Какво да очакваме от борсите през 2022 г.

Прогнозите на анализаторите са смесени, но очакванията са, че повишаването на лихвите вече може да е неизбежно

Стратезите на Morgan Stanley смятат, че високата възвращаемост на американските активи е приключила, но виждат стойност в европейските и японските акции през 2022 г.
Стратезите на Morgan Stanley смятат, че високата възвращаемост на американските активи е приключила, но виждат стойност в европейските и японските акции през 2022 г.
Стратезите на Morgan Stanley смятат, че високата възвращаемост на американските активи е приключила, но виждат стойност в европейските и японските акции през 2022 г.    ©  Shutterstock
Стратезите на Morgan Stanley смятат, че високата възвращаемост на американските активи е приключила, но виждат стойност в европейските и японските акции през 2022 г.    ©  Shutterstock

Изминалата 2021 беше необикновена година. Въпреки постоянните мутации на коронавируса американските борсови индекси успяха да достигнат нови рекорди. За последната година бенчмаркът S&P 500 се е покачил с 26.9% (28.7% с дивидентите), но ръстът не беше само при акциите. Поскъпнаха и някои основни енергийни суровини, най-вече газта и петролът - почти двойно. Ръстът в енергийните суровини отключи и най-високата инфлация, която светът е срещал от десетилетия.

Въпреки тези развития лихвите в най-големите икономики останаха на най-ниските си нива в исторически план, докато правителствата удължаваха мерките за изкупуване на облигации, за да стимулират възстановяването на икономиките си. Въпреки че пандемията вероятно ще продължи да бъде основен фактор и през 2022 г., перспективите за макроикономическата политика вероятно ще бъдат по-важни.

"Нашите перспективи за глобалните пазари ще бъдат оформени от това кога и как ще се оттеглят подкрепата и стимулите, предприети за борба с пандемията", коментират анализатори от Vanguard. "Премахването на подкрепата за икономиките представлява ново предизвикателство за политиците и източник на риск за финансовите пазари", добавят икономистите на инвестиционния мениджър в доклад за 2022 г.

Великата нова зора

"2022 г. може да се окаже ключова година за икономиката, пазарите и инвеститорите", смята Крис Хизи, главен инвестиционен директор на Merrill и Bank of America. Въпреки че световните финансови пазари продължават да се борят с въздействието на пандемията, Хизи вярва, че са налице ключови сили, които да стимулират ново ниво на растеж. Поглеждайки напред, инвестиционният директор на BofA вижда това, което той нарича "велика нова зора" (great new dawn) характеризираща се с напредване на иновациите, растящи капиталови разходи и структурни промени, които ще послужат като катализатор за следващия бизнес цикъл.

"Инвеститорите, които заедно разполагат с парични резерви от 4.6 трлн. долара във фондове на паричния пазар, са в добра позиция да се възползват от икономически растеж над средностатистическия (в исторически план) и от фондов пазар, който може да продължи възхода си, подпомогнат от силните корпоративни печалби", добавя в писмо до инвеститорите Хизи. Като потенциални рискове за предстоящата година лидерът на Merrill Lynch посочва последния вариант на коронавирус - омикрон, по-висока инфлация, потенциал за драстично повишаване на лихвените проценти и опасения относно ситуацията в Китай.

Въпрос на инфлация

Инфлацията беше в центъра на вниманието през миналата година и ще продължи да бъде движеща сила на пазарите през 2022 г. Поне така смята Джейкъб Манукиан, ръководител на отдел инвестиционни стратегии в JP Morgan. Манукиан определя три инвестиционни теми, които според него ще бъдат водещи през следващата година: инвестициите в имоти, инвестициите в циклични компании и кредитирането на фона на ниските лихви.

"80% от активите, които оценяваме като част от нашите дългосрочни предположения на капиталовия пазар, имат по-висока очаквана възвращаемост от инфлацията", споделя Манукиан. "Най-лесният начин да защитите покупателната способност е да инвестирате излишните пари в портфейл, който отговаря на вашите цели и времеви хоризонт. В настоящата среда вземането на заеми също може да бъде разумно." Лихвените проценти все още са ниски, особено спрямо инфлацията, но очакванията са Фед да реагира на по-високата инфлация чрез повишаване на лихвите тази година, което може да направи разходите по заемите по-високи.

Крадецът на пари се завръща

Някои икономисти смятат, че наличието на ликвидност в инвестиционния портфейл под формата на кеш може да има своите добродетели. Според статия на The Economist от края на миналата година повечето инвестиционни стратегии са зависими от лихвените проценти и рязкото им повишаване може да доведе до нежелан риск. "Един прост начин за смекчаване на този риск е да държите повече пари в брой", пише Economist.

Citigroup, американска инвестиционна банка, е на друго мнение. "Въпреки че ефектът от отрицателните реални лихвени проценти може да изглежда лек, паричните средства ще имат по-голяма тежест върху възвращаемостта на портфейла, отколкото в миналото", пише банката в доклада за следващата година. Според Citigroup покупателната способност на всеки неинвестиран долар през последните десет години се е свила до 80 цента.

"Въпреки това много професионални инвеститори имат 20% (от портфолиото) или повече в кеш, вярвайки, че това е начин за хеджиране, предпазна мрежа или буфер, които да бъдат инвестирани по-късно, в "правилния" момент", пише Джим О'Донъл, главен инвестиционен директор и ръководител на Citi Global Wealth Investments, в годишния доклад на банката. "Парите не са безопасна инвестиция, като се има предвид, че инфлацията и данъците могат да унищожат стойността им", смята О'Донъл и призовава инвеститорите си да поддържат диверсифицирано, глобално портфолио.

Скритите рискове

Въпреки доброто представяне на пазарите през 2021 г. очакванията на някои инвеститори за 2022 г. са различни. Индексът S&P 500 се покачи с 27% през 2021 г., след като увеличи стойността си с над 16% през 2020 г. Растящите корпоративни печалби и ниските лихви подхранваха ръста през последните няколко години. Според някои анализатори ръстът на печалбите ще се забави през следващата година, а плановете на Фед за повишаване на лихвените проценти може да се окажат проблем.

Когато лихвените проценти са ниски, инвеститорите са по-склонни да инвестират в рискови активи като акции. Когато инфлацията се ускори и централните банки повишат лихвените проценти, стойността на бъдещите печалби на компаниите намалява и инвеститорите започват да търсят алтернативи, където да правят пари. Много анализатори и инвеститори сега смятат, че увеличаването на лихвите вероятно ще предотврати по-нататъшното покачване на пазарите и може да доведе до спад.

Стратезите на Morgan Stanley смятат, че високата възвращаемост на американските активи е приключила, но виждат стойност в европейските и японските акции през 2022 г. Анализаторите на американската банка смятат, че индексът S&P 500 може да спадне с 5% през 2022 г., докато други развити пазари могат да завършат годината по-високо. Morgan Stanley препоръчва да се намали теглото на американските акции в инвестиционното портфолио, тъй на други места по света има "по-голям потенциал за наваксване и по-малка волатилност".

"Устойчивото превъзходство на американските акции през по-голямата част от последното десетилетие се дължи на трайно разрастващите корпоративни печалби, но несигурността се увеличава около увеличаването на разходите, проблемите с доставките, несигурността на политиката и промените в данъците", споделя Майк Уилсън, анализатор в Morgan Stanley. За разлика от американските акции фондовите пазари в Европа и Япония са с по-разумни цени и са насочени към растеж. "И благодарение на намаления инфлационен натиск техните централни банки могат да бъдат изключително търпеливи", добавя Андрю Шийтс, главен стратег за смесени активи в Morgan Stanley Research.

Все още няма коментари
Нов коментар