пристъпи през предходните периоди и което личи през съотношението обезценки към кредити (3-та). Банката подобрява съотношението кредити към депозити и вече е в топ три по този показател в сектора. ОББ продължава да оперира при добри показатели за ефективност, измервани през съотношението разходи/приходи (4-та) за периода, както и високи нива на рентабилност. Продължават да й тежат показателите за устойчивост, където влияние оказват предходните години, в които тя за разлика от конкуренти призна голяма част от проблемните си експозиции и ги адресира, без нивата й на капитал да пострадат.

Как оценявате изминалата 2014 г. за банковия сектор в България? Кои бяха основните предизвикателства и как се справихте с тях?

Като финансов резултат за ОББ 2014 г. бе повече от добра. Преодоляхме успешно кризисното затишие от периода 2010 – 2012 г. и възстановихме нормалния си ритъм на работа. Най-важното е, че отново активно сме на пазара като една от значимите и водещи банки в България.

Какви бяха ефектите от събитията около Корпоративна търговска банка?

Случаят КТБ не трябва да се разглежда само от гледна точка на директните загуби за обществото. Той за съжаление силно подкопа доверието на широката публика към целия банков сектор, изграждан успешно през последните близо двадесет години. Надявам се това да е добър урок за цялата ни гилдия, регулаторните органи, политическата и изпълнителна власт и дано всички да го запомнят и научат добре, за да не се повтаря занапред.

Кои ще са основните тенденции, които ще характеризират развитието на сектора през 2015 г.?

Няма да спестя личното си виждане, че секторът е структурно дебалансиран – твърде много на брой банки оперират на ограничен като размер пазар, който на всичкото отгоре страда от не много активно кредитно търсене и липса на други възможности за банков бизнес. При тази ситуация очаквам силно да се задълбочи разликата между банките от първата петица спрямо останалите. Във всички случаи според мен е необходима консолидация на сектора към по-малък на брой банки.

Как ще се отразят отрицателните лихви и наливането на ликвидност от страна на ЕЦБ на банките и бизнеса в България?

Погрешно е да се смята, че българските субсидиари на банките майки от еврозоната, каквито са ОББ, Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, Сосиете женерал Експресбанк и т.н. имат директен достъп до евтиния ресурс на ЕЦБ. Те могат, разбира се, да се финансират индиректно чрез банките майки от ресурсите на ЕЦБ, но на пазарни нива за България, които в никакъв случай не са тези от еврозоната.

Независимо от това в резултат на ограниченото кредитно търсене свръхликвидността на българските банки и огромната конкуренция лихвените проценти непрекъснато падат. На пръв поглед това може би е добре за фирмите, населението и икономиката, но според мен не е много здравословно, тъй като ситуацията е доста конюнктурна и се определя от причини, които имат точно противоположен характер за развитието на икономиката.

Какви са очакванията ви за икономиката на страната и кои ще са двигателите на растежа?

Мисля, че е време да преодолеем стреса от последната голяма криза и да бъдем по-активни на пазара – повече инвестиции, потребление, кредитно търсене. За всичко това е необходимо само едно условие – яснота и увереност в бъдещето.

Какъв е фокусът в дейността на вашата банка за тази година?

Да увеличаваме скоростта и да бъдем още по-значими и полезни чрез работата, която вършим за бизнеса, населението и икономиката, и, разбира се, да отчетем още по-добри резултати от 2014 г.  

Още от Капитал