Борсовата игра на Webit: Всичко за първото IPO на BEAM за годината

"Уебит инвестмънт нетуърк" на Пламен Русев, създател на едноименната мрежа от събития, планира да набере до 6 млн. лв. от борсовия сегмент BEAM

   ©  Цветелина Белутова
Темата накратко
  • "Уебит инвестмънт нетуърк" на Пламен Русев, създател на едноименната мрежа от събития, планира да набере до 6 млн. лв. от борсовия сегмент BEAM
  • Парите ще бъдат вложени във финалистите на организираното от него състезание Founders Games
  • Заявката е, че така се дава достъп на малките инвеститори до високодоходния пазар на рисковия капитал, но условията на предлагането крият и някои уловки, които изискват повишено внимание

Статията е обновена с правото на отговор от ИП "Карол" в 12.30 часа на 3 юни 2022 г., публикувано най-долу в текста

През миналата година над половин дузина компании се появиха на фондовата борса благодарение на пазара за растеж BEAM. Там малки и средни компании могат да набират до 3 млн. евро при облекчени условия, което само по себе си е чудесна възможност. По-слабите регулации обаче позволяват на BEAM да се появяват и компании, при които оценката на риска и дейността им трябва да стават с повишено внимание. Най-малкото някои са в много ранен стадий на развитие и без готов продукт или бизнес модел. А други действат като своеобразни мини хедж или венчър фондове, които просто набират парите и ги влагат в други компании и проекти.

В този дух е и заявката за първото първично публично предлагане (IPO) на BEAM за тази година, което ще бъде направено от "Уебит инвестмънт нетуърк", с тикър WIN. Зад компанията, регистрирана през март 2022 г., стои Пламен Русев, който е създател на серията от събития Webit Global. Новото дружество ще предложи до 5.588 млн. броя обикновени акции с номинал 1 лв. и емисионна цена 1.05 лв. на БФБ на 6 юни, понеделник. Мениджър на емисията е ИП "Карол", а за да е успешно предлагането, трябва да се запишат поне половината от акциите плюс една.

Инвестициите: Малко като празен чек

Идеята е с набраните средства "Уебит инвестмънт нетуърк" да придобива дялове в от три до пет финалиста на Founders Games. Това е събитие, в което се представят стартиращи компании, като част от форума на Webit. В документите и в сайта на компанията детайлно е описано как се отсяват победителите в своеобразния конкурс, които с участието си дават право на организатора на Webit - фирмата на Русев "Е-академия", да участва в следващия им рунд финансиране.

Новосъздаденото дружество придобива по договор това право, като за целта дължи 0.1% такса от всяка своя инвестиция, което е сравнително скромна сума. В случая, ако има концептуален проблем, той е, че инвеститорите не знаят предварително не само в кои компании ще се вложат парите им, нито дори в кои сектори ще са или при каква оценка. Те почти нямат и глас в избора - единствено на един етап от състезанието, където са останали 12 - 15 компании, е предвидена възможност те да изключат няколко с негативен вот, но не и да дадат предпочитания коя им харесва най-много. Това реално доближава инвестицията в WIN до тази в станалите популярни в последните години при пазарната мания SPAC - компании, които първо набират капитал на борсата, а след това търсят потенциална цел за сливане.

Размерът на инвестицията във всяка компания се планира да е между 500 хил. и 1.5 млн. долара, като са възможни и някои по-малки инвестиции, което означава, че набраните средства ще бъдат насочени към 3-4 компании - финалисти на течащите в момента Founders Games, които се очаква да станат ясни в края на юни. Така че евентуално за нови инвестиции при следващо издание на конкурса ще трябва и още капитал, като Русев не крие намерения за набиране на допълнителен ресурс, ако се вдигне таванът за BEAM от 3 на 8 млн. евро, какъвто проект има.

В своите презентации Русев представя компанията като шанс да се инвестира и да се осигури достъп до бъдещите Google, Amazon, SpaceX, Apple, като демократизира достъпа до световния пазар на растежа - нещо, което според Русев не е правено досега. В България все пак има няколко компании - фондове на борсата, които осигуряват възможност за експозиция в портфейл от стартъпи, като "Илевън кепитъл", които са на регулиран пазар, и други като "Ейч Ар кепитъл" и "Импулс I", които са на BEAM.

И накрая естествено важен за инвеститорите е таймингът. Предлагането на WIN става на фона на борсов срив и падащи оценки на технологичните компании и покачващите се лихви може да засилят допълнително това. В тази среда набирането на финансиране от прохождащи компании без доказан модел ще е по-предизвикателно. В публичните презентации, както и в интервю (виж по-долу) за "Капитал" Русев, който се самоопределя като "антисистемен играч", вижда в това възможност, като изтъква, че именно в такива предизвикателни моменти се раждат глобални лидери.

Русев рекламира компанията си и инвестиционните възможности в нея на база личните си убеждения, а в презентациите постоянно цитира имена на глобални инвеститори и венчър капиталисти, свързани с Tesla, Skype, Coinbase, Twitter, RobinHood, AngelList, SolarCity и фондове като Sequoia Capital, като част от мрежата и журито в играта на Webit.

"Това, в което съм лично убеден, е, че към настоящия момент няма по-добра алтернатива за моите лични пари от WIN спрямо другите алтернативи като инвестиции в недвижими имоти, акции или крипто, които имам", коментира Пламен Русев пред "Капитал", като подчертава, че личната му убеденост не бива да се разбира като покана за инвестиция към читателите. Освен това той цитира и силен интерес към емисията на база заявки във Facebook профила му, във формата на webit.network и лични обаждания, много от които от хора, които никога не са инвестирали на фондовата борса. Дали този интерес обаче е оправдан ще се разбере на самото публично предлагане на 6 юни, където става записването, а след това и плащането на акциите.

Много контрол за основателя, почти без риск

Извън нормалния риск при инвестиция в иновативни компании обаче в условията за публичното предлагане на WIN има няколко особености, които въпросните по-неопитни инвеститори също може да трябва да преценят.

Най-ключовото е структурата на контрола в самата компания. "Уебит инвестмънт нетуърк" е създадена през март 2022 г. от "Анхеало кънсалтънтс", чийто едноличен собственик е Пламен Русев, а инвестираният капитал е 300 хил. лв., като в него са включени и две по-специални привилегировани акции с клас А и Б.

Акцията клас А също е собственост на "Анхеало кънсалтънтс" и тя реално осигурява на Русев практически пълен контрол над WIN, независимо че ако бъде записан целият капитал от IPO-то, той ще има малко над 5% в капитала. Според устава на дружеството тя му дава своеобразно вето при вземането на всички по-ключови решения от общото събрание - или инвеститорите, дали останалите 95%, не могат да променят устава, управлението и почти нищо. Тя му дава и "изключително право за избор на до половината от членовете на съвета на директорите, като при упражняването на тази привилегия не се изисква отделно решение за промяна на броя на членовете на съвета на директорите".

"Златната акция е с цел гарантиране и запазване на предмета на дейност, което е от изключително значение за всички инвеститори, които влизат в този проект заради бранда Webit и Founders Games. В този смисъл е именно в техен интерес, защото стотици (а може би и хиляди - ще видим на 6 юни) стават акционери, защото се доверяват и дават кредит на доверие лично на мен и на бранда Webit", коментира Пламен Русев пред "Капитал".

Акцията клас Б е собственост на "Уебит мениджмънт" - също дружество на Русев. Тя му осигурява гарантиран дивидент в размер на 20% от печалбата на дружеството, както и 20% гарантиран ликвидационен дял при прекратяването му.

Така например при разпределение на печалба от 1 млн. лв. 200 хил. отиват за "Уебит мениджмънт" на Русев, за останалите акционери ще се полагат 720 хил. лв., или по малко над 12 стотинки на акция. Обикновен акционер, който е инвестирал колкото Русев - 300 хил. лв., ще притежава 287.5 хил. акции заради емисионната цена 1.05 лв. (4.85% от капитала), срещу които ще получи близо 35 хил. лв. дивидент. Като обикновен акционер компанията на Русев "Анхеало кънсалтънтс" ще получи и още 37 хил. лв. за своите 299 999 обикновени акции, или общо би взел 25% от печалбата за разпределение. А ако поради някаква причина инвестициите на WIN не се развият добре и има загуби при евентуална ликвидация, дружеството на Русев ще може да получи 20%, докато другите акционери са на загуба.

Отделно от това в условията на предлагането е записано, че всяка година компанията планира да разпредели 2.5% от размера на финансовите активи на WIN според последния публикуван финансов отчет под формата на възнаграждение за изпълнителния директор "Уебит мениджмънт", която е собственост на Пламен Русев. Така например при напълно записано IPO и вложени пари в компаниите още за първите две години Русев може да получи повече от първоначално вложените от него 300 хил. лв.

Заложените условия с гарантираните дивидент, ливкидационен дял и таксата Пламен Русев оправда с факта, че те са стандарт в индустрията. В едно от представянията пред инвеститори той даде заявки също така, че след предлагането ще бъдат предложени някои промени. Например въпросните 2.5% да са на база първоначалната инвестиция, а не на текущата стойност. А също така и привилегированите 20% да са чак след като другите инвеститори получат поне първоначално вложеното, а не преди. Доколкото обаче инвеститорите не могат да наложат такава промяна, нито да влияят на конкретния текст, остава риск как, кога и под каква форма ще се случи това.

Разбира се, всички тези и други опасности са описани в документа за допускане и всеки може да направи преценка. В света на рисковия капитал подобни такси и привилегии може и да са оправдани, ако инвеститор с много средства поверява част от тях за управление на някого с дълга серия успешни инвестиции зад гърба си и влагащ и собствен ресурс. Но когато става въпрос за стотици малки инвеститори без опит обаче, може би е нужна малко повече защита на правата и интересите им..

Какво е Founders Games

Founders Games е събитие, в което множество компании се оценяват от инвеститори в няколко категории. Повечето са стартиращи, някои имат история с набран капитал чрез Seed рундове, докато други все още са в pre-seed стадий на развитието си. Срещат се стартъпи от най-различни сектори на икономиката като мобилност и градски технологии, финтех, биотехнологии, роботика и много други от различни точки на света - Европа, САЩ, Азия и Африка. От стотиците компании инвеститорите ще подберат пет, които да бъдат финалистите на Founder Games през 2022 г. Процедурата по избора ще стане на живо (или онлайн) в София на 28 юни. Веднага след това ще бъдат инвестирани и първите до 6 млн. лева във финалистите.

За да бъде сред финалистите, дадена компания трябва да има разработен продукт, план за пазарна реализация и предходна инвестиция от поне няколкостотин хиляди долара. Общо представянето се състои от 5 рунда и компаниите се оценяват от инвеститори експерти по шест различни критерия, сред които е факторът на въздействие за устойчиво бъдеще, уникалност на идеята, мениджърски капацитет и опит, финансов аспект и други. Всички притежатели на акции в WIN имат възможността да гласуват кои компании да отпаднат от полуфиналите, като така участват и влияят пряко върху избора на полуфиналистите, сред които се избират и финалистите.

Q&A

Пламен Русев: Личната ми убеденост е, че предлагаме добра инвестиционна алтернатива

С оглед на корекцията на борсите през последните месеци и отдръпването на инвеститорите какво смятате за тайминга на IPO-то?

Това, в което съм лично убеден е, че към настоящия момент няма по-добра алтернатива за моите лични пари от WIN, спрямо другите алтернативи като инвестиции в недвижими имоти, акции или крипто, които имам. Но моята лична убеденост в успеха на това начинание не бива да се разбира като покана за инвестиция към вашите читатели. Всеки инвеститор следва да се запознае в детайл с проспекта и да вземе информирано решение за степента на риск, който може да поеме.

В настоящата икономическа ситуация и крайната несигурност на пазарите инвеститорите са изключително предпазливи, много меко казано, и борси като Nasdaq и индекси като S&P 500 бележат спадове за последните 6 месеца. Това само по себе си предполага неуспех за почти всяка компания, която предприеме листване на която и да било фондова борса по света, особено на такава с по-ниска капитализация. Но не и за WIN. Това, което WIN предлага на капиталовия пазар, е без аналог като стойност за акционерите и нашите прогнози за успех засега се оказват правилни. Само за първите 48 часа от обявяването на проекта на моя фейсбук профил получихме т.нар. soft commitments (заявен интерес за придобиване на акции от WIN) за над 4 млн. лева. 1 седмица по-късно над 1000 души заявиха интерес вече за цялата емисия.

Много от тези хора никога преди не са инвестирали в акции на БФБ и тепърва откриват свои сметки в инвестиционни посредници в България. "Карол" работят на пълна пара. И това са данни само от формата за заявка на интерес на сайта на Webit. Тези числа не включват интереса и алокациите, които имат към мен лично мои приятели и членове на предприемаческата екосистема. Сред тях са хора като Иво Евгениев, който за мен е един от най-успешните български предприемачи и инвеститори и точен лакмус за успеха на всеки проект.

На фона на нарастващата волатилност рисковите инвестиции глобално бележат лек спад. Оправдан ли е сентиментът според вас?

Вярвам, че тук отговорът е важно да се фокусира върху стойността, която WIN дава на акционерите си и която е магнит и причина за успеха ни въпреки цитирания от вас сентимент. WIN инвестира в победителите на едно от най-оспорваните състезания за иновации в света. Няколко хиляди компании от 5 континента преминават през 5 кръга на оценка и накрая на финала остават само 4, в които WIN ще придобие реална собственост във вид на дялове. Петте кръга отсяват над 98.8% от всички кандидати и под 0.2% стават финалисти. Това отсяване става на база колективната интелигентност на стотици инвеститори, които са тесни специалисти в съответните индустрии, които регламентът на Founders Games позволява - най-бързо растящите в света.

Прекалено предпазливи ли са инвеститорите напоследък или това е краткосрочна тенденция, която не очаквате да продължи за дълго?

Това е напълно очаквана и предвидима тенденция. Винаги спадът на капиталовите пазари води до спад в рисковото инвестиране. Именно затова още преди 6 месеца (и преди спада на борсите) Webit обяви 6 пъти по-голяма награда от тази, която давахме в последните години. От 1 милион Founders Games обяви 6 милиона долара награда. Глобалният ни бранд и доверието на лидерите в индустрия в цял свят ни дават възможност да бъдем антисистемни. От друга страна, намаляващите инвестиции натискат оценките на компаниите надолу, което е и друга добавена стойност за нашите акционери.

С едни и същи пари ние ще придобиваме по-голям дял от компаниите, които ще финансираме, и след 2-3 години, колкото са моите лични очаквания (и очакванията на световни експерти), когато кризата започне да отстъпва пред икономическия растеж, очаквам тези компании, в които ще инвестираме през юни 2022 и в последващите издания на Founders Games, да бъдат в изключително добра позиция за ръст на световните пазари.

Забелязах 6-те критерия, по които оценявате компаниите, но как съпоставяте компаниите спрямо една друга при положение, че са от съвсем различни индустрии и с коренно различни бизнес модели?

В три от общо петтте рунда всяка компания се оценява от инвеститори, които са експерти в дадения сектор, в който оперира компанията кандидат. Така колективната интелигентност в сектора "мобилност" оценява с максимум 50 точки (5 показателя с 10 точки максимум за показател) всяка една компания. По същество в края на 3 кръг ние имаме поне по 1 супер компания от всеки сектор. На последните 2 рунда "звездно жури", съставено от икони в световния рисков капитал, като Тим Дрейпър - американски инвеститор и основател на Дрейпър Фишър Юрветсън (DFJ), Дрейпър университет и т.н. Неговите най-известни инвестиции включват Tesla, SpaceX, Coinbase, Twitter, Skype, RobinHood, AngelList, SolarCity, DocuSign, Ancestry.com, Байду, Hotmail, Focus Media и стотици други, Хендрик Брандис (съосновател и партньор на Earlybird. Тези хора са доказани експерти и решенията им са свързани със създаването на не една милиардна компания по света и те накрая вземат колективно решение кои ще бъдат финалистите на Founders Games.

Право на отговор от ИП "Карол", получено в редакцията на 3 юни 2022 г.

Уважаеми Дами и Господа от редакционната колегия на вестник "Капитал",

Уважаеми г-н Кузмов,

Уважаеми г-н Тодоров,

Бихме искали да се възползваме от правото си на отговор, съгласно Етичния кодекс на българските медии, с който Вашата медия е приела да съобразява своята дейност, като се надяваме, че, в съответствие с него, нашето право на отговор ще бъде публикувано в най-кратък срок днес, без редакторска намеса. Благодарим за представянето на предстоящото Публично предлагане в статията "Борсовата игра на Webit: Всичко за първото IPO на BEAM за годината", публикувана в електронното издание на вестник "Капитал" на 02.06.2022г. ("Статията"). Същевременно, бихме желали да Ви обърнем внимание на известни неточности в публикуваната от Вас Статия, неверни авторски интерпретации на факти и несъответствия с предоставената информация в документацията относно Публичното предлагане, които могат да доведат потенциалните инвеститори в предстоящото публично предлагане до заблуждения.

Първичното публично предлагане на обикновени акции от увеличението на капитала на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД се извършва в пълно съответствие с изискванията на приложимото законодателство, като съгласно чл. 79в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Правилата на пазара за растеж на МСП (BEAM) - многостранна система за търговия, организирана от "Българска фондова борса" АД, във връзка с Публичното предлагане е изготвен Документ за допускане на емисия акции на пазар BEAM ("Документът за допускане"), надлежно публикуван при спазване на изискванията на приложимото законодателство на следните уебсайтове - https://webit.capital/ и www.karollbroker.bg.

Бихме искали да подчертаем и да напомним, че съдържащата се в Документа за допускане информация е единствената официална информация относно Публичното предлагане, която потенциалните инвеститори в акции от увеличението на капитала на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД, предмет на Публичното предлагане, следва да вземат предвид преди да вземат решение дали да запишат акции от увеличението на капитала на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД. В Документа за допускане и приложенията към него се съдържа цялата необходима информация относно Публичното предлагане и са детайлно посочени възможните рискове във връзка с инвестиция в акции от капитала на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД, на които инвеститорите следва да обърнат внимание преди да вземат решение дали да направят инвестиция в рамките на Публичното предлагане.

Отново настоятелно препоръчваме на потенциалните инвеститори в акции от увеличението на капитала на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД да се запознаят с тази информация и да обърнат специално внимание на посочените в Документа за допускане рискови фактори, преди да формират своето решение дали да участват в Публичното предлагане.

Същевременно, с цел да бъде осигурено, че предоставената в публичното пространство информация относно Публичното предлагане е вярна, точна и съответстваща на посоченото в Документа за допускане, бихме искали да отбележим следното: На първо място, следва да се има предвид, че най-близките по аналог компании на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД, които инвестират в дружества в ранен етап на развитие, съдържат в своите правила сходни по размер и вид разходи за извършване на дейността им. Тези такси са стандартни за този тип индустрия и разходите за управление на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД са изцяло в унисон със световната практика.

За справка:

Venture Capital Fee Economics | AngelList Venture

Carried Interest Definition (investopedia.com)

В Статията коректно е отбелязано, че на българския капиталов пазар вече се търгуват акции на сходни по предмет на дейност дружества и бихме искали да подчертаем изрично, че голяма част от тях имат подобна структура на възнаграждения към управляващите органи на дружествата и това е широко приета практика от инвеститорската общност.

На следващо място, бихме искали да обърнем внимание, че Статията съдържа неточна информация относно предоставените права на гарантиран ликвидационен дял по привилегированата Клас Б акция от капитала на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД. В съответствие с чл. 9а, ал.1, т.2 от Устава на дружеството гарантираният ликвидационен дял по привилегированата Клас Б акция е в размер на 20 % (двадесет на сто) от имуществото на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД, подлежащо на разпределение към акционерите в резултат от ликвидацията му, НО намалено с произведението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД акции и броят на акциите, които имат право на ликвидационен дял. Това реално означава, че акционерите на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД първо ще получат под формата на ликвидационен дял инвестираните от тях средства в "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД и след това ще бъде изплатен (ако въобще е налице остатъчна сума) гарантираният ликвидационен дял по привилегированата клас Б акция.

Тази информация е изрично посочена и в Документа за допускане и инвеститорите, които имат желание да участват в Публичното предлагане, могат и следва да се запознаят с нея, преди да извършат своята инвестиция. В тази връзка, буди учудване поради каква причина в Статията е посочена силно манипулативната и по своята същност невярна информация, че ".. ако поради някаква причина инвестициите на WIN не се развият добре и има загуби при евентуална ликвидация, дружеството на Русев ще може да получи 20%, докато другите акционери са на загуба.", а също така, че "..както и 20% гарантиран ликвидационен дял при прекратяването му. Практически през нея основателят си осигурява, че независимо как се развиват инвестициите, първо ще изплати на себе си една пета от активите, а чак след това другите инвеститори ще получат пропорционално на дела си."

Тази информация очевидно по своята същност не съответства на посоченото в Документа за допускане и Устава на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД и създава погрешно впечатление относно структурата на дружеството във всеки читател. Считаме, че аналогията със SPAC компаниите, направена в Статията, също е неуместна и по същество не отговаря на информацията в Документа за допускане, доколкото в него е ясно посочено в какви дружества "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД възнамерява да инвестира набраните средства от Публичното предлагане, като поименен списък с всички участници в провеждащото се в момента издание на "Founders Games", във финалистите от което ще бъдат инвестирани средствата, които ще бъдат набрани от Публичното предлагане, се съдържа в Таблица № 3 на страници 76-82 от Документа за допускане, където е посочена и информация за предмета им на дейност и държавата им на произход, така че потенциалните инвеститори в акции от увеличението на капитала на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД да могат да се запознаят с тази информация преди да вземат решение за инвестиции в рамките на Публичното предлагане.

Отделно от това, подчертаваме, че както е посочено в Документа за допускане, "Уебит Инвестмънт Нетуърк" ЕАД има гарантирано право (по силата на сключен договор с организатора на "Founders Games", копие от което е предоставено като приложение към Документа за допускане) за инвестиция към финалистите от състезанието Founders Games и набраните средства от Публичното предлагане ще бъдат инвестирани в сравнително кратки срокове след приключване на провеждащото се в момента издание на "Founders Games". В тази връзка, следва да отбележим изрично, че предоставеното право на негативен вот на акционерите на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД за изключване на определени участници във "Founders Games", както е посочено и в Документа за допускане, ще осигури възможност на акционерите на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД да определят дали определени дружества да продължат напред в състезанието или не, като по този начин ще бъде гарантирано, че набраните средства от Публичното предлагане няма да бъдат инвестирани в дружества, в които инвеститорите не желаят да бъдат извършвани инвестиции, а само в такива, които разполагат с тяхната подкрепа.

В логиката на това, както е посочено в Документа за допускане, негативният вот на акционерите на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД ще бъде взет задължително под внимание при определяне на дружествата, които продължават в следващия кръг на "Founders Games", като в случай че Съветът на инвеститорите на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД е гласувал за отпадане на определено дружество, то няма да бъде допуснато до полуфиналите на състезанието независимо от гласовете на журито на "Founders Games".

Относно привилегированата клас А акция от капитала на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД, също бихме искали да обърнем внимание, че това не е нова практика на българския капиталов пазар, като са налице редица други дружества, в капитала на които има подобни акции. Нещо повече, привилегированата клас А акция, както е посочено и в Документа за допускане, е издадена с цел да дава сигурност на всички потенциални и бъдещи инвеститори в "Уебит Инвестмънт Нетуърк" EАД, че дружеството ще остане с непроменен стратегически фокус, така че набраните средства от Публичното предлагане да бъдат използвани само и единствено в направленията, в които е планирано съгласно Документа за допускане.

С уважение,

Ангел Петров Рабаджийски - Изпълнителен директор

и Димо Енев Димов - Член на СД на Карол

Материалът има аналитичен характер и не е препоръка за вземане на инвестиционно решение

Все още няма коментари
Нов коментар