Левон Хампарцумян: Има икономически предпоставки да очакваме консолидация

Главният изпълнителен директор на Уникредит Булбанк пред "Капитал"

№1

№1 Стабилност и риск

№5 Ефективност и рентабилност

№2 Устойчивост и динамика

№1 Размер

2016 година се очертава като годината на големия тест. Банките в България ще бъдат подложени на изпитания, които трябва да докажат тяхната стабилност. В очакване на проверките се обърнахме към топ банкерите, ръководещи отличените финансови институции от годишната класация К10: Най-добрите банки с едни и същи въпроси за българската икономика, предизвикателствата пред банките и тенденциите във финансовия сектор.

Ето отговорите на Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк

Как оценявате изминалата 2015 г. за банковия сектор в България?

Това беше година на известна стабилизация след 2014 г., която беше повече от бурна. Подкрепен от растежа в икономиката и добрите показатели на експортно ориентираните фирми, ръстът на лошите кредити се забави и доведе до ситуация, в която започнаха да се реализират обезпеченията по старите лоши кредити. И клиентите, и банките са много по-внимателни и консервативни основно заради поуките от кризата 2008-2009 г. Като обобщение бих казал, че изминалата беше една относително добра година.

Кои бяха основните предизвикателства и как се справихте с тях?

Основните предизвикателства са едни и същи - средата за правене на бизнес, конкуренцията с другите банки и донякъде все още ниската степен на ентусиазъм за потребление и за инвестиции. Опитваме се да предложим продукти и условия, които да бъдат атрактивни. Днес условията са значително по-добри, отколкото бяха в предкризнисия период от 2005-2008 г.

По отношение на прочистването от лоши кредити не мисля, че през миналата година бяхме по-активни, отколкото през предходните. Някои от процесите искат време, за да се развият. Имайте предвид, че изваждането на голям брой обезпечения, които са основно недвижими имоти, в къс период би сринало пазара. Технически имаме две години и половина, в които България расте. Това е по-малко, отколкото би ни се искало, но все пак растем и растежът ни е един от високите в Европейския съюз. Друг е въпросът, че този растеж се усеща само от икономически най-активните хора, собственици на фирми, високоплатени професионалисти. За да се усети като растеж и ентусиазъм за потребление, би трябвало да гоним цифри от около 5%.

В момента тече преглед на качеството на активите на банките. Какви са впечатленията ви от хода му досега и отразява ли се на дейността ви? Какво очаквате да покаже той за вашата институция и за сектора като цяло?

Като административна задача е изключително сложна, тъй като говорим за 22 банки, които трябва едновременно да преминат в относително къс период през този тест. Същевременно този тест нито трябва да се подценява, нито да се надценява, защото прегледът на качеството на активите е препотвърждаване на финансовите отчети на банките. Последващият стрес тест поставя тези цифри в контекста на определени хипотетични сценарии за влошаване на ситуацията, за да се види доколко институциите биха могли да издържат на такива сценарии. Можем да разглеждаме прегледа на качеството на активите като печат за качество.

Прегледът не е нещо зрелищно, има много техническа работа. Ние в "Уникредит" сме минавали през него, имаме опит и сме направили подготовка. В банковия сектор сме свикнали да бъдем проверявани. Ако сме добре организирани, не би трябвало това да пречи на работата ни.

Това, което по-скоро представлява известна опасност, е, ако критериите за оценка на активите са твърде консервативни, защото след AQR периода това би могло да доведе до по-консервативни политики на кредитиране на самите банки. Моментът е много деликатен да не си направим сами кредитна суша от свръхпредпазливост.

Кои други тенденции ще характеризират развитието на сектора през 2016 г.?

Банковият сектор е директна функция на развитието в икономиката. Тя зависи от много фактори. Няма списък от 10 неща, които трябва да свършим, за да имаме добра икономика. Говорим за необходимите реформи, които трябва да се направят в публичните системи, в съдебната система, които да създадат усещането за предсказуемост на средата. Това е една от много важните предпоставки за развитието на икономиката. Има успешни държави с високи данъци и неуспешни държави с ниски данъци.

Не очаквам революционни промени, а те не би и трябвало да са революционни. Вероятно ще имаме ускорена еволюция на процесите, за да имаме по-добра среда през 2016.

Има икономически предпоставки да очакваме консолидация в сектора. Кога това ще се случи е въпрос на време – ако не 2016, може да е 2017 или 2018 година. Става дума и за икономия от мащаба, и за рентабилност. Да имаш банка днес с по-малко 10% пазарен дял е възможно, но е по-трудно и икономически по-неизгодно.

Ние в момента нямаме апетит за придобиване, тъй като пазарният ни дял и позицията е такава, че органичният растеж е по-изгоден, отколкото придобиването. Други банки, които са с по-малки пазарни дялове, но с достатъчно силни собственици, биха могли да се изкушат за придобивания. Не бих казал, че изчакват AQR, защото все пак той не е дю дилиджънс.

Как ви влияе отрицателната лихва, въведена от БНБ, и какви действия предприемате за управление на ликвидността?

Със сигурно е тенденция, която се надяваме да не продължи много. Имаме достатъчно ликвидност, малко повече резерви, отколкото бихме искали, но от друга страна, човек трябва да е готов да работи с тази натрупана ликвидност и голяма депозитна маса. Тя може да бъде разглеждана и като резерв, който е готов във всеки момент да подкрепи растежа, ако условията и средата, в която работим, предизвикат инвестиционен и потребителски ентусиазъм.

Какви са очакванията ви за икономиката на страната и кои ще са двигателите на растежа?

Основният двигател на растежа са предприемчивите български и чужди фирми. Предприемчивостта, желанието за поемане на разумни рискове трябва да бъдат отглеждани изключително внимателно, защото инвеститорите са плашливи. Предприемчивият човек е този, който създава новото богатство. Аз изключвам от това "успешните" фирми, които усвояват вече натрупано богатство чрез механизмите на преразпределение на държавата, защото това е друг бизнес. Той не е особено устойчив. Разбира се, публичните инвестиции също са един от основните мотори на растежа, но те не създават ново богатство. Те преразпределят вече създадено богатство.

Другите двигатели са тези, в които традиционно сме успешни. Българската икономика е добре диверсифицирана - имаме селско стопанство, суровини, метали, хайтек индустрия. Ако няма външни шокове, които да ни засегнат, е вероятно да се сбъдне една малко по-оптимистична прогноза за икономиката. Разбира се, зависим от реколтата, от туристическия сезон. Към края на третото и начало на четвъртото тримесечие ще може по-ясно да видим къде сме.

Какъв е фокусът в дейността на вашата банка за тази година?

Фокусът е както винаги първо да имаме екипи и хора, които да харесват това, което правят, и да бъдат мотивирани да го правят добре. Важно е клиентите да са доволни от това, което правим, защото сме в бизнеса с услуги и се подчиняваме на всички правила на този бизнес. Опитваме се да запазим лидерската си позиция. Когато си на върха, всички искат да взимат от теб - пазарни дялове, хора, продукти. Това са естествени процеси. Полагаме огромни усилия и инвестираме в дигитализиране на банкирането. Успехът в тази трансформация може да бъде същественият фактор, който ще размества пазарни дялове. Трябва да сме подготвени, внимателни и мотивирани да бъдем най-добрите.

Профил

С активи от 17.3 млрд. лв. Уникредит Булбанк е най-голямата финансова институция в България. Създадена е в резултат на сливането на Булбанк, "Хеброс" и "Биохим". В края на 2000 г. става част от италианската финансова група UniCredit, която и в момента е основен акционер. Институцията е активна както в корпоративния сегмент, така и в банкирането на дребно. Има лидерски позиции и в частното и инвестиционното банкиране.

В класацията на "Капитал" за 2015 г. Уникредит Булбанк се придвижва с една позиция напред и заема първото място сред 21 институции в класацията. За това спомага най-вече растежът на активите при запазване на високи показатели за стабилност и риск. Ниската цена, на която банката привлича финансиране, й помага да поддържа благоприятен лихвен марж и висока печалба. Лидерската й позиция на пазара с почти 20% дял й дава възможност да извлича добри икономии от мащаба, което личи от ниското съотношение на административни разходи към оперативни приходи (cost-to-income). Любопитното е, че почти няма отделни показатели, в които тя да заема първото място, но с добър микс от солидни резултати във всички категории тя заема челни позиции.

А ето и очакванията на останалите банкери от К10

Виолина Маринова, Банка ДСК: Себестойността на ресурса за банките ще продължава да нараства

Aрно Льоклер, Сосиете Женерал Експресбанк: Най-добрият начин да управляваме ликвидността е като увеличим кредитирането

Стилиян Вътев, ОББ: Гръцката криза за нас бе реален тест за устойчивост

Оливер Рьогл, Райфайзенбанк България: Несигурната среда прави икономиката зависима от финансиране от еврофондовете

Петър Славов, Прокредит Банк: Работим за превръщането ни в регионалната банка на малкия и средния бизнес

Светослав Гаврийски, Алианц Банк България:Смятам, че се избърза с провеждането на оценката на активите

Петър Андронов, СИБАНК: Мащабното свиване на лихвения марж е изпитание за устойчивостта на всички банки

Петя Димитрова, Пощенска банка: Клиенти вече не се печелят с конкурентни цени, а с отношение

Цветан Петринин, Ти Би Ай Банк: Задават се нови предложения при депозитите

Още от Капитал