Птичето царство на брега на Дунава

В резерват "Сребърна" могат да се наблюдават над 220 вида птици

Голяма бяла чапла, къдроглав пеликан и още над 220 вида птици - такова пъстро многообразие от пернати може да се намери само на едно място у нас - езерото "Сребърна" и едноименния поддържан резерват. Езерото се намира на брега на река Дунав, на 18 км от Силистра. Уникалността му се обуславя от рязкото покачване на водното ниво в различни периоди от годината, което води до формиране на плаващи тръстикови острови, наричани кочки. Те не се заливат, а следват движенията на водата, труднодостъпни са за наземни хищници и са идеално място за гнездене на птиците. "Сребърна" е част от главното миграционно трасе на птиците по пътя им между Европа и Африка - Via Pontica.

Езерото осигурява дом на 139 вида растения, 11 от които редки или застрашени от изчезване, както и на множество водолюбиви птици. Тук е единственото място в България, където гнезди голямата бяла чапла. Емблематични за резервата обаче са къдроглавите пеликани, като броят на птиците в колонията през годините варира от 29 до 127 двойки. В резервата се срещат още блестящият ибис, белооката потапница, малката белочела гъска, червеногушата гъска, сивата гъска, тръстиковият блатар и много други.

Кога има най-много птици

Резерват "Сребърна" е красиво място за посещение през всички сезони. През периода януари-февруари на територията му могат да се наблюдават мигриращи видове като голяма белочела гъска (Anser albifrons), малка белочела гъска (Anser erythropus), червеногуша гъска, (Branta ruficollis) и др. Тогава резерватът е част от Среднозимното преброяване на водолюбивите птици. В началото на април интерес представлява смесената колония от чапли - бели, сиви, червени, нощни, гривести. Те се числят към групата на т.нар. местни пролетници.

Най-голяма концентрация на птици има през май. В края на месеца обикновено приключва гнездовият период в колонията на къдроглавия пеликан, която може да се наблюдава с оптична техника от Природонаучния музей и от различни точки по екопътеките.

Ако сте решили да наблюдавате птици без експертните съвети на орнитолог, добре е да се снабдите с подходящо полево ръководство/определител, чрез което можете да определите вида на птицата, отличителните й белези, поведението й, както и най-вече местообитанието й. Наблюдението се извършва с просто око, чрез бинокъл или телескоп или чрез ориентиране по птичите звуци.

Условия за посещения

Резерват "Сребърна" е под закрилата не само на националното законодателство, но на международни конвенции и програми. Желаещите да влязат в езерото с лодка - с научна, изследователска или друга цел, могат да го направят само с разрешение на министъра на околната среда и или оправомощени от него длъжностни лица. Бланка на заявлението може да бъде намерена тук.

Всички, които искат да разгледат "Сребърна" без разрешително, могат да използват посетителската инфраструктура в бившата буферна зона на резервата, в момента защитена местност Пеликаните. На брега на езерото е разположен и Природонаучен музей, посветен на птиците, който работи целогодишно.

Още от Капитал