брой 1 // 05.01.2018

Към сайта
#1

Кръговата икономика е нов тренд, който обединява икономически растеж и опазване на околната среда, но за да се наложи, е нужно съдействието на потребителите и бизнеса

Икономика на кръговете

Към темата на броя

©