Втората пенсия е вече тук

Първите осигурени в частен универсален фонд вече получават плащане от него. Какво трябва да следи роден след 1959 г.

Допълнителна пенсия звучи като някакъв щастлив бонус. Всъщност обаче въпреки името замисълът на универсалните частни фондове е да компенсират намалението на парите, които ще се получават от НОИ. Това стана с пенсионната реформа от 2000 г., с която лицата, родени след края на 1959 г., започнаха да се осигуряват и в частен пенсионен фонд, където отиват 5% от заплатата им, с които се намалява вноската им към държавното солидарно осигуряване - вместо 18.8 - 13.8%.

Дълги години всичко това звучеше като нещо много абстрактно и далечно, а общественият интерес към "втората пенсия" рядко се събуждаше, въпреки че в сектора всяка година се акумулират съществени суми от вноски и той вече управлява близо 19 млрд. лв. активи. През септември тази година обаче първите лица, които са се осигурявали в универсалните фондове - родените след 1959 г. жени, навършиха пенсионна възраст. По тази линия от универсалните пенсионни фондове са заделени 334 хил. лв. за пожизнени пенсии, 824 хил. лв. за разсрочени и 7 хил. лв. за еднократни плащания, посочват от КФН.

Затова и въпросът в какво и колко успешно инвестират пенсионните дружества става все по-важен, защото от това зависи всеки осигурен колко средства ще има по партидата си. А оттук и каква и колко голяма добавка към пенсията си ще получава.

Погледни в партидата

Краткият отговор е, че пенсионните фондове управляват средствата на осигурителите, като ги инвестират в различни ценни книжа като акции, корпоративни и държавни облигации, дялове на взаимни фондове и други финансови инструменти. Детайлна информация за портфейлите се публикува всяко тримесечие и при желание всеки може да я намери на сайта на своята пенсионна компания. Списъкът с компании, фондове и емисии облигации обаче говори малко на повечето хора.

Обобщената картина е, тъй като досега пенсионните фондове практически не изплащаха пенсии, активите през всички години от 2000 г. насам растат. Последните данни на Комисията за финансов надзор показват, че към края на септември активите на всички видове пенсионни фондове нарастват с 14.41% до 18.833 млрд. лв. В тях общо са осигурени 4.827 млн. работещи българи, с уговорката, че има известно двойно броене на хората, осигурени в два или дори три различни фонда - универсален, професионален (където се правят вноски за ранно пенсиониране на определени професии) и доброволен (където служители или работодатели могат да правят допълни вноски за, образно казано, "трета пенсия").

При започване на първа работа по трудов договор, ако служителят изрично не избере конкретен фонд, той бива разпределен на служебно в един от 10-те фонда. Макар на теория всеки да трябва да знае кой е той (най-малкото трябва да получава годишно извлечение) на практика има и много хора, които поради незаинтересованост нямат такава информация. Това лесно може да се провери с ПИК на НАП в сайта на институцията. А ако човек не е доволен, може да смени фонда с друг, като посети офис на избраната от него компания. Вече много от тях предлагат варианти и за електронно прехвърляне на партидите.

За да се получи някаква ориентация за това какво се случва за осигурените във фондовете е важно да се гледа натрупването по партидите и доходността. На сайта на пенсионното дружество пък може да се изчисли ориентировъчно каква пенсия ще се получава след време, при въвеждане на дадени параметри като осигурителен доход и стаж, както и да получи точна справка за натрупването по неговата партида, или колко пари има в нея. Данните на КФН показват, че в универсалните фондове натрупаната сума средно на партида е 4168 лв. към края на септември, като при мъжете тя е 4356 лв., а за жените 3967 лв.

Забавяща се доходност

През тази и миналата година пазарите по света и България изживяват бум, особено при акциите, като той надминава 30% доходност от началото на 2021 г. В същото време универсалните пенсионни фондове тук правят между 1 и малко над 6% към края на октомври (виж таблицата), което повдига въпроса защо това е така. На база две годишна доходност, публикувана от Комисията за финансов надзор тя дори пада. Към края на септември средната е 2.39%, към края на юни е 2.94%, а към края на март беше 3.11% (Виж графиката). Всичко си има своето обяснение.

Едно от тях е консервативния характер на фондовете, което се отразява и на инвестиционните им портфейли. Те са доминирани от държавни облигации на България и чужди държави, а доходността по тях, ако не отрицателна, е около нулата през последните години. В последните месеци имаше колебания на дълговите пазари и покачване на доходността, което съответства на спад в цените на облигациите. Пенсионните фондове преоценяват активите си всеки работен ден по по пазарната им стойност, така че това се отразява в отрицателна текуща доходност.

Това е и основното обяснение на резултатите от сектора. "През тази година задържащ ефект имаха основно инструментите с фиксиран доход (облигациите), като техният принос в инвестиционните резултати тази година беше минимален, най-вече в посока съкращаване на рисковите премии за редица от класовете облигации в нашите портфейли", коментира пред "Капитал" Николай Стойков, главен изпълнителен директор на "ОББ Пенсионно осигуряване".

"Инвестиционните ни резултати за първите 10 месеца от годината поставят 2021 сред годините с по-висока доходност от средно геометричната за последните 10 години, както и от създаването не пенсионните фондове досега. Тези резултати основно са подкрепени от възстановяването и ръста на потреблението, което подпомогна изключителните корпоративни резултати в на практика всички основни пазари вече няколко тримесечия. Освен корпоративните резултати за ръстовете на акциите помогнаха и отложените очаквания за по-значими промени в лихвените проценти, които са важен показател в моделирането и оценките на този клас активи", обясни още Стойков.

Николай Стойков, главен изпълнителен директор на "ОББ Пенсионно осигуряване":

Пазарната ситуация предполага промяна в портфейлите

Пазарните очаквания, базирани на редица пазарни индикатори в момента, оформят основен сценарий, при който с възстановяването на веригите на доставки и изключването на базовите ефекти от промяната на цените на енергийните ресурси и суровините през 2021, да станем свидетели на по-ниски от текущите нива на инфлация, въпреки това над средните за последния икономически цикъл. Този процес, съчетан с постепенното намаляване на мерките в подкрепа на икономиките от централните банки, предполага прехвърляне на експозиции от класове облигации към останалите класове активи. Тази инвестиционна стратегия е и в основата на добрите резултати от началото на годината за пенсионните фондове, управлявани от "ОББ Пенсионно осигуряване", сравнени с инвестиционни портфейли със сходен рисков профил.
Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал