Живописна доходност

Фонд на "Експат" прави достъпни инвестициите в изкуство

"Фондът демократизира инвестирането в изкуство, като дава достъп до него като инвестиционен клас на по-широка база от инвеститори, тъй като в момента това е привилегия на по-състоятелни хора."

Никола Янков, партньор в "Експат капитал" .

Инвеститорите във финансови инструменти имат склонността да виждат света в два цвята: в зелено, когато са на печалба, и в червено, когато онова, на което са заложили, носи загуба. Отскоро пазарните динамики нагоре-надолу може да задават нюанси в цялата палитра цветни тонове и причината за това е появата на първата реална възможност за инвестиции в изкуство и диверсификация на портфейлите чрез фонда "Експат глобално изкуство", управляван от "Експат капитал". За шест месеца той е привлякъл близо 100 инвеститора, а активите му са за 1.5 млн. лв.. През тази седмица се проведе и първият му голям аукцион за продажба предмети на изкуството, който определи доходност от 14% за инвеститорите, казаха от управляващото дружество за "Капитал". Това очертава ведри перспективи пред фонда, който отваря съвсем реална инвестиционна възможност за хората с доходи над средните и едновременно с това дава надежда на талантливи творци, търсещи финансово рамо за промотиране на изкуството им пред света.

Не само за ценители

Преди появата на специализирания фонд за изкуство възможностите за инвестиции в предмети с художествена стойност имаха висок праг за вход и носеха значителен риск. За да спечели от ценна картина или скулптура, на първо място бе необходим значителен финансов ресурс за покупка (измерван в десетки хиляди, а понякога и стотици хиляди левове), разходи за консултант и оценител (около 20 - 30% от стойността на сделката), последващи разноски по транспорт, съхранение, застраховки. В добавка, за инвеститора остава несигурността дали този, от когото купил експоната, е законен негов собственик и дали придобивката е оригинал, а не фалшификат. Публична тайна е, че при липсата на регулиран пазар на изкуство покупко-продажбите на ценни художествени експонати са предимно кешови сделки, в които може да се превъртат и нечисти пари.

С учредяването на професионален фонд, който събира на едно място ресурс от много инвеститори, влага го в професионално побрани предмети на изкуството, за да ги препродаде после на печалба, основните две препятствия пред изкушените да диверсифицират инвестиционните си портфейли са преодолени. Нещо повече - елиминира се рискът от невъзможността за изход от инвестицията. Или с други думи - няма я опасността точно този Дечко Узунов, от който очакваш доходност, да се окаже непродаваем и в крайна сметка единствената полза от него да е естетическата наслада, която носи на теб и гостите ти, окачен на стената в хола.

Как изкуството работи за мен

Засега като инвеститори във фонда за изкуство на "Експат" могат да се включат професионални инвеститори. Минималната сума за вход е 10 хил. лв., а формалното ограничение за индивидуалните играчи физически лица лесно може да бъде преодоляно, ако инвеститорът ползва доверителен портфейл, управляван от някой професионален асет мениджър. В бъдеще, ако регулациите се променят и за фонда се отвори възможност за листване на фондовата борса, достъпът към него би могъл да се отвори и за широката публика на капиталовия пазар.

Като първата подобна структура на българския пазар "Експат глобално изкуство" тръгва с необичана структура - учреден е като акционерно дружество с два типа акции. Първият, "Клас А" са инструменти, даващи право на глас при избора на управляващи органи във фонда. Собственик на този вид акции е управляващото дружество на "Експат". Вторият, "Клас Б" акции нямат право на глас при избора на ръководство на фонда, но пък дават право на притежателите им да си разпределят цялата евентуална бъдеща печалба от дейността. Тези инструменти могат да се записват от външни инвеститори, като при интерес и заявки ръководството взема решение за увеличаване на капитала на фонда и емитира съответния брой нови акции. Ако инвеститор реши да прекрати участието си, той може да поиска обратно изкупуване на акциите си, като цената им се определя на база нетната стойност на активите, котирана на ежедневна база.

Партньорът в "Експат капитал" Никола Янков обяснява, че фондът за изкуство предлага на практика същите възможности, каквито и фондовете за имоти, само че, вместо да секюритизира сгради, той работи с предмети с художествена стойност. По думите му пазарът на изкуство е непрозрачен пазар, който позволява от него да се възползват добре информираните и подготвени участници, а не масовият инвеститор. "Нашият фонд е хищник, в добрия смисъл на думата. Ние не се стремим да придобиваме колекции, които после да излагаме в художествените зали, а търсим произведения, които да купим на добра цена и да продадем с печалба за акционерите", добавя Янков.

"Експат глобално изкуство" не е насочен към определен стил в изкуството, конкретен период, география или художник. Търсят се подценени творби, които се предлагат не само на местните колекционери, но и на мрежата от контакти, която "Експат" твърди, че има по света. Фондът ще търси своето място не само на пазара в България, но и в региона, тъй като се оказва, че е единственият подобен в Централна и Източна Европа. "Има подобни фондове в Западна Европа, в САЩ и Китай, но те са отворени само за професионални клиенти и минималните суми за инвестиции са от порядъка на 500 хил. лв. нагоре", посочват Янков. "Изкуството като актив не е корелирано с капиталовите пазари. То е много по-ниско волатилно, защото като непопулярна инвестиция има функцията на убежище в кризи, каквото е златото. Така че освен доходност то дава и възможност за диверсификация на инвестиционните портфейли", обяснява Янков.

Първият аукцион

При предложени 106 картини на първото събитие, са продадени 20 платна за близо 200 хил. лв. С този резултат нетната стойност на акция на фонда ще се увеличи с около 4%. Преди търга оценката за натрупаната доходност е била около 10%, а след аукциона тя се вдига на поне 14%, казаха от "Експат".

Сред най-големите "удари" на търга са продажби на две картини на младата художничка Петра Димитрова, съответно за 10 хил. и за 4400 лв. "Цените на този млад талант са вече неколкократно увеличени спрямо деня преди търга и вече са установени по безспорен начин", каза Никола Янков.

"Средствата, които влизат от откупки, се реинвестират обратно в изкуство. А доходността за акционера се извлича при обратното изкупуване на дялове", посочва Янков. На този етап не се предвижда фондът да изплаща дивиденти, но ако на пазара няма възможност за атрактивна покупка и ръководството прецени, че няма смисъл да държи кешовия ресурс, то би могло да се вземе решение за разпределяне на дивидент, обясни Янков.

Палитра от възможности и за творците

Освен като възможност за инвеститорите фондът за изкуство на "Експат" отваря възможност и за творците в България, които търсят подкрепа за представяне на творбите си пред ценителската аудитория. След като през лятото направи конкурс за съвременни автори, който приключи с откупки на отделни творби и цели колекции, от фонда остават отворени за предложения и съветват желаещите да потърсят контактите им в интернет.

"Представете си, че сте млад автор, трудно ви излагат в софийските галерии, където може да бъдете забелязани от колекционери и където биха купили вашите творби. Нямате много публичност, публиката просто не ви познава. Ако се свържете с нас, през Facebook страницата ни, нашите експерти ще дойдат при вас и ако решат, че с това, което правите, имате какво да кажете на света, то вие ще получите подкрепа. В България липсва екосистема за подкрепа на млади творци и ние бихме могли да бъдем продуценти на български таланти", посочва Никола Янков. Като пример за такова партньорство той дава 23-годишната варненска художничка Петра Димитрова, която вече присъства в портфейла на "Експат глобално изкуство" с няколко свои платна.

Друга възможност, която фондът за изкуство отваря, е пред собствениците на ценни колекции, които нямат желание или възможност да се грижат за тях. "Представете си, че внезапно се окажете наследник на колекция картини. Има 20 - 30 художници, които никога не сте чували. Какво ще направите? Ще потърсите ателиета в малките улички, където най-вероятно ще ви предложат да ги вземат на безценица. Ние бихме могли да погледнем това, което имате, и да ви предложим пазарна цена. Нашата цел не е да правим пиратски сделки, в които някои се чувстват ощетени", обяснява Янков и добавя, че избирайки този подход за продажба, собствениците на колекции си спестяват агентската комисиона, която биха платили, ако продават на парче.

"Експат глобално изкуство" дава възможност и за замяна на изкуство срещу акции във фонда. "Вие получавате оферта за колекцията си, ако се съгласите с нея, записвате нови акции във фонда и не ви се налага да вадите кеш", обяснява Янков. "Технически заменяте картини с акции, които са по-диверсифициран инструмент. Те не изискват грижа, застраховки. И най-малкото сте изпразнили тавана и вече може да го ползвате за нещо полезно."

Какво има в портфейла

В портфолиото на фонда има както български класически художници като Светлин Русев, Бенчо Обрешков, Димитър Казаков-Нерон и Дечко Узунов, така и млади автори като 23-годишната варненска художничка Петра Димитрова. Сред картините има и портрет на лидера на Коминтерна Георги Димитров от Васил Стоилов. Най-скъпото платно е "Окови" на Атанас Яранов - 48 хил. лв., а най-евтините са на млади автори от около 1500 - 2000 лв., показва сайтът на фонда.