За кого вият сирените
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

За кого вият сирените

За кого вият сирените

Пряко включване от мястото, откъдето се пуска националният сигнал за тревога

29429 прочитания

© Галя Йотова


7 декември. Вчера, на Никулден, българинът е празнувал и вдигал наздравици, до късно пируващ върху трупа на поредното животно, принесено в жертва на трапезата и традицията. Ако в празничната вечер завият сирените, поне всички ще са приятно развеселени и ще си разкажат по един виц пред блока. Разхвърлям няколко сценария в главата си, преди да вляза в сградата на ГД "ПБЗН" - МВР (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението") в столицата, но трябва бързо да се сбогувам със забавното настроение. Шегата ми за отминалия празник не се приема добре от екипа на МВР, затова е по-добре да заема сериозен вид.

За да стигна до помещението, в което се намира Националният контролен център на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението, т.е. мястото, откъдето се пускат сирените за цялата страна, трябва да мина през дълъг коридор, две врати със специално заключване и надписи "Строго забранено" и асансьор, придружена от дежурния в чисто нова униформа сезон есен-зима.

Пред стаята ме чака главен инспектор Бързилов, началник на Националния оперативен център (НОЦ) на ГДПБЗН (простете този клъстър от съгласни - от службата изискват коректното им изписване, гражданската интерпретация не се толерира). Инспекторът ни запознава накратко с дейността на НОЦ на ГДПБЗН в нещо като открит урок: "Вижте, пускането на системата е само една малка част от дейността на Националния оперативен център, който се грижи за осъществяване на взаимодействане и координация на територията на Р България при бедствия и извънредни ситуации на ЕСС (Единна спасителна система - бел. ред.). Тук се следят всички сигнали, постъпващи по телефон 112, получават се съобщения от Геофизическия институт на БАН, тук е точката за контакт с Европейския център за мониторинг на ЕС и т.н. – тоест тук е мястото, където се получава информация за бедствията, пожари и извънредни ситуации и се координират действията на силите и средствата."

Ние все пак сме на ул. "Никола Габровски" 30, за да разузнаем откъде софийските жители получават периодично доза стрес. По-точно два пъти в годината – в първия работен ден на месец април и октомври в 13:00 ч. Сирените се включват от Националния контролен център на системата, който е поставен в НОЦ към Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и е подчинен на Министерството на вътрешните работи.

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност се намира в две от стаи на НОЦ. В момента акустичните сиренни системи са изградени в 10 големи областни града в страната, което ще рече, че е обхванато 35% от населението. Новата система се изгражда поетапно, но докато не се въведе изцяло, старата – АСО-ТКО (Автоматизирани системи за оповестяване - Технически комплект за оповестяване) ще функционира.

Всичко за въведената акустична система е описано в постановление N48, чието пълно наименование е "Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност" (обнародвано в Държавен вестник на 9 март 2012 г.) Нейната цел, разбираме от него, е "да ограничи риска при опасност от предстоящо или настъпило бедствие или въздушна опасност, организиране на бързо и ефективно овладяване на ситуацията и намаляване последиците от нея". За основни видове опасност, при които се подава сигнал, са посочени: наводнения, пожар, химическо замърсяване, биологично замърсяване, радиоактивно замърсяване, ураган, снежни бури, снегонавявания и обледенявания.

За да видим какво представляват устройства, следваме дежурния екип. В едното от помещенията е разположена системата за оповестяване АСО-ТКО, която използва каналите на националната съобщителна мрежа, т.е. телефонните канали на абонатите на бившата БТК, и поради тази причина се тества основно през нощта, за да не натоварва допълнително линиите. На пулта светват лампите, един бутон започва да премигва – дежурният е натиснал произволно копче и задействал връзката с областната администрация в Ловеч. Това означава, че апаратурата на няколкостотин километра от София също се е активирала и изгражда автоматично канала до Ловеч. "Това ли е т.нар. безшумен тест, питам аз. Ами в момента при колегата в Ловеч е доста шумно, казва със сериозно изражение дежурният, но крайната сирена не се задейства. За по-убедително ми пуска за секунда, звука, който се чува там – да, наистина е силен и може да събуди студент след 8 декември. "Тук - дежурният в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защитата на населението". Извършвам техническа проверка, ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА на апаратурата, отнася се само за област Ловеч, САМО ЗА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, техническа проверка на апаратурата. Преминаваме към двустранен разговор." Сега вече дежурният ни е чул, съответно и ние го чуваме: "Ловеч, как ме чуваш? Отсреща се обажда глас: "Чувам ви отлично! Добре, благодаря ти Ловеч, край с вас." Демонстрацията завършва с натискане бутон от таблото "край на техническата проверка".

В другата стая е разположена акустичната система, за която има изведено работно място, състоящо се от един компютър и два монитора. Дежурният идва отново за демонстрация, а г-н Бързилов обяснява: левият монитор представя системата за ранно предупреждаване и оповестяване на населението, а десният е за ранно предупреждаване и оповестяване на органите на изпълнителната власт и силите, отговорни за бедствия и аварии. "Колега, отвори Смолян", обръща се към служителя с мишка – на картата на града се виждат къде са поставени сирените като малки точки. Оттук през определено време се подава режим, който тества системата. В актуалния момент се вижда, че повечето от иконите светят в зелено, но около 4-5 са в червено, значи при тях има повреда, за която е сигнализирано и изпратен екип за отстраняването й. "Ето, това пък е София, алтернативният ни център е в Бургас. Защо? Най-опасното бедствие за територията на страната е земетресение. Затова не случайно е избран Бургас, защото когато се проектираше самата система, тя трябваше да бъде изградена на две различни сеизмични плочи, т.е. ако земетресение удари София, Бургас няма да е толкова засегнат и обратното. Те са абсолютно взаимозамениями." Всеки областен център може самостоятелно да задейства определена зона и да дава указания към нея, без да събужда целия град.

Изградените акустични системи дават възможност за гласова команда. Тя представлява предварително записан глас за съответните произшествия, които се подават по електронен път, но може да се излъчва и на живо от оперативните дежурни в центровете в областите. Щом се стигне до оповестяване, посланието трябва да съдържа информация относно характеристиките на бедствието – произход, мащаби, прогноза за развитие.

На територията на София 342-те предупредителни сирени

се намират на обществени и общински сгради, училища и др. В наредбата е записано, че "крайните акустични устройства и/или елементи на системата могат да се разполагат безвъзмездно в недвижими имоти – частна, общинска или държавна собственост, като се осигурява електрическото им захранване и достъп до тях за срока на експлоатацията." Те отговарят на всички изисквания за електромагнитна съвместимост и нямат излъчвания, вредни за живота и здравето на населението, бъдете спокойни.

Националният сигнал за тревога е дефиниран като непрекъснат вой на електронни/акустични сирени с продължителност от 3 минути (+- 10 s) със скокообразно изменение на честотата през 2 секунди (+- 0,2 s) с честота от 700 (+-20) до 1000 (+-30) Hz. За край на тревогата сигналът представлява непрекъснат вой на електромеханични/пневматични или електронни акустични сирени с продължителност минимум 2 минути с номинална честота 425 (+-25) Hz.

Оказва се, че сигналът, излъчван на 2 юни в чест на Ботев и загиналите за свободата на България, е един и същ като този за ранно оповестяване – реалният сигнал за въздушна опасност. "Това е регламентирано отпреди много години – сирената се пуска на 2 юни, за да може да се тества цялата национална система и да се провери дали връзката от националния център през областите, общините до кметствата работи." 26 секунди преди 12:00 ч. тя се стартира от главния център, след което обратно се докладва къде се е задействало и къде не. Това е реално задействане, а тестване се прави ежедневно чрез безшумен тест в новата система, старата система се проверява от дежурните в определено време от денонощието, без да се задейства крайното устройство. "Ако по някой път се включи някоя сирена и гражданите я чуят, причината е от съвсем друго естество – например някъде се е получил токов удар." Става ясно, че сирената, която ни стресна преди два месеца в София, е задействана именно от такъв удар. В случаи като този се праща специална група, която да отстрани проблема.

Сигналът за начало и край на тревогата еднакви ли са, питам аз, как да ги различим? "Нее, не сте ли ги следили? Трябва да слушате внимателно – казва се: "Сега ще чуете началния или сега ще чуете крайния сигнал за тревогата."

Когато настъпи драматичният момент и човек чуе сигнала, преди всичко трябва да слуша много внимателно какъв текст ще бъде подаден и да изпълнява указанията на органите, които имат правомощия, обяснява главният инспектор. "Второто нещо е, че трябва да се запази спокойствие и да не се поддава на паника. На страницата на Главната дирекция в МВР е представена информация  правила за действията на гражданите при бедствия." (Може да намерите тук http://www.nspbzn.mvr.bg/Pravila_povedenie/Pri_bedstvia/default.htm)

НСРО (Национална система за ранно оповестяване) се използва не само за оповестяване на населението, но и за уведомяване на органите на изпълнителната власт. "Имаме предварително записани телефоните на отговорните фактори, разделени на групи – национално, общинско и областно ниво и всеки от тях разполага с личен ПИН код, който трябва да въведе, след като системата го е оповестила, че има съобщение. За всяко от лицата са въведени по четири телефонни номера, които автоматично се въртят, докато системата не се свърже с абоната и той  не въведе кода си, за да стане ясно, че е чул информацията. Всичко това е напълно автоматизирано с предварително записани съобщения като: "Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!, последвано от: "Самото съобщение."

Според г-н Бързилов по-страшно нещо от земетресението няма. Пуснатите слухове след труса около Перник в началото на месец май, че не са задействани сирени за земетресения, граничели с абсурда, защото, първо, населението няма как да бъде предупредено, то ще бъде информирано постфактум и, второ, "има други процедури за действие и не е необходимо да се всява паника, да се нажежава обстановката".

Докато си говорим, около нас непрекъснато звънят телефони – другият дежурен е заобграден от поне осем служебни апарата с директни връзки, впечатляваща картинка, която, колкото и желание да имаме, не можем да снимаме.

Стискаме си ръцете, че в тази стая няма много повод за ирония и че можем да сме спокойни, защото екипите работят и са нащрек 24 часа седем дни в седмицата. На сбогуване, когато вече сме поразчупили леда, закачаме сюжета за дългоочаквания край на света. "Е, това е тема на друг разговор."

7 декември. Вчера, на Никулден, българинът е празнувал и вдигал наздравици, до късно пируващ върху трупа на поредното животно, принесено в жертва на трапезата и традицията. Ако в празничната вечер завият сирените, поне всички ще са приятно развеселени и ще си разкажат по един виц пред блока. Разхвърлям няколко сценария в главата си, преди да вляза в сградата на ГД "ПБЗН" - МВР (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението") в столицата, но трябва бързо да се сбогувам със забавното настроение. Шегата ми за отминалия празник не се приема добре от екипа на МВР, затова е по-добре да заема сериозен вид.

За да стигна до помещението, в което се намира Националният контролен център на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението, т.е. мястото, откъдето се пускат сирените за цялата страна, трябва да мина през дълъг коридор, две врати със специално заключване и надписи "Строго забранено" и асансьор, придружена от дежурния в чисто нова униформа сезон есен-зима.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

6 коментара
 • 1
  zo avatar :-|
  zo

  Какво е „оперативно време“!?
  Какво е „сървър ЦАН“!?
  От тази служба като искат хората да са запознати със сигналите защо не ги качат в интернет или трябва чинно да седим и слушаме внимателно два пъти в годината?! Те май така или иначе не прозвучават всички възможни предупредителни сигнали.

  И айде стига със злоупотребата на думата „клъстър“ в „Дневник“ и „Капитал“! Хубаво, че знаете английски, ама още по-хубаво е да си знаете и майчиния език.

 • 2
  geordgeo avatar :-|
  geordgeo

  Интересен материал, съдържащ любопитни данни, дано обаче по-рядко ни се случва да чуваме оповестителните сигнали на тази служба...

 • 3
  gligi avatar :-|
  gligi

  Мястото им е в музея...

  Хората вече научават за земетресение през Туитър преди сеизмичните вълни да са достигнали до тях. Аз лично за последните 2 наводнения на село научавах 2 дни по-рано от сайта на НОАА (от прогнозата за валежите). Ако стане нещо по-сериозно сигурно ще го коментираме във Фейсбук преди от БМКЗТПТВСЛЖБ да са разбрали...

 • 4
  gligi avatar :-|
  gligi

  А тези сирени са основно инструмент за сплашване на по-възрастното население! Да му се напомня 2 пъти годишно си знае мястото и да не протестира срещу властта...

 • 5
  daria_vip avatar :-|
  daria_vip

  Още една административна службица плачеща за пълно ликвидиране и закриване.

 • 6
  tochnia avatar :-|
  teo

  Моля добавете в статията че сървър "ЦАН" е сървър на Център за аерокосмически наблюдения (ЦАН).


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.