40% доходност в България? Да, може!

Взаимните фондове, които залагат на българската и регионалните борси, се представят много добре от началото на годината

Shutterstock
Shutterstock    ©  Shutterstock
Shutterstock
Shutterstock    ©  Shutterstock

Над 30, че и 40% доходност. С такива резултати се отчитат най-печелившите български взаимни фондове през деветмесечието на тази година. Подобни върхови нива не са виждани от години, а сега те се дължат на бума на фондовите борси, не само по света, но и в България. Макар в нашата страна той да е ограничен до няколко определени компании и сектори, добрата новина е, че вече и те са в основата на доброто представяне, тъй като имат сериозен дял в портфейлите на взаимните фондове. Но сериозен двигател са и акции от регионалните пазари. В момента са малко алтернативите, които могат да бият взаимните фондове по доходност. Посочените горе стойности, разбира се, са за ограничен кръг от тях, и то с високорисков профил, но дори някои балансирани схеми с консервативен характер може да бият инфлацията или доходността от имоти. Данните стават още по-внушителни, ако се вземат данните за последните 12 месеца.

Макар и бавно, все пак взаимните фондове, у нас известни като договорни, стават разпознаваеми сред домакинствата като алтернатива на депозитите. Засега последните успяват да привличат повече средства въпреки отрицателния им реален доход - нулевата лихва минус инфлацията. При тях обаче доминира идеята за сигурността, която носи държавната гаранция до 100 хил. евро. При договорния фонд такава няма, но пък има алтернативно висок доход, макар да не може да се гарантира на база минало представяне. Взаимният фонд все пак дава достъп за незапознатия инвеститор до пул от активи на финансовите пазари, които се управляват от професионален мениджър, лицензиран в Комисията за финансов надзор. Тя е и органът, който регулира изцяло дейността им, както и на част от активите в техните портфейли - например акции и облигации на публични компании в България. Печалбите от инвестициите във взаимен фонд са освободени от данък.

Расте и печалбата, и клиентелата

Настоящата статистика обхваща 141 фонда на 28 управляващи дружества с активи за почти 2.4 млрд. лв., които членуват в Българската асоциация на управляващите дружества. Средно на тримесечие активите им нарастват с по около 200 млн. лв., което се дължи както на нови клиенти, но и на доходността. Отделно в България се предлагат и фондове на чужди управляващи дружества - основно през банките и няколко посредника. Техните активи са около 5 млрд. лв., като основна част се държат от институционални инвеститори като пенсионните фондове. Бумът в ипотечното кредитиране също докара нови клиенти на фондовете, които се предлагат в България - често банките обвързват отпускането или предоговарянето на жилищни заеми с покупката на дялове във взаимен фонд.

Сега лидер по доходност е договорният фонд "ОББ Премиум акции", който е част от управляващото дружество на банката - "Кей Би Си асет мениджмънт", с близо 45% доходност за първите 9 месеца на годината, а за 12 месеца с над 50%. Фондът е фокусиран върху акции на български компании, става ясно от описанието му, високорисков е и е насочен към инвеститори, които търсят по-високи печалби, но и осъзнават риска, че може да се реализират и реципрочни загуби. С фокус регионалните борси е и подгласникът в класирането при рисковите фондове - "Адванс Източна Европа", който се управлява от "Карол капитал мениджмънт". От документите на фонда става ясно, че топ инвестицията му в момента е българската технологична компания "Алтерко", която за последната година е най-печелившата компания сред ликвидните на БФБ - с цели 270%. Топ 5 в портфейла на "Адванс Източна Европа" допълват 4 руски компании от енергийния, финансовия и сектора на комуникациите. Българският пазар е в основа на доброто представяне и на петия по доходност рисков фонд - "Елана високодоходен фонд". В петицата са и два от борсовите търгувани фондове на "Експат", които покриват индексите на Чехия и Словения, с доходност над 30%. За сравнение - подобният продукт на управляващото дружество върху Sofix е донесъл почти 25% за 9-те месеца на годината.

Борсовите и взаимните фондове са добър вариант за експозиция към пазари, които обикновено имат по-ограничен достъп и са по-скъпи от към такси - като тези в региона или в Русия. Всъщност именно тези пазари са в основа на бума на фондовата индустрия у нас, а в топ 20 повечето от фондовете инвестират на тях. През миналата година например по-добре се представяха фондовете, които залагаха на глобалните развити пазари - САЩ и еврозона, докато възникващите пазари леко изоставаха. През тази година обаче глобално инвеститорите започнаха да търсят алтернативи, което се отрази и на региона, а оттам и в резултатите на фондовете, които се предлагат тук.

С рисковите фондове трябва да се има предвид, че високата доходност може да означава и движение в обратната посока. Например много от фондовете в 20-ицата през миналата година бяха на минус. Всичко това може да се прецени и според коефициента "Стандартно отклонение", който показва връзката между риск и доходност. Колкото по-висок е той, толкова по-висок става шансът доходността да се отклони. Все пак задачата на портфолио менинджърите е да управляват портфейлите по начин, който да максимизира печалбите и да минимизира загуби.

И нещо за нетолерантните към риск

За по-малко толерантните към риск инвеститори по-добрите варианти са смесените фондове, а за най-консервативните - облигации и депозити. В графата със смесени балансирани фондове, които разпределят портфейлите си обикновено между акции и облигации, доходността също впечатлява - между 6 и 19%. Тук са познати имена - лидерът "ОББ балансиран фонд", който е в процес на преобразуване, "ДСК Баланс" и "Елана балансиран евро фонд". При консервативните фондове, които залагат на облигации и инвестиции в депозити, доходността разбираемо е по-ниска, но например лидерът "Елана еврофонд", който е и един от най-старите в България, е реализирал над 6%, което бие с доста инфлацията, а около нея са и трите подгласника.

Внимание, такси и комисиони!

Класираните фондове са на база данните, които те предоставят и се обявяват публично на сайта на Българската асоциация на управляващите дружества. В таблицата е представена доходност на взаимните фондове на база нетна стойност на един дял, без да са включени таксите на входа и изхода. Това винаги трябва да се има предвид, тъй като изяжда от доходността. При всяко управляващо дружество таксите са различни, като зависят и от сумата на покупка, и от периода на задържане. Управляващите дружества налагат три вида такси - при покупка, при обратно изкупуване и такса за управление.

Някои дружества имат високи такси за вход, но ниски за изход. Колкото е по-активен фондът и по-разнообразни инструменти има в него, може да се очаква да има и по-високи комисиони. Обикновено варират между 0 и 2%, но има такса и от порядъка на 3%.

Още от Капитал