Отчетите на публичните компании: Рекорди и полъх на забавяне

Резултатите показаха много добра 2019 г. за някои, но и усещането за охлаждане при други

За поредна година движението и доходността на акциите почти няма връзка с финансовите резултати на дружествата
За поредна година движението и доходността на акциите почти няма връзка с финансовите резултати на дружествата    ©  Цветелина Белутова
За поредна година движението и доходността на акциите почти няма връзка с финансовите резултати на дружествата
За поредна година движението и доходността на акциите почти няма връзка с финансовите резултати на дружествата    ©  Цветелина Белутова

Дали, колко и как глобалните страхове от вируса COVID-19 ще се отразят в резултатите на българските компании, все още е тема в развитие. Но наличните данни в консолидираните отчети за миналата година, макар и пъстри, вече показват ефекта от забавянето в Европа, както и влиянието на промяната в цените на суровини и материали. Не навсякъде има и дружества, отчитащи рекорди или просто растеж.

Общата картина обаче е важна. Макар и с известно забавяне отчетите на публичните дружества са първият по-ясен индикатор какво се случва в корпоративния сектор в страната. За сравнение, непубличните трябва да публикуват по закон отчетите си до края на юни. Националната статистика вече отчете растеж на БВП от 3.4% през миналата година. Приходите и печалбите на някои от най-големите борсово търгувани компании са се повишили с доста над този темп, има такива и под него, както и със спад. При повечето от тях обаче действат специфични фактори и затова не винаги сравнението им с растежа на икономиката е адекватен.

Еднократните подсладители на холдингите

За почти лишената от събития фондова борса в България през миналата година все пак се случиха някои, които се отразяват и в отчетите. След придобиване на пълен контрол "Доверие обединен холдинг" започна да консолидира молдовската банка Moldindconbank (77.6%), което директно се отрази върху приходите и печалбата на бившия приватизационен фонд. И по тези показатели, макар и с еднократен ефект, се представя най-добре. Печалбата е резултат главно от разликата между придобитите активи (277.3 млн. лв.) и цената, платена за тях - 99 млн. лв. Извън огромната печалба "Доверие" става и най-големия бивш приватизационен фонд по ниво на общите приходи, измествайки "Синергон холдинг". Освен това "Доверие обединен холдинг" е едно от изключенията от Sofix и BGTR30, които носят добра доходност, а в случая холдингът е лидер по този показател с над 50% към 10 март, по данни на БФБ. Консолидацията на молдовската банка и отражението й в отчета се пренася и в консолидираните резултати на "Софарма". Фармацевтичната компания и близки до нея компании контролират "Доверие обединен холдинг", а еднократният ефект се прехвърля и в нейния отчет, като според доклада за дейността става въпрос за 45.5 млн. лв. от общия нетен резултат в размер на 89.6 млн. лв. Принос за крайния резултат обаче дава и ръстът на приходите от продажби в резултат на повишение както на вътрешния, така и на външните пазари на лекарства и консумативи.

Контролираният от Бедо Доганян холдинг излиза за първи път на печалба от години. Основният му актив е търговецът на горива и строителни материали "Топливо", чиито продажби обаче се понижават и той трайно е на загуба. Причината за положителния резултат на холдинга майка е в продажбата на "Гранд хотел Пловдив" (бившия "Новотел"), който беше купен през миналата година, на Сава Чоролеев. Така за две години "Синергон" се раздели с два от ключовите си актива в туризма - пловдивският "Новотел" и хотел "Европа" в Слънчев бряг, чийто купувач също беше Чоролеев. Според отчета на холдинга принос за ръста на приходите носят и продажбите на електроенергия. В портфейла на групата е търговецът на ток "Синергон енерджи".

Влиянието на суровините

Разнопосочно е представянето на големите индустриални и машиностроителни компании, където сериозно влияние оказват котировките на стоковите борси. Продажбите на производителя на акумулатори "Монбат", който се занимава и с рециклиране на олово за суровина, силно се повишават, а с още по-голям темп расте и печалбата.

Заради по-ниските цени на алуминия приходите и печалбата на шуменския производител "Алкомет" се понижават. Природният газ е ключов фактор при производителя на торове "Неохим". Приходите на компанията значително са нараснали, но разходите са се увеличили в резултат на поскъпването на природния газ. Така втора поредна година дружеството е на загуба, макар и да успява да я свие през 2019 г.

Димитровградският завод обаче може да се окаже и един от най-печелившите от новодоговорената по-ниска цена на газ, която влиза със задна дата. От ръководството неколкократно предупреждаваха през миналата година, че компанията изпитва проблеми заради "изключително високата цена на газа". По тази причина беше отложено и подновяването на производството след спирането за планов ремонт през лятото. По тази причина компанията се принуди и да се раздели с част от персонала си.

Първите признаци за забавяне на външните пазари дойдоха и от отчета на "Стара планина холд". Ръководството беше заложило спад, като се оказа, че крайният резултат все пак е малко по-добър от очакваното. Спадът в приходите идва от забавянето на икономиките в Западна Европа. "Спадът на продажбите е резултат на вече очертаните рамки на кризата в индустриалното производство на водещите икономики на ЕС", посочват от "Стара планина холд". Основните компании в портфейла са "М+С хидравлик" и "Хидравлични елементи и системи", от чиито резултати идва и основният спад. Подобна тенденция и засилване на спада очаква ръководството и през тази година, макар те да са правени преди разрастване на проблема с коронавируса. Заради забавяне на външните пазари има спад и в резултатите на производителя на радиатори "Корадо България". Компаниите, които публикуват месечни данни за продажбите, показват съществени спадове и в началото на 2020 г. Консолидираните приходи на "Стара планина холд" се понижават през януари с над 11%, като прогнозите за февруари за леко ограничаване на спада до 7.75%. При "Софарма" през февруари се отчита 22% свиване на продажбите на годишна база, което се движи основно от външните пари - 30% спад, при 1% спад на вътрешния.

Две от компаниите с най-голямо повишение на приходите за 2019 г. са в сектора на земеделието - "Адванс терафонд" и "Елана агрокредит". Първото е дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), което отдава под аренда парцели и търгува със земеделска земя. Последното перо като цяло заема по-малък дял в приходите и крайния финансов резултат през последните години. Към края на миналата година компанията има 203 хил. дка земеделска земя, както и по-малки терени в градски райони и такива в регулация. Под наем и аренда са 163.5 хил. дка към края на 2019 г., показва отчетът. Печалбата обаче пада заради повишение на разходите.

Печалбите растат, акциите не

Финансовите резултати обаче оказват слабо влияние на цените на акциите, като там играят повече специфични за нашата борса фактори, като ниската ликвидност и липсата на нови и големи инвеститори. Малко са компаниите, които за последната година са увеличили капитализацията си. "Доверие обединен холдинг" донесе добра доходност за акционерите си. Силно повишената печалба заради рязко свиване на разходите вкара и "Трейс груп холд" при печелившите. "Спиди" също е сред печелившите акции, като възходът на икономиката през последната година очевидно се отразява добре на куриерския бизнес. През тази седмица обаче индексите се сринаха - само в понеделник Sofix загуби около 10%, а някои акции изтриха значителна част от стойността си и печалбите, а при други загубите се задълбочиха. След което дойде кратко възстановяване, но отново си пролича основният проблем с местния пазар и липсата на ликвидност - оферти продава имаше, но по много позиции просто липсват купувачи. Още един фактор за спад. Така, докато българската борса през последните години стоеше далеч от световните рекорди на глобалните борси, сега реши да се включи в синхрон, но с техния спад.