Презентации от събития

Европейският енергиен съюз: ефекти върху бизнеса

Европейският енергиен съюз: ефекти върху бизнеса

 • 0
 • 0
 • 16692

Овергаз: Ще дойде ли най-сетне свободната търговия на газ

Овергаз: Ще дойде ли най-сетне свободната търговия на газ

 • 0
 • 0
 • 16804


Какво научихме от либерализирането на пазара в други страни

Какво научихме от либерализирането на пазара в други страни

 • 0
 • 0
 • 16524

Енергията на бъдещето

Енергията на бъдещето

 • 0
 • 0
 • 16913

Либерализация на газовия пазар: ползи и предизвикателства

Либерализация на газовия пазар: ползи и предизвикателства

 • 0
 • 0
 • 16723

Интеграцията на дългосрочните договори в свободния пазар

Интеграцията на дългосрочните договори в свободния пазар

 • 0
 • 0
 • 15746

Мрежови батерии за съхранение на електроенергия

Мрежови батерии за съхранение на електроенергия

 • 0
 • 0
 • 16142

Енергийната сигурност на Югоизточна Европа

Енергийната сигурност на Югоизточна Европа

 • 0
 • 0
 • 15725

В търсене на газова сигурност и конкурентност

В търсене на газова сигурност и конкурентност

 • 0
 • 0
 • 16052


GLOBAL & LOCAL INVESTMENT TRENDS

GLOBAL & LOCAL INVESTMENT TRENDS

 • 0
 • 1
 • 16496

Financial instruments for support of small business lending in Bulgaria

Financial instruments for support of small business lending in Bulgaria

 • 1
 • 1
 • 24193


M&A Trends - CSEE, Turkey & Russia 2015

M&A Trends - CSEE, Turkey & Russia 2015

 • 0
 • 1
 • 15378

Колев и Колев

Колев и Колев

 • 0
 • 0
 • 16383

The SME Initiative: improving access to finance for SMEs

The SME Initiative: improving access to finance for SMEs

 • 0
 • 1
 • 15957

SME banking challenges and opportunities in SEE

SME banking challenges and opportunities in SEE

 • 0
 • 0
 • 16158

What’s next for the global economy?

What’s next for the global economy?

 • 0
 • 0
 • 16109

Влияние на оценката на качеството на активите (AQR)

Влияние на оценката на качеството на активите (AQR)

 • 0
 • 0
 • 16045