84% от първите пенсии от частните фондове ще се плащат разсрочено до три години

По този начин средно добавката към пенсията от НОИ е 287 лв., докато при избралите да получават пожизнени плащания тя е под 60 лв.

След няколко години много от избралите разсрочено плащане ще могат да разчитат само на редуцираната пенсия от НОИ
След няколко години много от избралите разсрочено плащане ще могат да разчитат само на редуцираната пенсия от НОИ
След няколко години много от избралите разсрочено плащане ще могат да разчитат само на редуцираната пенсия от НОИ    ©  Анелия Николова
След няколко години много от избралите разсрочено плащане ще могат да разчитат само на редуцираната пенсия от НОИ    ©  Анелия Николова

Първите пенсиониращи се клиенти на частните осигурителни дружества масово се спират на варианта да получат натрупаното по партидите си разсрочено в рамките на до три години. Това се вижда от статистиката на Комисията за финансов надзор, която показва, че в последното тримесечие на 2021 г., когато реално започна изплащането на първите жени, родени през 1960 г. и достигнали нужните 61 години и 8 месеца възраст, са сключени 1863 договора за разсрочено плащане спрямо едва 270 за пожизнена пенсия. Дори от последните обаче голямата част (203) са избрали опцията, при която част от средствата му се изплащат разсрочено до навършване на избрана от него възраст.

Тенденцията не е изненадващ и още при старта на изплащането през септември 2021 г. представители на сектора очертаха тези предпочитания. Основната причина е, че така може да се получи чувствително по-голяма добавка към пенсията сега, като обаче това ще означава, че след няколко години много от тях ще останат да разчитат само на пенсията от НОИ, и то с намален размер. "Хората очевидно имат нужда от пари и не се интересуват толкова от срока, колкото от размера на ежемесечното плащане. Единици са тези, които искат по-нисък размер на месечните плащания, за по-дълъг период от време, но има и такива", обясни в интервю пред "Монитор" главният изпълнителен директор на ПОК "Доверие" Даниела Пекова.

По закон пенсията от втория стълб не може да е по-малко от 15% от минималната пенсия от първия стълб, което за миналата година правеше 45 лв., а след покачването й през 2022 г. вече е 55.5 лв. Таванът на разсроченото плащане пък е самият размер на минималната пенсия, така че за 2021 г. той е 300 лв., а сега - 370 лв.

Какви са вариантите

Според законовата регламентация има няколко възможности за пенсионни плащания от частните фондове, но не всички те са достъпни за всеки. Дали можете да изберете пожизнена или разсрочена пенсия или пък да получите всичко като еднократно плащане зависи най-вече от наличностите по личната ви партида. А това пък е резултат най-вече от вноските, които сте правили през годината (дали сте осигуряван непрекъснато и на висока заплата) както и от реализираната доходност от инвестирането им от самата компания.

За да имате право на пожизнена пенсия по закон средствата по личната ви партида трябва да са достатъчни, че да позволяват отпускане на пенсия, в размер, не по-малък от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от НОИ. Това се изчислява чрез допускания на база приети таблици за смъртност и технически лихви, като към момента необходимата сума е около 11-12 хил. лв. Това е и основната причина много от пенсиониращите се клиенти да не могат да получат пожизнена пенсия - те са се осигурявали едва около 20 години след старта на допълнителните фондове, а не за целия си трудов стаж и натрупванията често са недостатъчни. Към края на 2021 г. средната наличност по всички партиди е 4319 лв., като обаче числото е занижено например от такива, които от години работят в чужбина. Дори ако се гледат обаче тези, по които има вноски в последната година, сумата се покачва едва до 5806 лв.

Ако се класирате за пожизнена пенсия, имате няколко опции. Стандартната без допълнителни условия предвижда да получавате своята добавка към пенсията, докато сте жив, независимо дали средствата в партидата ви вече са изчерпани. При нея обаче съответно и риска за пенсионната компания е по-голям и като крайно сумата е най-малка. Затова и не е изненадващо, че от първите над 2000 пенсионирали на този вариант са се спрели едва 8 души и те са получавали средно по 56 лв. Важно е да се знае и че ако се спрете на този вариант, сумите по партидата ви не се наследяват, а остават във фонд за изплащане пожизнени пенсии към съответното дружество.

Освен това можете да заложите на пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане, който може да бъде между 2 и 10 години. В неговите рамки при смърт на пенсионера на наследниците му се изплаща еднократно настоящата стойност на дължимите му плащания до края на периода на гарантираното изплащане, докато ако той надживее този срок, останалите пари по партидата му се превеждат във фонда. На тази опция са се спрели 59 души, като средно те получават малко повече, отколкото при първата - 58.8 лв. И накрая най-предпочитания вариант на пожизнена пенсия е тази, включваща разсрочено изплащане. При нея на база наличностите в партидата ви можете да фиксирате сума, която да получавате до навършване на избрана възраст. Така първите пенсионирали се спрели се на този вариант получават средно по 224 лв. от частния си фонд, като за някои достига и до тавана от 300 лв. След това те пак ще продължават да получавате пожизнена пенсия, но в доста по скромен размер, като все пак обаче той не може да е под минимума (понастоящем 55.5 лв.).

Тези, които не се класират за пожизнена пенсия, но имат в партидите си над три пъти минималната пенсия от НОИ - 1110 лв., могат да ги получат като разсрочено плащане. Тук е още по-видимо желанието да се максимизира текущата пенсия, която е средно 284.3 лв. Това обаче се постига, като огромната част от хората са предпочели да получат всичко от партидите си в рамките на следващите три години - 1784 души, като от тях 543 ще получават тази по-голяма пенсия само в рамките на една година. А това означава, че мнозинството от първите пенсиониращи се след няколко години ще разполагат единствено с редуцирания размер на пенсията си от НОИ, която обаче не може да е по-ниска от минималната. Всички с партиди от по под 1110 лв. пък имат единствено опция да получат натрупаното еднократно.

Според данните на КФН изплатените от фондове пожизнени пенсии в последното тримесечие на 2021 г. са за общо 52 хил. лв., а разсрочените плащания - за 598 хил. лв. Средствата на вече пенсиониралите се в края на миналата година, превени от компаниите в съответните фондове за пожизнени пенсии и за разсрочени плащания, са съответно 4.5 и 8.6 млн. лв.

За какво още да се внимава

Освен вида на допълнителната пенсия валиден въпрос за много хора е откога да започнат да я получават. Навършването на пенсионна възраст (за жените 61 г. и 10 месеца, а за мъжете 64 г. и 5 месеца) дава право, но не и задължение за това. Хората които продължават да работят след пенсионна възраст биха могли да отложат подписването на договор и така да оставят средствата си за когато няма да получават и трудови доходи. Същевременно има и опция за получаване на пенсия една година преди навършването на пенсионна възраст, но тя е само при хората с по-големи натрупвания по партидите, които позволяват изплащането й.

Друг важен момент е, че след като подпишете пенсионен договор с компанията, в която се осигурявате, той не може да бъде прехвърлен към друга. Това можете да правите, докато още работите и се осигурявате, като си прехвърлите партидата, в която компания желаете. Проверка за това в кой фонд се осигурявате можете да направите в НАП. Единият начин е с обаждане на телефона на информационния център на агенцията - 0700 18 700, където би трябвало да ви поискат имена и ЕГН. Другият е чрез електронния портал в сайта на НАП, като обаче за целта трябва да разполагате с персонален идентификационен код от агенцията. Такъв може да получите във всяко поделение на данъчната администрация. През сайта бихте могли да видите и по месеци какви осигурителни вноски има постъпили по вашата партида и от кой работодател. Такава информация, както и индивидуални разчети при избора на различните видове пенсия могат да ви дадат и от самата пенсионна компания преди подписване на договора.

Освен че не може да се прехвърля, пенсионният договор не може да бъде и изменян. Изборът на вида пенсия, как се изчислява, срокът на изплащането ѝ и възможностите за наследяването ѝ не могат да се променят дори и при взаимно съгласие. Самият размер на пенсията може да се променя единствено при актуализация и преизчисляване. Актуализация се прави веднъж годишно в зависимост от промени в минималната пенсия от НОИ, техническите лихви и реализирана доходност от Фонда за изплащане на пожизнени пенсии. Преизчисляване пък би могло да има например, ако след като започне изплащането на пенсия отново започнете работа и по партидата ви влизат осигуровки.