Малки акционери с големи дивиденти

За пет години някои дребни собственици на акции в непублични компании са получили по 20 хил. лв.

Наследство от масовата приватизация
Наследство от масовата приватизация    ©  Надежда Чипева
Наследство от масовата приватизация
Наследство от масовата приватизация    ©  Надежда Чипева

По-малко, но все пак ги има. Това е видимият извод от решенията на непубличните компании, в които има и малки акционери с право на получаване на части от печалбата. И той не е изненадващ - кризисната 2020 г. удари финансовите резултати на много компании. Дори и да има печалби, някои просто са решили да ги запазят в резервите.

Малките акционери в непубличните компании най-често са там по линия на масовата приватизация от преди повече от 20 години или в правото им да ги придобият като служители. Някои от тези компании бяха на фондовата борса, но след това се отписаха и техни акции вече не се търгуват там. Списъкът им е дълъг, но когато става въпрос за редовно разпределяне на печалбите, той рязко се свива.

Правата на акционерите обаче си остават дори и да имат една акция. А в много случаи тя не е само една - в някои компании като "Аурубис България" има например акционери с по около 300 акции, което само от дивидент прави близо 20 хил. лв. доход за последните 5 години. Тук трябва да се внимава, защото давността на дивидента е 5 години (посочва се точната дата, от която тече, в решението на общото събрание) и ако не бъде изискан и получен, след това парите постъпват в касата на дружеството. Хубаво е също така да се има предвид, че от разпределените суми се удържа 5% данък върху дивидентите, така че реално получените суми биха били по малки от обявените. Това става при източника, от самата компания, разпределяща дивидент, така че няма нужда малките инвеститори да го декларират и внасят.

Резултатите сега са далеч от рекордната 2018 г., когато бяха разпределени дивиденти за над 670 млн. лв. (на база печалбите от 2017 г.), като тогава причината беше рекордното разпределение на "Аурубис България". За малките акционери обаче най-плодородна беше следващата година - у тях отидоха над 170 млн. лв., като това се дължеше на по-големия дивидент от "Асарел Медет".

Тази година, а и традиционно индустриалните и добивните компании са сред най-печелившите и най-щедрите по отношение на дивидентите. Храните и напитките също влизат в скромната таблица, но при хотелите кризата видимо ги извади от играта. При някои от банките също има останали малки акционери, но за миналата, а и за настоящата година секторът има забрана от БНБ да разпределя дивиденти. Болшинството компании, които разпределят, са собственост на големи чужди компании.

Дивидент, сладък като мед

"Аурубис България" е компанията, която раздава най-големия дивидент сред непубличните компании. През тази година "Аурубис България" стана и най-голямата компания в страната в класацията на "Капитал" К100, като изпревари "Лукойл Нефтохим". Последната обаче е на хронична загуба с години и обяснимо не разпределя печалбата си сред акционерите.

Приходите на "Аурубис България" са 5.4 млрд. лв., а печалбата е 264.8 млн. лв. Сега от нея ще бъдат разпределени 264.7 млн. лв. за дивидент. За последните 5 години компанията е разпределила над 1.3 млрд. лв., което прави по 63.62 лв. на акция. Малките акционери притежават в нея обаче малък дял - едва 0.14%, или 29 268 акции. Те са у над 2600 акционери, което прави средно по 10 в собственик, или по 636 лв. за последните 5 години, но както посочихме по горе - има и такива с над 200 или 300 книжа. Мажоритарния дял от 99.86% е в "Кумерио Австрия".

Както неведнъж сме споменавали, дружеството в Пирдоп има много последователна политика по отношение на разпределение на печалбата и е отворено към интересите на малките акционери - в града има информационен център, където всеки може да получи отговори на въпросите, които го интересуват. Традиционно на общите събрания обаче не присъстват малки акционери - през последните години това прави обикновено един малък акционер с около 200 акции. Дори и да говори за някаква форма на незаинтересованост, присъствието на общо събрание е един от най-лесните начини да се достигне до ръководството и да се получи по-детайлна информация за бъдещето на една компания. В случая с "Аурубис България" това е още по-валидно и поради факта, че огромна част от акционерите са и негови служители.

Другата голяма медодобивна компания в България - "Асарел Медет", също има последователна дивидентна политика, а на общото събрание през юли е взето решение такъв също да бъде разпределен. От протокола на проведеното ОСА не става ясен точно размерът му, както и какъв процент е той от печалбата. За миналата година според индивидуалния отчет тя е почти 120 млн. лв. след данъци. Това е и компанията с най-големия брутен дивидент - преди две години разпредели почти по 52 лв. на акция. Извън основния собственик над 27% от акциите са у индивидуални акционери, но голяма част от тях са в собственост на наследниците на покойния директор на компанията Лъчезар Цоцорков.

Другите големи

При дивидентните компании всяка година се нарежда и "Солвей Соди". Навремето това беше едно от най-големите публични дружества, чиито акции се търгуваха на фондовата борса. През 2002 г. обаче компанията се отписа от публичния регистър, като в нея останаха доста малки акционери - броят им леко падна след една процедура по обратно изкупуване на акции. Интересно е, че тогава "Солвей Соди" излезе от борсата при цена на акция 13 лв., а само за 5 години е разпределила над 100 лв. дивидент. Тази година той ще е по-нисък, но за последните 5 години общият дивидент е 671 млн. лв., а от 2002 г. насам той е над милиард, като единствената година, в която е пропуснала да направи това, е 2005 г.

При големите индустриални компании за втора поредна година със солиден дивидент се отчита и "Агрополихим" - 60 млн. лв., като изплащането му започва от 20 септември.

Традиционно дивидент разпределят две от най-големите пивоварни в страната - "Загорка" и "Карлсберг България". След година пауза първата отново се завръща с дивидент, докато втората реши да изплати рекорден обем за последните години - 31.7 млн. лв., като решението беше взето на общо събрание във вторник.

Не изневерява на традицията и контролирания от Петя Славова винпром "Черноморско злато" - за пета поредна година той ще разпредели част от печалбата. От хранително-вкусовия сектор обаче тази година "Нестле България" реши да задели печалбата в резервите си.

Как да грабнем дивидента

Всеки акционер трябва да има своя депозитарна разписка, която е получил при приватизацията. Важно е да се знае обаче, че броят на акциите, които пише, че притежава в нея, може да не отговаря на реалния брой.

Причината е, че дружеството може да е правило увеличения на капитала или други преобразувания. Точният брой на притежаваните акции може да се установи след справка в Централният депозитар или в инвестиционен посредник, за което ще се заплати такса. Дори обаче и да я е загубил, това не е проблем, стига собственикът да е сигурен в притежанието си. Дивидент ще се изплати срещу лична карта или предоставяне на банкова сметка в дружеството.

Самите права на акционерите в непублични компании не са по-различни от тези в публичните с тази разлика, че първите са предмет на Търговския закон. А те освен право на дивидент носят и на участие в общи събрания, увеличения на капитала, ликвидационен дял и други. Проблем е единствено, че акциите трудно се търгуват свободно. Това може да стане чрез договаряне с лице директно (тук се дължи данък капиталова печалба) или ако има обратно изкупуване от мажоритарния собственик.

Още от Капитал