Когато порасна, ще ми трябват пари

Детските влогове са с по-високи лихви и по-ниски такси, но имат и някои непривлекателни особености

Темата накратко
  • Какви са инвестиционните възможности за спестявания в полза на най-малките
  • Детските влогове остават най-масовият вариант, но лихвите по тях са близо до нулата

Пари за образование, по-лесен старт в живота, покупка на жилище, започване на първия си собствен бизнес. Всеки родител иска да осигури най-доброто бъдеще за своето дете, когато то порасне, и затова често се замисля кой е най-добрият спестовен вариант за това. До голяма степен по-ниската инвестиционна култура в България и манията по имотите ограничава инвестициите до тях и до банковия влог. И понеже не всеки може да вложи пари веднага в жилище с инвестиционна цел, което да остане и след години за децата, другата възможност са спестявания с по-малки суми, но редовно. Разбира се, инвестициите в един млад човек далеч не се ограничават само до финансовата част, но когато говорим за нея в България, вариантите са ограничени до няколко - детски банков, застраховка живот, взаимни фондове, инвестиции в благородни метали.

Детските депозити и влогове са добра алтернатива за бъдещо спестяване, тъй като традиционно заради по-дългосрочния им характер лихвите по тях са по-високи, но като цяло и те страдат от общата тенденция на лихвен спад. Все пак при средна пазарна лихва от около 0.15% по детските продукти тя достига до около 0.3-0.5%, но при инфлация от 2-3% в момента реалният им доход е отрицателен. При промяна на средните нива и възходящ тренд това би се отразило обаче и върху тях.

Да започнем с депозит

Сметката се открива на името на детето от родители, настойници, баба, дядо или друг роднина. Влогът е безсрочен, но обикновено това е до навършване на пълнолетие на титуляря, след което се трансформира в стандартен влог. При откриването му трябва да се има предвид, че лихвата може да зависи от възрастта на детето титуляр - колкото по-голямо е, толкова по-ниска е тя. Освен спестовните детски влогове има и срочни детски депозити - от една седмица до 36 месеца, като лихвата зависи от срока, сумата и валутата. Титуляр по детски влог може да е само лице под 18 години. Най-често тя може да бъде открита в клон на избраната банка от неговите родители или настойници, от роднини и близки, а при някои банки - и от трети пълнолетни лица, с които детето няма роднинска връзка. За откриването й обикновено се изисква документ за самоличност на вложителя, а може да е нужно и копие или оригинал на акта за раждане на детето.

Почти всички банки в България предлагат детски спестовни влогове, като към момента лихвите достигат до около 0.5%, а при някои няма разлика със стандартните им спестовни продукти. Всички влогове и депозити, включително детските и без значение от валутата, са гарантирани до размер 196 хил. лева.

Някои банки, сред които са и двете най-големи по размер на активите в страната - Уникредит Булбанк и Банка ДСК, изискват определена минимална сума за откриване на сметката (виж таблицата), но те в повечето случаи са минимални. При други няма такова изискване. Като валута освен левове широко предлагана е възможността детските сметки да са и в евро, щатски долари, британски лири или швейцарски франкове. Често банките нямат такси за откриването, обслужването и закриването им, но е добре клиентите изрично да попитат за това.

Обикновено лихвата по детските спестовни влогове се начислява в края на всяка година или при закриването им. Освен това те може да се променят във времето според политиката на банката и под влиянието на различни фактори, които влияят върху общите нива на лихвите.

Интерес има, но умерен

Част от банките, с които "Капитал" разговаря и отговориха на въпросите, посочиха, че интерес към детските депозити има. "След плавното понижение на лихвените нива през последните 4-5 години, както и при другите спестовни продукти, през 2019 г. има по-скоро задържане", коментираха от ОББ за "Капитал". "Търсенето им остава стабилно, но не е високо именно поради трудното разпореждане със средствата в случай на нужда. В същото време те са предпочитани от определен кръг спестители точно заради защитата да се използват само в интерес на титуляря, преди той да достигне пълнолетие", коментираха още оттам.

"Детските спестовни влогове традиционно се радват на интерес от страна най-вече на родителите, които виждат в тях възможност да подпомогнат развитието и образованието на децата си по сигурен и надежден начин", коментираха от Банка ДСК, като допълниха, че към "настоящия момент лихвените проценти по детските спестовни сметки не са по-високи от тези по останалите спестовни сметки, предлагани от банката."

По принцип детските спестовни влогове, които са безсрочни, позволяват средства по тях да се внасят и теглят по всяко време, без да се губи лихвата или да се плащат такси за това. За сметка на тази гъвкавост обаче те обичайно са с по-ниска лихва от детските срочни депозити. При последните тя е по-висока и се начислява, ако се спази срокът, за който са открити - например един, два или шест месеца, една, две или три години до пълнолетие.

Защита на титуляря

Главната идея на детския влог като банков продукт е парите по депозита да бъдат защитени на името на детето до навършването на неговото пълнолетие. Тази защита се реализира под формата на умишлено усложнена процедура при теглене. Банките изискват съгласието и на двамата родители, а Семейният кодекс (чл. 130, ал.3) задължава и разрешение от районния съд. Понякога се изисква и становище от Агенцията за закрила на детето, ако съдът сметне за необходимо. Освен това в съда трябва да се докаже за какво ще се използват средствата и че това ще бъде само в полза и интерес на детето. Обикновено при навършване на 16 години от титуляря процедурата се облекчава – тогава детето може да тегли от сметката си със съгласието на поне един родител.

Тази по-сложна процедура ограничава свободното харчене на спестените средства, което е изкушение при стандартен влог. "Разпореждането със сумите по влога може да се извършва по всяко време и във всеки клон на банката, но задължително при наличие на разрешение от Районния съд, както и от законния представител при малолетни лица или от титуляря заедно с присъствието на родител/попечител при непълнолетни лица", коментираха от Банка ДСК.

"Обикновено спестяванията за деца са за период от 5 и повече години, затова спестовният план може да бъде обвързан с балансиран фонд или фонд, инвестиращ в акции, така че да се добави оптимална доходност."

Сиана Даскалова, консултант "Финансови услуги" в "Елана фонд мениджмънт"

Дебитни карти за ученици

Изборът при дебитните карти за деца и тинейджъри също не е малък – почти всички банки предлагат такива. Традиционно те са без такса за откриване на разплащателната сметка и за издаване на картата, а таксите за обслужване са символични. При издаването на картата е необходимо да се представи акт за раждане на детето, с който да се докаже родителски статут, а ако то е над 14 години – и лична карта. С този вид карти транзакции на стойност до 50 лева се извършват без необходимост от въвеждане на ПИН, може да имат допълнителен по-малък лимит за теглене от банкомат, ограничения да се пазарува в интернет и възможността да се следят всички тегления и плащания от родителите. За да привличат повече клиенти обаче, все повече банки предлагат доста гъвкави условия, и то за клиентите между 14 и 18 години - безконтактни плащания, по-големи лимити за теглене и пазаруване в интернет. Тук обаче с условието, че тези услуги стават само със съгласието на родителите.

Друга опция е към карта на родител да бъде издаден дубликат за детето, като се сложи определен дневен или седмичен лимит. Този вариант обаче няма гаранция, че работи за непълнолетни при всички банки.

Алтернативите:

Като цяло в България няма много други специализирани продукти за деца, като например попечителски фондове в някои западни държави или сметки за съхранение на ценни книжа на името на деца. Все пак има някои възможни алтернативи, които са налични и тук.

Взаимни фондове

Това е слабо разпространен инвестиционен детски продукт в България. Но пък няма никакъв проблем всеки родител да влага пари в такава инвестиционна схема, която един ден да дари или прехвърли парите на децата си. Още повече че взаимните фондове са определено за дългосрочни инвеститори. Такива планове има например "Елана фонд мениджмънт" с месечни автоматични вноски от 50 лв., 100 лв., 150 лв. или избрана от спестителя сума.

"Обикновено спестяванията за деца са за период от 5 и повече години, затова спестовният план може да бъде обвързан с балансиран фонд или фонд, инвестиращ в акции, така че да се добави оптимална доходност. При всички спестовни планове, които се изпълнят според първоначално заявения период, изтеглянето на спестяването е без такси изход. Всеки може да изтегли парите си, когато желае – няма санкции, просто ще бъдат начислени съществуващите такси на съответния фонд", коментира за "Капитал" Сиана Даскалова, консултант "Финансови услуги" в "Елана фонд мениджмънт". Освен това печалбите от инвестицията във взаимен фонд са освободени от данък.

Един от фондовете на ОББ, "Глобал детски фонд", инвестира в акции на компании, които произвеждат стоки и услуги за деца, но няма специален семеен фокус. Но всеки, който иска да заложи на този сектор, може да се възползва от това. Трябва да се има предвид обаче, че постигнатата минала доходност при взаимните фондове не е гаранция за бъдеща такава.

Детска застраховка живот

В духа на дългосрочното животозастраховане компаниите предлагат и "Детска застраховка", която е предназначена за осигуряване на определена сума на детето след навършване на пълнолетие, както и допълнителна сума от натрупана доходност и застрахователна защита. В зависимост от срока на застраховката, вноската, възрастта на платеца на полицата, лихвения процент, застрахователното покритие се определят застрахователната сума и доходността. Обикновено срокът на застраховката е от 5 до 25 години, а ползващото лице (детето) трябва да бъде до 25-годишна възраст. Отделните застрахователни компании предлагат различни покрития и доходност, но общото за "Детската застраховка" освен спестовния характер е и осигуряването на защита на детето при злополука.

Инвестиции в злато

Благородният метал е един от основните съхранители на стойност във времето и винаги се е считал за защита срещу инфлация. Много компании и няколко банки вече предлагат вложения в инвестиционно злато (Tavex, Igold, ПИБ, Райфайзенбак, Пиреос банк). Инвестиционното злато може да се купува всеки месец, не е поименно, но при него има разходи за съхранение - например в банков сейф. Съхранението в домашни условия може да го изложи на риск от кражба или случайно увреждане. А ако по монетите и кюлчетата има следи от употреба и нараняване, това намалява стойността му.

Още от Капитал