Лицето на кризата
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Лицето на кризата

Лицето на кризата

Финансовите резултати на енергийните дружества показват сериозен спад на печалбите през 2014 г.

1587 прочитания

© Капитал


Състоянието на НЕК е показател за целия сектор и спешната нужда от реформи.
30 пъти намалява печалбата на топ 20 компаниите в сектора.

Ако през 2013 г. белезите на задълбочаващата се криза в енергетиката можеха съвсем ясно да се разпознаят във финансовите отчети на дружествата, резултатите от 2014 категорично сочат, че секторът е изпаднал в колапс. Това се отнася най-вече за държавните енергийни компании, някои от които отбелязват значителни загуби, а други имат съществено свиване на приходите и печалбите си. Като цяло кризата засяга и частните дружества в сектора, които почти без изключение показват по-лоши резултати от 2013 г. Някои дружества, най-вече занимаващи се с търговия на електроенергия, обаче отбелязват изключително добро развитие.

При 13 млрд. приходи 20-те най-големи в сектора имат обща печалба от едва 26 млн. лв. Продажбите спадат с 5%, а положителният финансов резултат - 30 пъти.

Големите губещи

Огромната загуба на Националната електрическа компания (НЕК) за 2014 г., която перманентно оглавява секторната класацията "Капитал 100" заради големия си обем приходи, беше напълно очаквана.

От финансовия отчет на дружеството за 2014 г. става ясно, че загубата от 571 млн. лв. е формирана от оперативна дейност, като преобладаващата част от нея се дължи на по-ниската цена, на която дружеството продава закупената от него електроенергия. Така при приходи от продажби за 2.9 млрд. лв. разходите за закупуването на енергията са в размер на 3.285 млрд. лв. Причината за този дисбаланс в голяма степен се дължи на политическите и регулаторните решения, които в последните няколко години отчитат не толкова реалните икономически фактори, колкото политическите настроения за задържане цената на електроенергията.  Не трябва обаче да се пренебрегва и начинът на управление на компанията.

Резултатите на НЕК  са показателни за състоянието на целия сектор и спешната нужда от реформи. Правителството на ГЕРБ вече предприе стъпки в тази насока с въведените в началото на март 2015 г. промени в закона за енергетиката. Част от тях бяха направени, за да позволят финансовото оздравяване на НЕК. Една от основните мерки бе да се ограничи изкупуването на неефективното производство на електроенергията от топлофикациите и заводските централи. Мярката трябва да спести годишно на НЕК около 250 млн. лв. НЕК постигна и споразумение с американските централи "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица-изток 3" за намаляване на цените на енергията по дългосрочните им договори, което също ще спести на компанията 97 млн. лв. разход за годишно. Стъпка в посока оздравяване на НЕК е и ценовият модел, който КЕВР предложи за периода юли 2015 – юли 2016 г.  Според разчетите на регулатора дружеството ще има с 346 млн. лв. повече приходи в сравнение с 2013 г. и може да се очаква отчетеният отрицателен финансов резултат за 2014 г. да бъде покрит.

Другите две дружества, които отчитат сериозно влошаване на резултатите си през 2014 г., са ТЕЦ "Марица-изток 2" и "Топлофикация София" (виж таблицата). Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2", която заема седмо място в класацията на "Капитал", е отчела загуба от малко над 35 млн. лв. Според годишния отчет на дружеството това се дължи на значителното намаление на приходите от предоставяне на студен резерв и разполагаемост (поддържане на мощности в готовност за работа) общо с 97 млн. лв.

За да компенсира липсата на тези приходи, дружеството е принудено да увеличи продажбите си на свободния пазар. Това според самата централа обаче не винаги води до желания резултат поради неконкурентоспособността на продуктите й на регионалните енергийни борси. Финансовото състояние на ТЕЦ "Марица-изток 2" вероятно ще продължи да се задълбочава и през 2015 г., тъй като от средата на годината дружеството вече няма да участва в осигуряването на електроенергия за регулирания пазар. Това означава, че ще трябва да търси възможности за продажбата на енергията си изцяло на пазарен принцип.

Общинската "Топлофикация София", която за втора поредна година е на осмо място в подреждането, също е натрупала сериозна загуба от близо 58 млн. лв. за 2014 г. при печалба от 5.3 млн. лв. през предходната 2013.  От дружеството коментираха, че лошият финансов резултат се дължи на по-високите температури през зимните месеци на отминалата година, както и предприемането на енергоспестяващи мерки от все по-широк кръг клиенти. Поради тази причина дружеството е реализирало по-малко количества продадена енергия. "През 2014 г. приходите намаляха с 13% като следствие на посочените причини", коментираха още от "Топлофикация София". "Въпреки  изпълнението на конкретни мерки за контролиране и намаляване на производствените разходи и загуби, за повишаване на събираемостта в резултат от комплексното въздействие на отделните фактори и по-специално на утвърдената от регулаторния орган ценова рамка "Топлофикация София" отчете отрицателен финансов резултат за 2014 г.", допълват от там. Дружеството се оказа, че е имало 80 млн. лв. на депозит в КТБ, които не бяха спасени с цесии и прихващания.

Сред големите губещи в енергетиката е и "ЕВН Електроразпределение", което осигурява мрежовите услуги за клиентите в Югоизточна България. През 2014 г. дружеството изпада до 23-то място в класацията при 15-о година по-рано и 8-о през 2012 г. От компанията вече коментираха този резултат с водената регулаторна политика в сектора. Един от основните фактори е решението на КЕВР да намали признатите технологични разходи на трите електроразпределителни дружества в страната за ЕВН до 8% при реални според компанията 10.5%. В тази връзка едно от исканията на ЕВН пред регулатора за новите цени от юли беше този процент да бъде увеличен, което според доклада на комисията обаче няма да бъде уважено.

За разлика от разпределителните дружества, при които финансовото състояние значително се влоши през 2014 г. в сравнение с предходната година, електроснабдителните компании на ЧЕЗ и ЕВН отчитат добри резултати. "Данните за 2014 г. се характеризират с осчетоводяването на вземания, които НЕК дължи по компенсаторен механизъм от предходни периоди, коментираха от "ЕВН България Електроснабдяване" по отношение на печалбата си.

Единствено "Енерго про" не отчита такова стремглаво подобрение на резултатите, което отчасти може да се дължи на по-малкото продажби, направени от дружеството през 2014 г.

Мястото на американските централи

Мястото на американските централи в класацията остава почти непроменено в сравнение с 2013 г. Традиционно "AES - 3С Марица-изток 1" отчита  по-добри продажби (поради значително по-високите си цени) от  ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3". Въпреки това втората има положителен ръст както в приходите, така и в печалбата за годината, докато  "AES - 3С Марица-изток 1" отбелязва намаление на печалбата си с малко над 20% за 2014 г. спрямо предходната година. "През 2014 година ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" продължи да изпълнява в пълна степен задълженията си към Националната електрическа компания, произтичащи от договора за дългосрочно изкупуване на енергия. Търговската разполагаемост на централата в съответствие с очакванията беше 96% и се отрази в положителен финансов резултат от 134 милиона лева. Това е с 21% по-ниско от печалбата, отчетена през 2013 г., като основен фактор за намаляването е увеличението на часовете за планирани ремонти през 2014 г.", коментираха от компанията. Оттам също допълват, че въпреки позитивните оперативни резултати за 2014 г. ръководството на компанията и институциите, финансирали проекта, остават силно загрижени за трудностите с ликвидността в българския енергиен сектор и нарастващите дефицити, които доведоха до просрочване на плащания на НЕК към ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" за повече от 400 милиона лева. 

 

Газовите играчи

Държавната "Булгаргаз" заема второ място в класацията заради високите приходи от продажбата на природен газ през 2014 г., които остават почти непроменени в сравнение с предходната. Въпреки това обаче печалбата на дружеството съществено се свива.

Другата газова компания, която влиза в класацията на "Капитал", е газоразпределителното дружество "Овергаз инк". От резултатите се вижда, че приходите на дружеството през 2014 г. леко са се повишили в сравнение с предходната година. Дружеството обаче също отчита значително по-ниска печалба с 45% в сравнение с 2013 г.

На този фон резултатите на "Булгартрансгаз" са както винаги стабилни. Намалението на печалбата за 2014 спрямо 2013 г. е само 11.8%, а приходите намаляват с 5.76%.

 

Търговците

За някои енергийни търговци като "Енергийна финансова група" и "ОЕТ – обединени енергийни търговци", които също влизат в класацията на "Капитал", годината също не е била толкова положителна. Това ако не друго, показва сериозно разместване на пластовете в енергийния бизнес в България, при което старите играчи започват да губят сила.

Като цяло финансовите резултати на компаниите през 2014 г. показват, че кризата, която от няколко години настъпи в сектора, продължава да се задълбочава. Вероятно за някои компании като Националната електрическа компания (НЕК) това е дъното, след което те плавно ще започнат да се възстановяват благодарение на желанието на управляващи и регулатор да стабилизират компанията. Други като ТЕЦ "Марица-изток 2" обаче ще бъдат изправени пред предизвикателството да се научат да се справят в изцяло пазарни условия. Нещо, с което съвсем скоро ще се сблъска целия сектор. 

Основната причина за кризата в енергетиката е необоснованата регулаторна политика, водена през последните години
Фотограф: АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
Състоянието на НЕК е показател за целия сектор и спешната нужда от реформи.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK