Петър Славов: В основата на проблемите във финансовата ни система е липсата на отговорност при банкирането

"Електронните канали са наш основен фокус и начин на работа", казва Петър Славов

Петър Славов: В основата на проблемите във финансовата ни система е липсата на отговорност при банкирането

Председателят на надзорния съвет на Прокредит банк (България) пред "Капитал"

Мария Иванова
12719 прочитания

"Електронните канали са наш основен фокус и начин на работа", казва Петър Славов

© Прокредит банк


#8 в общото класиране

#9 Стабилност и риск

#8 Ефективност и рентабилност

#5 Устойчивост и динамика

#11 Размер

Визитка

Петър Славов оглави надзорния съвет на Прокредит банк (България) в началото на 2014 г., след като преди това дълги години ръководеше оперативно дейността й. Той е част от екипа на банката още от създаването й през есента 2001 г., като първоначално се присъединява в ролята на изпълнителен директор, а през 2008 г. става и председател на управителния съвет. Преди това кариерният му път минава и през управлението на Евробанк, която в началото на 2005 г. беше купена от гръцката Piraeus.

Освен поста си в надзора на Прокредит банк Петър Славов е член на надзорния съвет и на германския Procredit Holding, който е едноличен собственик на българската финансова институция.

Статията е част от К10 - класацията на Капитал за най-големите банки в страната. Повече за изданието можете да видите тук, можете да го закупите от тук

Как оценявате банковия сектор в България през 2018 г. и какви са очакванията ви за развитието му през 2019 г.?

- През изминалата година банковата система запази тенденцията да бъде добре капитализирана и ликвидна, показа устойчивост, привлечени депозити и ръст в кредитирането с високи темпове, особено за домакинствата.

Въпреки очакванията за намаляващ интензитет на ръстовете през 2019 г. очаквам доброто представяне на банковата система да се запази предвид оптимистичните прогнози на международните институции за развитието на българската икономика. Стабилността на банковата система е жизнено необходима за цялата икономика и обществото. Банките трябва сме дисциплинирани, умерени, без залитания в крайности. Ако гледаме по-дългосрочно, а не се стремим към краткосрочни печалби и заемане на пазарен дял на всяка цена, банковата система в България ще се развива изключително успешно.

Предизвикателства за банките ще има и в посока модернизиране на банковите услуги. Имайки предвид, че повечето банки все още имат клонове почти на всеки ъгъл, клиентите продължават да ходят до банковия офис, като губят време да чакат по опашки, за да извършат една касова операция. Още преди няколко години Прокредит банк първа заложи на иновативните технологии - с изграждането на 24-часови зони с модерни машини, с ново интернет банкиране и много допълнителни функционалности, които предлагат пълно и съвременно банково обслужване.

За всяка банка е важно и с какви клиенти работи и как поддържа здравословния растеж на кредитния си портфейл. Политиките и стандартите на ниво Procredit група, както и стриктният списък със забранени дейности ясно посочват с какви клиенти не встъпваме във взаимоотношения – тези, които извършват спекулативни дейности, имат неясна структура на собствеността или са със съмнителна репутация.

След 2016 г. български банки отново са подложени на преглед и стрес тест - този път от ЕЦБ. Очаквате ли да се види различна картина и проверката ще има ли ефект върху дейността?

- Възходящите икономически тенденции в страната и като цяло в Европейския съюз през последните три години имаха положително влияние върху развитието на банковия сектор в България. Ръстовете на кредитния портфейл и депозитната база също потвърждават това. Вземайки предвид, че продажбите на портфейли от проблемни кредити са в своя пик, очакванията са резултатите да са не по-лоши от резултатите, показани от банките през 2016 г. Независимо че тогава резултатите показаха, че банковата система е достатъчно капитализирана, някои банки трябваше да заделят допълнително провизии и/или капитал. Силно се надявам, че проведените стрес тестове ясно са показали на всички банки, че в основата на проблемите във финансовата ни система са липсата на отговорност при банкирането и поставяне на незадоволени лични икономически интереси пред тези на клиенти и общество. За Прокредит банк резултатите потвърдиха за пореден път изключително високото ниво на работа в банката и доказваха стабилността и целенасочеността в управлението и работата с клиенти.

Всеобщото очакване беше, че идва краят на рекордно ниските лихви, но сега ЕЦБ и Федералният резерв променят политиката си. Какви са вашите очаквания и какво съветвате вашите клиенти?

- Основна причина за повишаването на лихвите може да бъде нарастващият темп на инфлация. Политиките на централните банки също са фактор, който влияе върху лихвените проценти и чието отражение е видимо и на този етап. Вземаните решения както от потребителите на финансови услуги, така и от банките трябва да са по-отговорни и с изключително премерен риск. Като банка ние обръщаме голямо внимание на възвръщаемостта на всяка инвестиция, на дългосрочната ангажираност и цели в бизнеса, на мениджмънта с ясна стратегия и познаване на пазара. Зад всеки такъв анализ стоят добре обучени хора, които познават рисковете, имат изградена комуникация с клиентите и имат експертиза при оценката на риска в различните сектори.

Предвиждате ли нови сделки по сливания и придобивания в банковия сектор и през тази година или процесът е към края си?

- Новите регулации имат все по-голямо влияние върху дейността на институциите и не всички банки могат да останат конкурентни на пазара. Консолидацията е процес, в чиято основа стоят чисто пазарни механизми. От друга страна, тази тенденция се основава и на развитието на европейските финансови групи, които имат свои представителства в страната. Част от тях вземат решения да останат да работят на пазари, които са рентабилни за тях, и се очакват мащабни сливания на глобално ниво.

Какви са очакванията ви за икономиката на страната и кои ще са двигателите на растежа?

- През последните години икономиката в България се развива добре. Все повече фирми инвестират в развитието си. Очаквам българската икономика да продължи да расте, но с по-слаб темп спрямо миналата година. След като икономиката расте, е нормално да има финансиране на потреблението и на нови инвестиции.

Тези инвестиции в бизнеса ще бъдат водени от усвояването на европейските фондове, което ще е с по-голям размер в сравнение с минали години поради приближаването на края на бюджетния период. Все повече фирмите търсят бизнес със съседните ни страни, където "Прокредит" също присъства. В тази връзка ние им предлагаме адекватни и изгодни банкови услуги, за да могат да работят свободно със своите партньори зад граница.

В сравнение с много други банки на пазара ние не насърчаваме потребителското и бързото кредитиране. За нас е важно клиентът да няма свръхзадлъжнялост, а смислен доход и финансиране на активи за домакинството. На всеки би трябвало да му е ясно какво ще се случи, когато стимулираме обществото ни да живее на кредит.

Като част от финансовата система ние възприемаме ролята си в нея много отговорно. Политиката ни към безкасови операции, към безналични плащания е насочена към предотвратяване на всички опити за избягване на данъчни задължения, нелегални практики или корупционни схеми, както и пране на пари, и е в интерес на българското общество и на развитието на нашата икономика.

Какъв е фокусът в дейността на вашата банка за тази година?

- Нашият фокус е малкият и средният бизнес, защото точно тези фирми създават нови работни места и допринасят за развитието на българската икономика. Деветдесет процента от кредитния портфейл на "Прокредит" включва кредити на малки и средни фирми, докато при голяма част от конкурентите ни той е съставен от такива на физически лица. Подходът ни е да бъдем основна обслужваща банка за нашите клиенти, да познаваме техните нужди, а не просто да им предлагаме банкови продукти. Това ни помага да структурираме работата си с тях и да осигуряваме финансирания, които да ползват по правилния начин.

И през тази година инвестирането в технологии и обучения на нашите служители ще продължат да бъдат сред ключовите елементи в дейността ни. Електронните ни канали за банково обслужване са не само част от портфолиото ни, а са наш основен фокус и начин на работа. Нашите клиенти оценяват предимствата на този тип общуване с банката, тъй като не им се налага да ходят до офис, за да си открият сметка или да нареждат преводи в левове или друга валута.

От друга страна, постоянно инвестираме в обучението на нашите служители, които отдавна не изпълняват ролята на касиери, а изцяло са фокусирани върху срещи с клиенти и консултирането им. Техен основен приоритет е да предлагат цялостни решения за банково обслужване и финансиране на нашите клиенти.

За банката

Прокредит банк (България) е основана през октомври 2001 г. от група международни инвеститори начело с базирания във Франкфурт на Майн германски Procredit Holding, който днес притежава 100% от капитала й. Подобно на германската си компания майка, българската кредитна институция е фокусирана върху социално отговорното финансиране на микро-, малки и средни предприятия. С активите си от 2.2 млрд. лв. към края на 2018 г. банката се нарежда сред сравнително неголемите играчи на местния банков пазар – на 11-о място по показателя.

В класацията на "Капитал" Прокредит отстъпва с три позиции спрямо миналогодишното си подреждане и през 2018 г. заема осмото място. Традиционно най-силното й класиране е в подкатегорията "Устойчивост и динамика", за което продължава да спомага високата възвращаемост на капитала през последните години. При показателите за ефективност тежи относително ниският на фона на средното за системата нетен лихвен марж (14-о място по показателя). Друг слаб показател, който пък натежава върху подреждането в подкатегорията "Стабилност и ефективност", е относително високият коефициент кредити към депозити (17-о място), който е резултат на финансирането от централата.

Интервюто взе Мария Иванова

#8 в общото класиране

#9 Стабилност и риск

#8 Ефективност и рентабилност

#5 Устойчивост и динамика

#11 Размер

Визитка

Петър Славов оглави надзорния съвет на Прокредит банк (България) в началото на 2014 г., след като преди това дълги години ръководеше оперативно дейността й. Той е част от екипа на банката още от създаването й през есента 2001 г., като първоначално се присъединява в ролята на изпълнителен директор, а през 2008 г. става и председател на управителния съвет. Преди това кариерният му път минава и през управлението на Евробанк, която в началото на 2005 г. беше купена от гръцката Piraeus.

Освен поста си в надзора на Прокредит банк Петър Славов е член на надзорния съвет и на германския Procredit Holding, който е едноличен собственик на българската финансова институция.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


1 коментар
 • 1
  vstoykov2 avatar :-|
  Валентин

  Какви са тези "спекулативни дейности"? В официалния документ, където пише какви са забранените клиенти нищо не пише за "спекулативни дейности".

  Там пише например, че на фирмите, които произвеждат алкохол (с изключение на бира и вино) им е забранено да бъдат клиенти на банката.

  Не видях нищо за спекулации (например спекулация с финансови инструменти).

  Май създаде работа за работниците по online reputation management на банката...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал