Защо и как да сменим доставчика на ток

Какви са стъпките за излизане на свободния пазар на електроенергия и има ли полза от това

Темата накратко
  • Всички фирми имат задължението, а битовите потребители - възможността, да се снабдяват с енергия по свободно договорени цени.
  • Процедурата по смяна на доставчик е опростена, но има подводни камъни, за които трябва да се внимава.
  • Офертите на търговците са разнообразни и може да се плаща както по-малко, така и повече от регулираните цени.

Множество реклами напоследък убеждават потребителите, че могат да намалят сметките си за ток след бърза и лесна смяна на доставчика на електроенергия. Причината за тази активност е фактът, че от началото на октомври всички компании в България са задължени да излязат на свободния пазар на ток. Това означава, че договорите им със досегашните снабдители ще бъдат автоматично прекратени и тези, които не са избрали нов доставчик, ще преминат към служебно определен такъв, без да могат да предоговарят тарифите. От тази либерализация на енергийния пазар могат да се възползват и домакинствата - реално те и досега имаха тази възможност, но заради активизирането покрай бизнеса те ще имат много повече възможности и варианти за избор и посредничество.

И ако средните и големите фирми имат вече някакъв опит със свободния пазар, то големите въпроси са за малките фирми и домакинствата, които, разбираемо, нямат постоянния капацитет да са в крак с всички регулаторни промени, особено енергийните.

Реално промяната трябва да донесе повече конкуренция, прозрачност, дигитализиране на услугите и най-вече пазарни цени, които в крайна сметка да доведат до по-ниски месечни сметки. За да се случи това обаче, собствениците на фирми трябва активно да търсят най-оптималното решение за електроснабдяване на обектите си, а битовите потребители - да проучват регулярно възможностите за понижаване на сметките си за ток.

Изгубени в реформата

Заради особеностите на електроенергийния пазар процесът по смяна на доставчик става с месец по-рано. Или за да изпълнят законовото изискване, фирмите трябваше още в първите 10 дни на септември да се огледат на пазара и да си изберат снабдител, който да им доставя ток от 1 октомври, за да не бъдат изненадани след това. Към момента все още няма официални данни колко от всичките над 300 хил. юридически лица в страната са заявили смяна на доставчика си на ток, но по информация на "Капитал" са максимум няколко десетки хиляди. Причините за бавната промяна са обективни - липсваше информационна кампания, която да обясни промените в Закона за енергетиката и последиците от тях, но също така няма и достатъчен административен капацитет, който да поеме обработка на повече заявления.

По принцип законът предвижда тези, които не успеят да си изберат доставчик, да бъдат служебно прехвърлени към търговеца на ток от групата на досегашния си снабдител по регулирани цени (ЧЕЗ, ЕВН или "Енерго-про"). Това обаче ще е допустимо само до 30 юни 2021 г., след което при липса на нов договор с търговец на ток ще се преминава към т.нар. доставчик от последна инстанция. При него обаче цените са с 250% по-високи от борсовите. Казано иначе, няма да е фатално изборът на нов снабдител с електроенергия за бизнеса да се случи в следващите няколко месеца. Избор и смяна на доставчик може да се извършва всеки месец от 1 до 10 число.

Как става изборът на доставчик

Според правилата на Комисията за енергийно и водно регулиране единственото, което даден клиент трябва да направи за преминаването от регулиран към свободен пазар, е да се свърже с избран търговец и да сключи договор с него. Оттам заявлението за смяната се подава до съответния мрежов оператор от новия доставчик на електрическа енергия, при това по електронен път. Целият технически процес се извършва служебно от съответния оператор на електроразпределителна мрежа - дружествата на ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про". За доставка се използва и тяхната мрежа, тоест няма никаква техническа промяна за потребителя - електромера, кабелите, таблото и т.н. остават същите.

Това обаче е само на теория. Практиката, както винаги, е малко по-различна и сложна. Все пак новите дигитални платформи се опитват да улеснят изцяло процеса. При смяна на доставчик няма разлика дали потребителят е юридическо или физическо лице и домакинство. Промяната може да прави само титулярят на електромера и фактурата.

1. Избери доставчик - тази първа стъпка съвсем не е за подценяване. На пазара има десетки търговци на ток, но не всички имат ясно миналото и добра репутация. Важно е да се избере стабилна компания, с видима регистрация и ясен собственик и достатъчно капитал - през последните години фалираха не един или два търговеца и оставиха клиентите си в затруднено положение.

2. Поискай оферта - преди да започне процес по прехвърляне към нов доставчик на ток, е задължително да се отправи запитване за предоставяне на примерна оферта. Причината за това е, че за разлика от регулирания пазар на свободния повечето снабдители имат гъвкаво ценообразуване и предлагат индивидуални цени според профила на клиента. За да се получи конкретна оферта, се изисква информация за потреблението - поне една месечна фактура.

3. Сравни, но не само цената - разумно е да се съберат поне три различни оферти, за да се направи сравнение и да се избере най-оптималната от тях. Цената обаче не е единственото, което трябва да се гледа. Има множество различни условия в договорите, които могат генерално да променят параметрите. На първо място е важно да се определи срокът на договора и дали той гарантира доставката на ток от страна на търговеца. Ключови са и предвидените неустойки (за двете страни) както за прекратяване на договора, така и за неизпълнението му. Задължително трябва да се провери дали търговецът може да променя срокове и условия едностранно - такива примери също има на пазара. Не по-малко значение имат и детайли като изискване за обезпечение, такси, срок за плащане, скрити клаузи за допълнителни плащания и т.н.

4. Пълномощно и договор - след избора на доставчик и подписването на договор с него трябва да му предоставите пълномощно, с което той да може да започне процедурата по прехвърлянето на партидите. При някои търговци това може да стане изцяло онлайн - с електронен подпис, при други е нужна нотариална заверка. По принцип цялата административна процедура по излизане на свободен пазар или смяна на доставчик трябва да бъде безплатна.

5. Прецени момента - трябва да се прецени моментът на подписване на договора за доставка на ток. Ако това стане в първите 10 дни на месеца, от 1-во число на следващия месец доставките ще се извършват от новия снабдител. Ако договорът е факт след 10-то число, смяната ще се отрази от първия ден на по-следващия месец.

6. Условие - без стари задължения - целият този процес може да бъде блокиран, ако има неплатени задължения към досегашния снабдител с ток, независимо дали по свободно договорени или по регулирани цени. Затова е важно всички фактури да бъдат изчистени предварително, макар че и това не е гаранция - често се оказва, че има някакви лихви, дори от 1 ст., за които обаче се разбира едва след подаване на заявление за смяна на доставчика. Потребители дори сигнализират, че ако погасяването на това задължение се извърши в края на работния ден, преводът се осчетоводява на следващия ден и съответно дължимата сума е вече друга, като внесената преди това не я покрива. Излизането от този "омагьосан кръг" не е регулаторно разписано и решението е да се прави плащане преди обед или да се внесат малко повече средства.

Какво показват сметките

На пазара има около 50 търговеца на ток, които предлагат оферти за малките и средните фирми, както и за битовите потребители. Има различни варианти за снабдяване - по фиксирани цени за определен период, на борсови цени плюс надбавка, фиксирана компонента за определено количество и след това плаваща тарифа и т.н. Цените са различни както според избрания модел, така и според потреблението на клиента. Точно затова повечето търговци не публикуват конкретни числа, а предпочитат да изготвят индивидуални оферти. Все пак може да се направи някакво сравнение - най-вече между свободните цени и регулираните (виж таблицата).

В масовия случай търговците предлагат по-ниски тарифи от тези, по които са се снабдявали фирмите и битовите потребители на регулирания пазар. Разликата е от 5 до 20%, което при сметка за ток от 50 лева означава спестяване от 2.5 до 10 лева. В същото време обявените цени по типовите договори на електроснабдителните дружества на ЧЕЗ, ЕВН или "Енерго-про", към които служебно се прехвърлят фирмите без друг доставчик на ток, може да са по-високи, в зависимост от избрания тарифен план.

Към момента най-изгоден е вариантът да се избере тарифа, която се формира от борсовата цена плюс надбавка. Средните стойности на сделките на платформата "Ден напред" за септември са около 90 лв./мВтч, което с надбавка от 10 лв./мВтч и цена "Задължение към обществото" (21.47 лв./мВтч) прави общо 121.5 лв./мВтч, или приблизително 0.122 лв./кВтч. Това обаче е динамична величина и през октомври може да е по-голяма или по-малка. Рискът в този случай е за клиента.

Още от Капитал