Дестинация регионални борси

Пазарите в Централна и Източна Европа сякаш са в периферията на инвеститорския интерес, но в тях има потенциал

Борсите в Централна и Източна Европа имат потенциал смятат инвеститори и анализатори
Борсите в Централна и Източна Европа имат потенциал смятат инвеститори и анализатори    ©  Капитал
Борсите в Централна и Източна Европа имат потенциал смятат инвеститори и анализатори
Борсите в Централна и Източна Европа имат потенциал смятат инвеститори и анализатори    ©  Капитал

Пандемията засегна всички държави по света, но в някои от тях икономическото възстановяване вече се случва с по-високи темпове от други. Такъв е и случаят с Европа и САЩ. Докато американската икономика се очаква да се върне в траекторията си на растеж отпреди коронавируса още през тази или следващата година, на Стария континент нещата се случват по-мудно. Причините за различните темпове на възстановяване са много, но основните са две. Докато САЩ одобрява вече втори фискален план за трилиони, ЕС все още не е стартирал изплащането на средствата по програмата за възстановяване от пандемията. Другата причина е в по-ниските темпове на ваксинацията в Европа. И докато инвеститорите влагат средствата си предимно на борсите в САЩ и западноевропейските държави, развиващите се пазари на Стария континент често остават незабелязани. За тях числата обаче показват значителен растеж от началото на тази и миналата година, както и положителни перспективи. Което е още един вариант за алтернативна доходност. От началото на годината някои от най-добре представящи се борси в региона са пораснали с около 4-7%, а за последните 12 месеца повишението на основните им индекси в някои случаи надминава и 20%. Разбира се, има и такива на минус.

"Според нас развиваща се Европа е в отлична позиция да бъде един от най-добре представящите се региони в рамките на глобалните развиващи се пазари през тази година.

Константин Проданов,
Константин Проданов,

главен инвестиционен стратег на "Карол капитал мениджмънт"

Какво ще движи региона на акциите в ЦИЕ

От края на миналата година се наблюдава ротация и реалокация на инвестиции от технологичния сектор към цикличните сектори (value сектори). Константин Проданов, главен инвестиционен стратег на "Карол капитал мениджмънт", коментира пред "Капитал", че ротацията може да повлияе положително на потока от инвестиции в района. "През ноември 2020 г. започна глобална ротация към т.нар. value сектори (индустриално производство, финанси, енергетика, добивна промишленост), което е особено позитивно за региона на ЦИЕ, тъй като тук те заемат особено голям дял (75-80%)."

Основен фактор са и сравнително ниските цени на ценните книжа и високите нива на доходност в сравнение с развитите пазари. "Атрактивните оценъчни съотношения (средно P/E ~ 9.5x спрямо 21.1x за развитите пазари и 15.8x за глобалните развиващи се пазари (дисконт съответно от 55% и 40%), и високата дивидентна доходност (приблизително 6%), както и потенциалът за наваксване спрямо предходните върхове на местните индекси също ни карат да смятаме, че има добри основания за реалокиране на все повече средства към региона на ЦИЕ", добави Проданов.

"Акциите на компаниите в региона се търгуват на относително атрактивни цени, сравнени както с техните исторически нива, така и с тези на акциите на развитите икономики", коментираха пред "Капитал" и от портфолио мениджмънт екипа на "Експат капитал". Компанията управлява няколко борсово търгувани фонда върху индекси на борси от ЦИЕ, както и на българския Sofix. "Развиващите се пазари в Централна и Източна Европа са място, където традиционно инвеститорите търсят по-висока доходност, като рисковете при тях са по-високи от тези на развитите пазари на акции."

От управляващото дружество смятат, че "с постепенното връщане към "нормалното" би следвало риск апетитът на глобалните инвеститори да се увеличи. Глобалните развити пазари (САЩ, Западна Европа, Япония) поскъпнаха значително от най-ниските си нива през март миналата година, докато случаят не е такъв с индексите на акциите от ЦИЕ, които са се възстановили само частично.

"Трябва да се има предвид и текущо ниското тегло на местните акции в портфейлите на големите международни инвеститори, които при ниските лихви и високи оценъчни съотношения на запад все по-активно ще търсят алтернативни източници на доходност, включително в региони като нашия", казва и Константин Проданов от "Карол капитал мениджмънт".

Възстановяването от кризата

Докато индексите на развитите пазари бележат нови върхове, борсите в региона на ЦИЕ тепърва задминават предпандемичните си нива. Едно от малкото изключения е България - основният индекс Sofix e далеч от върха си от 2008 г., когато беше почти 2000 пункта. Днес е малко над 500. Най-голямата предпоставка за бързото възстановяване в региона са близо 100 млрд. евро от фонда за възстановяване от ЕС (NextGen), които ще си поделят държавите в региона. Разбира се, на всеки пазар действат и много местни специфични фактори, регулации, законови изисквания.

"Глобалните развити пазари (САЩ, Западна Европа, Япония) поскъпнаха значително от най-ниските си нива през март миналата година, докато случаят не е такъв с индексите на акциите от ЦИЕ, които са се възстановили само частично. Това би било причина една част от пазарните участници да потърсят възможности на тези пазари. Този процес би се ускорил и от прогреса на масовата ваксинация, както и от все още атрактивните нива, на които се търгуват акциите в региона", смята екипът на "Експат капитал".

Главният инвестиционен стратег на "Карол капитал мениджмънт" също смята, че възстановяването ще бъде в по-високи темпове в бъдеще. "Сред основните катализатори за местните пазари на акции очакваме да бъде разпространението на ваксините в комбинация с тенденциите на near-shoring, ускорени от пандемията, което ще подкрепи местния пазар на труда, инвестициите и вътрешното търсене. Ниското ниво на задлъжнялост спрямо развитите страни дава възможност и за допълнителни фискални мерки в подкрепа на икономиките, които заедно със 100-те милиарда от фонда за възстановяване на ЕС, заделени за региона, също ще подпомогнат възстановяването", сподели Константин Проданов.

В бюджета на ЕС в периода от 2021 до 2027 г. също са заделени огромни средства за страните от региона (над 250 млрд.), като всяка от държавите има право да се възползва и от кредит на стойност до 6.8% от БВП на страната (спрямо 2019 г., когато БВП е по-висок), което допълнително увеличава фискалните перспективи на правителствата в региона да инвестират в проекти с добавена стойност. Средно държавите от региона ще получат 7.5% от БВП от NextGen фонда на ЕС и 20% от бюджета на ЕС за 2021 - 2027. А като се добави 6.8% кредит, до които държавите имат достъп в случаи, че поискат (България все още не е), средното число ще надхвърли 33% от БВП на страна в региона. Огромното количество средства, които държавите в региона ще получат през следващите шест години, може да изиграе ролята на лост и да даде тласък на страните, които все още са далеч от върховете преди кризата от 2008 г.

Пазарите с най-голям потенциал

Чехия е държавата с най-добра кредитна оценка от държавите в региона. Кредитната агенция Moody's поставя на държавните облигации в Чехия по-висока оценка (аа3) от облигациите на Китай. Въпреки че кредитните агенции оценяват активи като държавните облигации, те са показателни за състоянието на бизнес климата в страната. При наличието на такъв висок рейтинг (показател за ниски нива на риск), не бива да ви учудва, че пазарната капитализация на пазара в Чехия е над 600 млрд. долара, два пъти по-голяма капитализация от втората страна в региона Полша (около 300 млрд. капитализация). И това е въпреки факта, че БВП на Чехия (213 млрд. евро) е повече от два пъти по-малък от този на Полша (520 млрд. евро).

"В региона на Централна Европа виждаме добър потенциал за поскъпване на акциите от чешкия индекс PX. В неговата структура преобладават финансови компании, които се отличават с висока рентабилност и сериозни капиталови буфери. Очакваме да предложат висока дивидентна доходност, след като получат разрешение от местната централна банка за разпределяне на печалбите. Очакваме силно представяне и от полските компании със средна и малка капитализация, сред които има много представители на новата икономика (ИТ, биотехнологии, видеоигри и др.)", коментира Константин Проданов пред "Капитал".

"Валутите на държавите в региона също са подценени, което би било причина за допълнителни парични потоци към тях. Отчитайки посоченото по-горе, смятаме, че потенциалът за доходност на пазарите на акции в региона е много добър. Очакваме интересът на глобалните инвеститори да бъде най-висок към по-големите пазари в Централна Европа, като Полша, Чехия и Унгария, както и към някои по-малки пазари, като България, Румъния и Словения", коментираха и от екипа на "Експат капитал".

Интересно е развитието на пазарите в Унгария и Румъния. Румънският индекс BET е с най-голям ръст от месец март миналата година, когато пандемията удари Европа. Унгарският индекс BUX пък, от друга страна, е с най-голям ръст за последните години, като индексът отдавна е задминал нивата от кризата през 2008 г. Всъщност само индексите на Румъния, Полша и Унгария са оставили зад себе си финансовата криза отпреди повече от десетилетие. Представянето на българския индекс Sofix е най-лошо от страните в региона.

Инвестиционни възможности от България

Директна покупка на акции . Поради сравнително малките обеми на търговия малко брокери предлагат акции от региона на Централна и Източна Европа. Сред тях е Interactive Brokers. Най-често срещани са ценни книжа, които се търгуват на борсите в Прага, Унгария и Варшава. За някои от борсите се предлагат и договори за разлика CFD, което не предлага директно притежание на книжа. Освен това при него се използва и заемен капитал, което вдига риска на инвестицията, особено за по-волатилни пазари.

Борсово търгувани фондове. От няколко години в България се предлагат борсово търгувани фондове (ETF) върху индекси на регионални борси, а техните дялове се търгуват на БФБ. Те са структурирани от "Експат капитал" и покриват: България, Чехия, Сърбия, Хърватия, Гърция, Унгария, Македония, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Доходността на полския ETF (EXPAT POLAND WIG20) например е над 11% от началото на годината.

Взаимни фондове. Един от най-разпространените варианти за инвестиции на регионалните борси са взаимните фондове. Броят им в България е ограничен, но все пак ги има - с най-голям набор от фондове в ЦИЕ е "Карол капитал мениджмънт", тези на Amundi, фонд с такъв фокус има управляващото дружество "Конкорд" и други.