брой 16 // 19.04.2019

Към сайта
#16

Алгоритмите в интернет отговарят за това какво виждат и дори говорят милиарди души в целия свят

Как Facebook ни управлява

Към темата на броя

©