брой 26 // 28.06.2019

Към сайта
#26

В кръговата икономика на корупцията никой, свързан с властта, не може да бъде наказан

Операция "Изпиране"

Към темата на броя

©