Петър Славов: Работим за превръщането ни в регионалната банка на малкия и средния бизнес

Петър Славов: Работим за превръщането ни в регионалната банка на малкия и средния бизнес

Председателят на надзорния съвет на Прокредит банк (България) пред "Капитал"

Мария Иванова
11637 прочитания

© Прокредит банк


№6 в общото класиране

№8 Стабилност и риск

№4 Ефективност и рентабилност

№1 Устойчивост и динамика

№14 Размер

2016 година се очертава като годината на големия тест. Банките в България ще бъдат подложени на изпитания, които трябва да докажат тяхната стабилност. В очакване на проверките се обърнахме към топ банкерите, ръководещи отличените финансови институции от годишната класация К10: Най-добрите банки с едни и същи въпроси за българската икономика, предизвикателствата пред банките и тенденциите във финансовия сектор.

Ето отговорите на Петър Славов, председател на надзорния съвет на Прокредит банк (България)

Как оценявате изминалата 2015 г. за банковия сектор в България? Кои бяха основните предизвикателства и как се справихте с тях?

Като цяло обстановката в България – както икономическа, така и политическа, през изминалата година беше по-стабилна в сравнение с 2014 г. Оттам и банковият сектор имаше по-спокойна година. Това бе предпоставка за финансовите институции да обърнат поглед навътре и да се съсредоточат върху управлението на качеството на активите си. Въпреки това на пазара не липсваше и динамика – процесите на консолидация доведоха до поглъщането на Алфа банк от Пощенска банка, предстоят и други сливания и продажби поради невъзможността на част от участниците да останат конкурентни на пазара.

От гледна точка на потребителите на банкови услуги годината бе белязана от спада на лихвите по кредитите. Това доведе до раздвижване на пазара и на повишаване на търсенето, от една страна, а от друга – до засилване на конкуренцията сред банките. Условията станаха изключително благоприятни както за гражданите, така и за бизнеса, който като че ли излиза от стагнацията и търси възможности за финансиране.

Въпреки раздвижването обаче отпусканията на нови кредити през изминалата година не успяха да компенсират амортизацията на кредитните портфейли на банките. Това в крайна сметка обяснява и общия спад в ръста на кредитирането в банковата система.

На този общ фон за нас в Прокредит банк годината бе изключително динамична. За пръв път от началото на кризата достигнахме стабилен ръст в кредитния ни портфейл от 14.4% в сравнение с предходната година. Независимо от бързото развитие банката ни продължи да подобрява качеството на активите си. За нас 2015 г. бе емблематична и с това, че успяхме да въведем най-добрите практики в банковото обслужване и пренастроихме и осъвременихме нашия подход. Станахме първата и засега единствена банка на пазара, която предлага във всички свои клонове и зони за самообслужване.

В момента тече преглед на качеството на активите на банките. Какви са впечатленията ви от хода му досега и отразява ли се на дейността ви? Какво очаквате да покаже той за вашата институция и за сектора като цяло?

Като част от немската група Procredit нашата банка е единствената в България, която подлежи на регулация освен от страна на местната централна банка, но и от страна на немския държавен орган за финансов надзор (BaFin, Bundesbank). Това допълнително гарантира, че банката ни работи по надежден и прозрачен начин и в съответствие с най-добрите европейски банкови практики.

От създаването й досега Прокредит банк е сред най-стабилните банки на пазара. Качеството на активите ни е на добро ниво и очаквам прегледът само да го потвърди.

Не очаквам тези т.нар. стрес тестове да покажат нещо различно от това, че банковата система в страната в момента е стабилна. По един или друг начин те биха довели до това някои банки да вземат отдавна отлагани решения, да заделят повече провизии или да увеличат капитала си. Но сътресения или драстични резултати не очаквам.

Проверката в момента тече плавно, въпреки че от страна на банките е заделен изключително ценен ресурс от специалисти, които са изцяло въвлечени в процеса.

Кои други тенденции ще характеризират развитието на сектора през 2016 г.?

Основният акцент отново ще е върху кредитирането. Банките са свръхликвидни в момента. Системата е стабилна, вътрешната политическа обстановка е спокойна, а икономиката се нуждае от раздвижване. Това, което й трябва, за да работи, е тласъкът от търсенето на възможности за инвестиции на бизнеса.

В приоритетите на банките и през 2016 г. ще остане работата по отворените програми за финансиране на Европейския съюз.

Как ви влияе отрицателната лихва, въведена от БНБ, и какви действия предприемате за управление на ликвидността?

Като по-консервативна финансова институция Прокредит банк управлява разумно своята ликвидност, като винаги сме се стремили да държим оптимално количество средства по сметките си в централната банка. Нашата цел винаги е била и продължава да бъде да кредитираме бизнеса, затова и не сме свръхликвидни. Както вече споменах, през изминалата година отбелязахме значителен ръст в кредитирането. Всъщност това е основата причина за това да не усещаме силно влиянието на отрицателните лихви.

Какви са очакванията ви за икономиката на страната и кои ще са двигателите на растежа?

Очаквам икономиката да расте с бавен темп. Тук съществуват благоприятни икономически условия за растеж. Надявам се, че и в Европейския съюз опитите за раздвижване на икономиките ще дадат положителен резултат и това ще допринесе допълнително за съживяване на българския пазар.

Очаквам, че развитието, както досега, частично ще се дължи на износа. Основният стимул за него обаче трябва да дойде от вътрешното потребление, за да се запази дългосрочната стабилност на растежа. Затова очаквам проспериращи сектори, като селското стопанство и ИТ например, да запазят положителните си темпове, както и да се стимулира развитието на производството в страната.

Какъв е фокусът в дейността на вашата банка за тази година?

Приоритетите ни остават свързани с финансирането на малките и средните фирми в България и в превръщането ни в тяхната основна банка. След като модернизирахме обслужването си и въведохме 24/7 зони във всички наши клонове миналата година, сега времето на служителите ни е отдадено изцяло на клиентите. С тях се обсъждат важните неща – финансиране, проекти, планове. Рутинните транзакции, които не изискват консултация от служител и които са свързани с парите в брой, са оставени на машините.

Тази година ще продължим да усъвършенстваме работата си в тази насока, още повече че тя има и друг – социален аспект. Циркулацията на големи суми в брой и особено на нелегални пари има негативен ефект в малки икономики като нашата. Като част от финансовата система Прокредит банк възприема ролята си на посредник отговорно. Затова и работим с фирми с реални бизнес резултати, такива, които плащат данъците си и осигуряват служителите си. С ограничаване и намаляване на операциите с пари в брой банката осигурява здравословна среда за развитието на икономиката.

Друг фокус в работата ни ще бъде превръщането на Прокредит в регионалната банка на малките и средните предприятия. Ние присъстваме в региона на Източна Европа вече над 20 години и имаме утвърдени позиции на експерти в обслужването на бизнеса. Все повече наши клиенти търсят бизнес със съседните ни страни. В тази връзка ние ще продължим да работим, за да подпомогнем регионалната интеграция на малкия и средния бизнес и да му предложим адекватни банкови услуги. Искаме да дадем възможност на фирмите, които работят с нас в България, да могат да използват услугите ни във всяка друга страна, в която има Прокредит банк. Да работят свободно и най-вече изгодно със своите партньори зад граница. Това ще помогне на тях, а и на развитието на нашата икономика.

Профил

Прокредит банк България е основана през 2001 г. от група международни инвеститори начело с германския Procredit Holding, който в момента е неин едноличен собственик. С активите си от 1.52 млрд. лв. към края на 2015 г. банката се нарежда сред сравнително неголемите играчи на местния банков пазар – на 14-о място по показателя. Подобно на германската си компания майка, българската кредитна институция също специализира във финансирането на микро-, малки и средни предприятия.

В общото класиране на "Капитал" за трета поредна година Прокредит банк е на шеста позиция, като отново е начело на подреждането в категорията "Устойчивост и динамика". Институцията се представя традиционно силно в показатели като възвращаемост на капитала (3-о място) и възвращаемост на активите (3-о място), които допринасят и за четвъртата й позиция в категорията за ефективност и рентабилност, но през 2015 г. най-силният й показател е цената на кредита за домакинства (2-о място). По-слабото представяне по показатели като съотношението кредити/депозити (18-о място) и цена на кредита (18-о място) натежават на класирането й в категорията за стабилност и риск, където и през тази година остава на осма позиция.

А ето и очакванията на останалите банкери от К10

Левон Хампарцумян, Уникредит Булбанк: Има икономически предпоставки да очакваме консолидация

Виолина Маринова, Банка ДСК: Себестойността на ресурса за банките ще продължава да нараства

Aрно Льоклер, Сосиете Женерал Експресбанк: Най-добрият начин да управляваме ликвидността е като увеличим кредитирането

Стилиян Вътев, ОББ: Гръцката криза за нас бе реален тест за устойчивост

Оливер Рьогл, Райфайзенбанк България: Несигурната среда прави икономиката зависима от финансиране от еврофондовете

Светослав Гаврийски, Алианц Банк България:Смятам, че се избърза с провеждането на оценката на активите

Петър Андронов, СИБАНК: Мащабното свиване на лихвения марж е изпитание за устойчивостта на всички банки

Петя Димитрова, Пощенска банка: Клиенти вече не се печелят с конкурентни цени, а с отношение

Цветан Петринин, Ти Би Ай Банк: Задават се нови предложения при депозитите
№6 в общото класиране

№8 Стабилност и риск

№4 Ефективност и рентабилност

№1 Устойчивост и динамика

№14 Размер

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал