Стилиян Вътев: Гръцката криза за нас бе реален тест за устойчивост

Стилиян Вътев: Гръцката криза за нас бе реален тест за устойчивост

Главният изпълнителен директор на ОББ пред "Капитал"

Гергана Михайлова
5088 прочитания

© Капитал


№4 в общото класиране

№4 Стабилност и риск

№3 Ефективност и рентабилност

№10 Устойчивост и динамика

№4 Размер

2016 година се очертава като годината на големия тест. Банките в България ще бъдат подложени на изпитания, които трябва да докажат тяхната стабилност. В очакване на проверките се обърнахме към топ банкерите, ръководещи отличените финансови институции от годишната класация К10: Най-добрите банки с едни и същи въпроси за българската икономика, предизвикателствата пред банките и тенденциите във финансовия сектор.

Ето отговорите на Стилиян Вътев, главен изпълнителен директор на ОББ:

Как оценявате изминалата 2015 г. за банковия сектор в България?

Както се казва – можеше и по-добре. И все пак на фона на все още слабото кредитно търсене и негативните публични емоции покрай колабиралата КТБ годината не беше никак лоша за сектора. В същото време обаче видимо се задълбочава разликата в поведението и резултатите между големите банки и тези от втората половина на таблицата. В края на годината започна подготовката на всички банки от сектора за дългоочакваното упражнение, наречено AQR, или "Оценка на качеството на активите".

Кои бяха основните предизвикателства и как се справихте с тях?

Наред с обичайната борба с другите големи български банки за пазарно надмощие на все пак ограничения банков пазар ОББ като най-голямата българска банка с гръцки капитал беше поставена пред сериозно изпитание особено през първата половина на 2015 г.. Не е тайна, че в резултат на редуващите се кризисни политически и финансови събития в Република Гърция през този период ОББ безпричинно загуби доста на брой малки и средни клиенти и респективно значителен размер от традиционно стабилната депозитна база "отлетя" към други банки, които бяха извън обсега на този натиск.

Колкото и парадоксално да звучи, това като че ли консолидира съпротивителните сили на нашите служители, от една страна, а от друга, ни накара да управляваме по-отблизо и доста по-ефективно активите и поведението си. Кой каквото ще да казва, това бе истински реален тест за устойчивост както за нас, банката и служителите, така и за многобройните ни клиенти (или поне за тези от тях, които запазиха спокойствие и доверие си в нас). Най-голямото доказателство за това са възстановените позиции и резултатите на банката през втората половина на 2015 и за годината като цяло.

В момента тече преглед на качеството на активите на банките. Какви са впечатленията ви от хода му досега и отразява ли се на дейността ви? Какво очаквате да покаже той за вашата институция и за сектора като цяло?

Без да имаме каквито и да било притеснения за крайния резултат, се отнасяме изключително сериозно и ангажирано към темата.

В същото време определено смятам, че допълнителната ангажираност на редица наши служители по този проект по никакъв начин не влияе върху кредитната ни активност. В този смисъл намирам твърденията на някои "разбирачи", че банките няма активно да кредитират заради този преглед, за тенденциозни или неверни, или по-скоро тенденциозно неверни.

Иначе очакванията ми са, че резултатите от прегледа следва да доведат до "структурни" промени в сектора, които и без това са наложителни. Не влизам в ролята на банков регулатор, но не за пръв път изразявам открито мнението си, че в страната ни има твърде много на брой банки, които се конкурират за твърде малко на брой добри банкови клиенти.

Като казвам това, въобще нямам предвид, че очаквам "прегледът" да покаже дефицити от капитал и т.н. По-скоро смятам, че именно сега е моментът БНБ да се замисли сериозно не само върху добрите средни величини на банковия сектор, а върху неговата структура.

Как ви влияе отрицателната лихва, въведена от БНБ, и какви действия предприемате за управление на ликвидността?

На пръв поглед въпросът е много прост, но темата е доста дълга и нееднозначна. Знаете, че от доста дълго време съм в търговския банков сектор, но нямам спомен в предишни години да е имало толкова ниски лихви, в т.ч. и отрицателни такива. Основният проблем е, че никой от нас не знае колко време ще продължи това занапред. Имам чувството, че се движим в една стерилна и изкуствена среда, като някакъв "сателит" на стара Европа, без да отчитаме нашите специфики или реалности, или поне това, което сме учили в "дебелите" книги. Трудно е да си обясня, пък и на моите по-млади колеги от банката, защо малки и с доста въпросителни финанси и история наши компании имат претенции да получат кредити при значително по-ниски лихви от т.нар. prime rate в САЩ например. За мен това е абсолютно неоправдана "ерозия" на пазара и по никакъв начин безпокойството ми не е свързано с намалелите лихвени доходи на банките. Напротив, според мен тази неестествена среда у нас като че ли отново създава измамни илюзии в бизнеса, много наподобяващи на т.нар. subprime lending. Опазил ме господ да се бъркам в работата или в подходите на "умните глави" в Брюксел или Франкфурт, но съм крайно скептичен към "стимулиращите" ниски лихви или "фондовете за инвестиции", които да стимулират европейската икономика. За съжаление феноменът на ниските и отрицателните лихви влияе доста нездравословно и на нашия бизнес, чийто генезис и определящи фактори са твърде различни от т.нар. развити европейски икономики.

Именно в този смисъл ние се опитваме да прилагаме политиката на "по-добре чист баланс, отколкото нездрава доходност от неоправдано евтини кредити". За да бъда по-ясен и с риск някои от "чувствителните" ни клиенти да се разсърдят – ОББ се въздържа от отпускането на неоправдано евтини кредити, т.е. не следваме логиката "по-добре евтини кредити за някакъв доход, отколкото излишни средства в БНБ за отрицателна лихва". Не е необходимо да илюстрирам нещата с примери, но се изкушавам да попитам простичко две неща – на колко е оценен рисковият фактор за бизнеса в България от банкова гледна точка при кредити с 2-2.5% и колко са фирмите у нас, които могат да получат подобни цени на финансиране в която и да било държава на запад от Калотина?

Какви са очакванията ви за икономиката на страната и кои ще са двигателите на растежа?

Много ми се ще през 2016 и следващите години малката ни икономика да не бъде засягана от негативни външни фактори, които са тотално извън наш контрол (не че другите неща ги осъзнаваме и контролираме добре).

Иначе по дефиниция основните фактори за растежа са продуктивните инвестиции, активното потребление, в т.ч. и кредитното търсене, спокойствието и предвидимостта в поведението и очакванията на основните икономически агенти – публичен сектор, бизнес и домакинства. Ако всеки от тези фактори отбележи поне малко подобрение, общият ни растеж е гарантиран.

Какъв е фокусът в дейността на вашата банка за тази година?

Степенувани по приоритети: 1) активен бизнес и стабилна пазарна позиция; 2) проектът "Оценка на качеството на активите"; и 3) продължаваща вътрешна оптимизация на процесите и организацията в банката и качество на обслужване на клиентите във всичките сегменти. На последното наблягаме изключително отговорно и сериозно, защото сме убедени, че това ще бъде основното ни конкурентно предимство в следващите години.

Профил

ОББ има 24-годишна история на българския банков пазар. Създадена е през 1992 г. чрез сливането на 22 български регионални търговски банки. Това я превръща в най-мащабния консолидационен проект в банковия сектор на страната до днес. Неин собственик е гръцката National Bank of Greece, която държи 99.9% от капитала. В края на 2015 г. ОББ е четвърта по големина на активите в сектора от общо 28 кредитни институции с активи за 6.5 млрд. лв.

В общото класиране на "Капитал" тя заема четвърто място, което е отстъпление с една позиция надолу, в сравнение с подреждането през миналата година. Причина да не успее да задържи миналогодишното си представяне е съотношението кредити към депозити, което се отклонява от средното за системата, макар че е под 100% и вече банката практически не зависи от средства от централата й, а финансира дейността си от местния пазар. В същото време положително за ОББ е, че за поредна година продължава с активното прочистване на портфейла от лоши заеми, заделяйки 125 млн. лв. провизии през миналата година. За една година банката е подобрила ефективността си и по този показател е на трето място в банковата система благодарение на поддържания висок лихвен марж и благоприятното съотношение cost-to-income. Макар и слабо, намалението на активите заради проблемите на банките в Гърция се отразява върху показателите за устойчивост и динамика на ОББ, но дори и там институцията остава в десетката на най-добрите.

А ето и очакванията на останалите банкери от К10

Левон Хампарцумян, Уникредит Булбанк: Има икономически предпоставки да очакваме консолидация

Виолина Маринова, Банка ДСК: Себестойността на ресурса за банките ще продължава да нараства

Aрно Льоклер, Сосиете Женерал Експресбанк: Най-добрият начин да управляваме ликвидността е като увеличим кредитирането

Оливер Рьогл, Райфайзенбанк България: Несигурната среда прави икономиката зависима от финансиране от еврофондовете

Петър Славов, Прокредит Банк: Работим за превръщането ни в регионалната банка на малкия и средния бизнес

Светослав Гаврийски, Алианц Банк България:Смятам, че се избърза с провеждането на оценката на активите

Петър Андронов, СИБАНК: Мащабното свиване на лихвения марж е изпитание за устойчивостта на всички банки

Петя Димитрова, Пощенска банка: Клиенти вече не се печелят с конкурентни цени, а с отношение

Цветан Петринин, Ти Би Ай Банк: Задават се нови предложения при депозитите
№4 в общото класиране

№4 Стабилност и риск

№3 Ефективност и рентабилност

№10 Устойчивост и динамика

№4 Размер

2016 година се очертава като годината на големия тест. Банките в България ще бъдат подложени на изпитания, които трябва да докажат тяхната стабилност. В очакване на проверките се обърнахме към топ банкерите, ръководещи отличените финансови институции от годишната класация К10: Най-добрите банки с едни и същи въпроси за българската икономика, предизвикателствата пред банките и тенденциите във финансовия сектор.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал