брой 46 // 17.11.2017

Към сайта
#46

Няколко действия на властта показват желание тя да участва в преразпределяне на частния сектор

Октоподът е гладен. И ви кани на вечеря

Към темата на броя

© Кирил Златков